Gözelbağ'ın laapları (3)

Amat Bilir
Amat Bilir

39.Hüsnüoğlu Uysal
40.Hacıamat Öztürk
41.Hacıkerimeğel Arınç
42.Hocaeğel Us
43.İmameğel Badem
44.İnceler Sucu
45.Kerimbaşeğel Boyacı
46.Kösehıdıroğlu Üstündağ
47.Kölehamzaoğlu Güvercin
48.Mustaabaeğel Özen
49.Mazınlar Uyar
50.Mollaeğel Yıldırım
51.Macaroğlu İnce
52.Mutuşaa Yıldırım
53.Osmaneğel Aygün
54.Oflazeğel İzmir
55.Öksüzoğlu Öksüz
56.Özçayoğlu Tezcan
57.Paşalieğel Baykara
58.Postalcılar Özgül
59.Sakızcıoğlu Arıkan
60.Sarıveliuşağı Şimşek
61.Sarıeğel Sarıöz
62.Softaeğel Orhan
63.Saraçlar Saraç
64.Sıkıhasanlar Ateş
65.Şatıroğlu Kaplan
66.Şallıeğel Karadağ
67.Talaşeğel Baykara
68.Tellioğlu Aydın
69.Tingişler Dindar
70.Tunuslueğel Kurt
71.Topbaşlar Yılmaz
72.Topaleğel Topal
73.Yoltaşoğlu Özmen
74.Yaylalıeğel Güleç
75.Yanbaşlar Yanbaş
76.Ziyada Gürses

- Yeni Alanya Gazetesi, Amat Bilir tarafından kaleme alındı
https://www.yenialanya.com/makale/8783507/amat-bilir/gozelbagin-laaplari-3