Büyük buluşma! 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi başladı

11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Kundu'da bulunan Nirvana Cosmopolitan Otelde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya BÜyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, belediye başkanları ve turizmcilerin kıtılımı ile başladı. 

Kongrenin açılışını yapan AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, AKTOB,'un Türk turizminin büyüme sürecinde sektörün sesi olduğunu, kendilerinin mesleki gelişimi gözeten, sektörün geleceğinde vizyon oluşturan birlikler olduğunu, yaptıkları birçok faaliyetlerden birinin de bugün 11.sini düzenledikleri Uluslararası Resort Turizm Kongresi olduğunu belirtti. 


Çok yoğun ve çok disiplinli bir çalışma sonrasında bugüne ulaştıklarını anlatan Dr. Erkan Yağcı şunları söyledi:

''Covid-19 aşılamasının küresel ölçekte yaygınlaşması ve ülkelerin test/aşı sertifikasyonu konusunda uzlaşmaları sayesinde; 2021 yılında, dünya genelinde seyahat kısıtlamalarına kademeli olarak son verilmiş ve birçok ülkeyle uçak seferleri yeniden yapılmaya başlanmıştır.
 
Bu çerçevede, 17 Şubat 2020 tarihinden itibaren yaptığımız tüm çalışmalarda desteklerini hissetiğimiz  Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza, Sayın Dış İşleri Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, İç İşleri Bakanımıza ve ilgili tüm bakanlıklara, bürokratlarımıza, Sivil Toplum Örgütlerine, Meslek Birliklerine,  Değerli Üyelerimize, bu zor dönemde dayanışma, katkıları ve desteklerinden dolayı  birliğimiz adına içten teşekkürlerimi sunarım.

Yılların deneyimi ile oluşan insan kaynağımızı korumak bu dönemdeki en önemli önceliklerimizden biri olmuştur. 
İnsanların seyahat etme arzusu güçlü kalmaya devam ediyor ve salgın; seyahat ve turizm sektörünün, ülkeler ekonomileri  için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmıştır.

Turizm sektörü toparlanırken, sektörümüzün gelecekte daha dirençli olabilmesi için bu krizden sonuç çıkarmak önemlidir. Riskle yaşayan bir sektörüz ve riski yönetmemiz gerekmektedir; sıfır riskli bir sektör olamayız. Riske dayalı çözümler bulmak ve uygun acil durum planları oluşturmak, krize hazırlıklı olmak için son derece önemlidir. 

Geçtiğimiz haftalarda Roma’da yapılan G20 Zirvesinin sonuç bildirgesinde gördük ki, krizden en çok etkilenen sektörler arasında yer alan turizm sektörünün hızlı bir şekilde kapsayıcı ve sürdürülebilir toparlanması ve daha dayanıklı olması için desteklerin devam edeceği belirtilmiştir. Özellikle seyahatin güvenli, sorunsuz, sürdürülebilir ve dijital olması hedeflenmektedir. Bu da bizim gelecek için daha umutlu olmamızı sağlamaktadır.
 
Bu süreçte, aşağıdaki hususların bir kez daha öneminin farkına vardık.
İşbirliği ve koordinasyon, kriz yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır.  
Devlet desteğiyle kriz yönetilmelidir.
Çevre ve  sürdürülebilirlik ortak sorumluluğumuz olmalıdır. 
Sağlık ve hijyen yeni normalimiz olduğu için aynı karalılıkta uygulamamız gerekmektedir.

Turizm Sektörü, 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında sıkça vurgulandığı gibi; her ne yapılacaksa, «Koruma-Kullanma Dengesi ve Bütüncül Yaklaşım» prensiplerinde olmasına gerektiğine inanmaktadır.

Değişen misafir eğilimleri ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda: 
Turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi; 
Sezon süresinin uzatılması; 
Hizmet kalitesinin yükseltilmesi;
Mevcut kaynak pazarlarımızın güçlendirilmesi, geliştirilmesi 
Ve yeni kaynak pazarların yaratılması yoluyla ziyaretçi sayısı artırılması gerekmektedir.

İklim değişikliği, çevre ve turizm ilişkisini göz önüne alan programlar gündeme alınmalıdır. 

Oyunun yeniden kurgulandığı bu dönemde, oyun kurucu olarak, Turizmdeki hedeflerimizin gerçekleşmesi için 3 temel unsura ihtiyaç vardır.

Birincisi yönetişim : Yani ortak akılla beraber çalışmak.
İkincisi, finansman : Kolay, ödenebilir ve ulaşılabilir olmalıdır.
Üçüncüsü de, sistemler ve araçlar : Bunun en güzel örneklerinden biri de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansıdır. Bu dönemde esnek ve hızlı hareket edebilme kabiliyetini sağlamıştır. Kamu ve özel sektör işbirliğinin Türkiye’deki en güzel örneğini sergiliyoruz.

Sağlık ve iklim krizleriyle sarsılan, dengeleri bozulan, yeni arayışlara yönelen dünya için, turizmi sürdürülebilir kılmamız gerekmektedir. Çünkü turizm, dünya barışı demektir.  
 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP Glasgow 26. Taraflar Konferansında belirttiği gibi, Türkiye’nin 2053 yılına kadar hedefi sera gazı emisyonlarını sıfırlamak önemli bir hedeftir. 
Sektörümüzün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine potansiyel katkısını gözeterek daha yeşil, daha kapsayıcı ve daha dayanıklı bir turizm için ortak bir strateji ve vizyon oluşturabiliriz.

Turizm çevreye duyarlıdır. Turizmci çevreye saygılıdır.

Evet şimdi de Geleceğin turizmi:  

Geleceğin Turizmi“  Yapılabilir Tourism” “ Able Tourism” olacaktır.

Anlayışlar ne olursa olsun, ihtiyaçlar; üretim ve tüketim; pazar ekonomisinin yeni prensiplerine göre ayarlanır oldu. Pazar ekonomisi; ne eskisi kadar vahşi, ne de cenneti vaad eden bir ermiş…

Ama turizm, bunu dengelemek zorunda olan sektörlerin başında geliyor. 

Yoğun rekabet altında, cennet gibi tatiller sunma iddiası; imkansız gibi görünse de, belki de yalnızca bizim sektörümüze has bir durum.

Çünkü bizler, toksiklerden arınmada; hem psikolojik hem de fiziki detoks sağlama iddiasındayız.
Peki biz ne iş yapıyoruz?
İnsanlığın istikrarlı-döngüsel devinimine renk katmaya çalışıyoruz. 
 
Bu salgın süreci, insanların “hareket etme” güçlerini elinden aldı. Yani; insanların hayatı renksizleşti, görebildiğimiz renkler de grileşti.

Tatil belki de ilk defa gerçek manasına kavuşuyor: 
Düşünür, yaratır hale gelmenin şarjı, Turizm ve seyahat; yeniden doğuyor. 
O da büyük olasılıkla “Yapılabilir Turizm” olacak.
“Yeniden Kurgulama” dönemindeyiz.
İnsanlar ne ister ve sektör ne yapacak?
Huzur içinde dinlenmek, eğlenerek ağrılıklardan kurtulma; yani, pazar detoksu.
Bunun için, mutfağından önbürosuna, odalarından servisine kadar, sunulan hizmetlerin “yapılabilir - sürdürülebilir” olması gerekir.
Yani, ihiyaçlara akıllı çözümler üreten, “yetenekli işletmeler, destinasyonlar” olmak…    
Buna “Yapılabilir Turizm” diyoruz.
“Yapılabilir Turizm”, hem sürdürebilirlik hem de bunun koşullarını söylem ve eylemle birlikte yaratmak demektir.
Bunun için en temel zorluğumuz da rekabetin getirdiği ağır Pazar koşulları: 
Fiyatları ayarlamak, maliyetleri kontrolde tutmak, kredileri ödeyebilmek, istihdamı kalifiye tutmak, enerjinin kullanımı ve maliyetini yönetebilmek, yatırım ve yenilemeyi tatilci ihtiyaçları ile uyumlu kılabilmek, vs…  

Peki, bunları yalnız biz mi yapacağız? 
Elbette hayır. Bizim ülkemizde turizm, 50’den fazla sektörden mal ve hizmet alıyor. O halde, bunları, onlarla birlikte yapmak durumundayız.

Pandemi de gördük ki, turizm olmayınca, bu  sektörler de küçüldü.

O yüzden “Yapılabilir Turizm” genel bir iktisadi entegrasyon atmosferi de yaratacaktır.

2022 ve ötesine ilişkin beklentiler olumlu. Dipten çıkışlar, hep böyle olmuştur, olacaktır.

Artık, tatilcilerin kalite adına karşılaştıramadıkları bir değişken yoktur. Yani matematiksel denklemde (+-e) hata payı minimal düzeydedir. Bundan sonra hata payı; formülün ana kısmına kaymıştır.

Buraları ihmal etmemek için turizmi; “yapılabilir” kılmak zorundayız.

“Yapılabilir” turizme geçiş, yüksek maliyetli olacaktır. Ama maliyetin büyük kısmı parasal değildir. Bugüne kadar eksik kaldığımız; iktisadi entegrasyon atmosferidir. Yani, zamanında UNWTO’nun tespit ettiği gibi Entegre çözümlerdir. 

Çağımız; dijital, sanal araçları daha çok kullansa da yaptımız iş sanal değildir.
 
İşte, “Yapılabilir” turizm; bunları görülebilir, hissedilebilir kılmaktır.

Kartların yeniden dağıtıldığı, oyunun yeniden kurgulandığı bu dönemde rolümüz oyunun kurucusu olmaktır.

Zor zamanları geride bıraktık, ancak bizleri zorlayacak sorunlar halen önümüzde, ‘Pandemi Krizi’nin üstesinden gelinmesine yardımcı olduk, şimdi de geleceğin şekillendirilmesine de aktif ve yapıcı bir şekilde yardımcı olacağız.
 
Bu vesileyle; başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy, Sayın Büyükelçimiz Volkan Bozkır beyefendi, ve bütün katılımcılarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum, Kongremize şeref verdiniz, Kongremizi anlamlandırdınız. 

Bu kongre sonuçlarıyla Türkiye turizmine, Türkiye ekonomisine ışık tutsun. 

2022 yılının hem kişi sayısında hem de gelirde çok daha iyi olacağını ümit ederek, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. ''

“2022’den 2019’dan daha fazla turist ağırlarız”

Antalya’da bulunan Nirvana Cosmopolitan Hotel’de düzenlenen 11. Resort Kongresinde konuşan Antalya valisi Ersin Yazıcı, 2022 yılında Antalya’nın 2019 sezonunu geride bırakacağını söyledi.

Resort Turizm Kongresinde birer konuşma da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı yaptı.  

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Türkiye’nin albı Antalya’ya hoş geldiniz. Turizmin geleceği burada ele alınacak. Turizm sektörü açısından önemli bir yeri olan kongreye destek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Antalya turizmde öncü olmaya her daim hazır bir kenttir. Turizm meşalesini yakan Turgut Özal’ı rahmetle anıyorum. Turizme katkı koyan herkese sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi.

Turizm için çevre baskısı önlem alınmazsa büyük bir tehdit oluşturduğuna deyinen Böcek, “Kentin ve turistik merkezlerinin alt yapıları burada çok önemli. Turizmin gelişimini dikkate alacak şekilde bunlar planlanmalıdır. Bunun için de ek kaynaklara ihtiyaç vardır. TGA paylarından ve konaklama vergilerinden yerel yönetimlere kaynak aktarılmalıdır. Bu konuda Turizm Bakanımızdan destek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.


“Gelecek yıl 2019 rakamlarını gertide bırakırız”


Antalya ValisiErsin Yazıcı, Antalya’nın güvenli turizmin nasıl yapıldığını tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti. Yazıcı, “Antalya olarak Bakanlığımızın liderliğinde güvenli turizm sertifikası ile pandemi  koşullarında tüm paydaşlarla dünya standartlarında turizm hizmetinin nasıl sunulacağını gösterdik. Geçen sene 3,5, bu yıl dün itibariyle 8,8 milyon ziyaretçi sayısına ulaştık. Güvenli turizm bizim bu yılki rakamlarımızı yükseltti.” dedi.
Vali Yazıcı ayrıca, 2022 yılında Antalya’nın ziyaretçi sayısında 2019 yılını geride bırakacağını da sözlerine ekledi.


BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ise şöyle konuştu:

''Sürdürülebilir turizm turistler kadar ev sahibi toplulukların ihtiyacını gözetir. Sürdürülebilir turizm, sosyal ve kültürel değerler korunarak kalıcı bir fayda sağlar. Turizm milyonlarca insana geçim kaynağı oluşturur. Sürdürülebilir turizm için bilinç oluşturulması gerekmektedir. Global turizm etiği kurallarına bağlı acenta sayısının arttırılması, seyahat Acentaları için sertifikasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi, tedarikçilerin de sisteme eklenmesi sürdürülebilir turizmin gelişmesi için yapılmalıdır. kültürel ve tarih değerlerin korunması, turizmin çeşitlendirilmesi, sürdürülebilir turizmin tanıtılması, STK’ların bilinçlendirilmesi, alt yapı ve çevresel sorunların çözümlenmesi sürdürülebilir turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Bugünkü anlayışımızla devam edersek BM kalkınma hedeflerine 2030 yılında ulaşmamız güç. Dünya devletlerinin çabalarını iki katına çıkarmalıdır. Geleceğe daha iyi bir gezegen bırakmak için tüm hükümetlerin birlikte hareket etmesi önem arz etmektedir. Turizmi tehdit eden üç unsur vardır. Siyasi istikrarsızlık, Covid ve iklim sıkıntıları turizmi olumsuz etkilemektedir. 

Antalya’nın kıymetini bilmeliyiz. Turizm sektörünün önderleri bizi daha iyi bir geleceğe taşıyacaktır. Turizm Bakanımızın önderliğinde Antalya ve Türkiye turizmi daha iyi noktalara gelecektir.''
 

Kaynak: turizmdays.com

- Yeni Alanya Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.yenialanya.com/haber/8331927/buyuk-bulusma-11-uluslararasi-resort-turizm-kongresi-basladi