Aileler de online eğitime uyum sağlamalı

PANDEMİ sürecinin, toplumun tüm bireylerinde olduğu gibi çocukların da hayatlarında pek çok değişikliğe neden olduğunu belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Hakan Cengiz, en büyük değişikliğin ise online eğitim nedeniyle arkadaşlarından ve öğretmenlerin uzak kalmaları olduğunu ifade etti. Yeni bir sistemle eğitimlerine devam eden çocuklarda bir de hastalık kaygısı oluştuğunu belirten Dr. Cengiz, “Okullar çocuklar için sadece eğitim kurumu değildir, sosyal ve duygusal gelişimlerinde de önemli yer tutar. Çocukların arkadaşlarından ve sosyal etkileşimden mahrum kalması, hastalık ve salgın kaygısı, çocuklarda duygusal ve ruhsal diğer sorunlara da neden olabilmektedir" diye konuştu.

Uzman Dr. Hakan Cengiz, online eğitimde çocukların derslere motivasyonlarının azalması, bazı öğrencilerin farklı nedenlerle derslere erişememesi, odaklanmada güçlük ve online derslerden istenilen verimin alınamaması nedeniyle öğrenme kayıpları yaşandığını kaydederek, ailelere uyarılarda bulundu. Ailelerin de uzaktan eğitim sürecine adapte olması gerektiğini ifade eden Dr. Cengiz, böylelikle çocukların motivasyonunun artacağını, bu sürecin geçici olduğu anlatıldığında hastalık kaygısının azalacağını söyledi.

Pandemi ile beraber çocukların rutinlerinin de bozulduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Cengiz, “Telefon ve tablet kullanım sıklığının artması ve geçirilen sürelerin uzaması, bazı çocuklarda teknoloji bağımlılığı riskini de artırdı" dedi. Ders aralarında telefon ve tablet kullanımının derse ilgiyi ve dikkati dağıtacağını ifade eden Uzm. Dr. Cengiz, “Buna engel olunmalı, bunun yerine çocukların hareket etmeleri sağlanmalı. Uzun süre hareketsiz ekran başında kalmak fiziksel açıdan zararlı olabileceği gibi öğrenme sürecini de olumsuz etkileyebilmektedir" dedi.

Çocuğun motivasyonunu artırmak için yüz yüze eğitimde olduğu gibi çalışma yerinin belli olmasına, çalıştığı ortamda ders için gerekli materyallerin hazır olmasına, dikkatini dağıtabilecek uyaranların olmamasına özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Cengiz, “Ayrıca çocukların uykularının düzenli olması, dengeli ve düzenli beslenme, ders esnasında dikkatini toplayabilmesi ve sürdürebilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle yeme düzeninin oluşturulması, yatış ve kalkış saatlerinin düzenlenmesi gerekir. Oyun, dersleri takip etme ve ödev yapma zamanlarının belirlenmesi gerekir. Bu süreçte ebeveynlere büyük sorumluluk düşmektedir. Çocuklarıyla bu süreci beraber planlayabilmeli ve bu planın uygulanmasında etkin rol almalıdır. Ebeveynlerin de istekli olması çocuğun uyum sürecini hızlandıracaktır" diye konuştu.

- Yeni Alanya Gazetesi, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.yenialanya.com/haber/5876893/aileler-de-online-egitime-uyum-saglamali