Kemik kırıklarıyla ilgili doğru sanılan 5 şehir efsanesi

Nedeni ne olursa olsun kırıkların tedavi edilmesi gerektiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.Dr. Onur Kocadal, kırıkların doğru tedavi ile ameliyata gerek duymadan iyileşebildiğini söyledi. "Kırık olsa duramazsın" sözünün de doğru olmadığını belirten Doç.Dr. Onur Kocadal, kemik kırıklarıyla ilgili doğru sanılan 5 yanlışı sıraladı.

İŞTE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

1. Eğer hareket ettirebiliyorsan kırık yoktur 
Vücudumuz, kırık durumunda ağrı mekanizmasını kullanarak hareketlerimizi kısıtlar. Hareket kısıtlılığının bir diğer sebebi de kemik yapısındaki bozulmaya bağlı gelişir. Özellikle eklem içi veya parçalı kırıklarda kemik yapının bütünlük kaybı nedeniyle hareket kaybı gelişir. Çatlak terimi ise ayrışmamış kırıkları ifade etmek için kullanılır. Hareket kısıtlılığı ve ağrı yakınmaları ayrışmış kırıklarda daha fazla olmakla beraber çatlaklarda da olabilir. Ayrışmamış bir kırık sıklıkla cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilebilir. Buna karşın önemsenmeyip üzerine yük verilmesi veya hareket edilmesi durumunda hastalar bu şansı kaybedebilir.

2. Kırık durumunda mutlaka ağrı olur, ağrı yoksa kırılmamıştır
Kafa karıştırıcı gibi görünmesine rağmen bu durum ağrı eşiği ile ilişkilidir. Ağrı eşiği yüksek kişiler basit kırıklarda ağrıyı göz ardı edebilmektedir. Stres kırığı gibi kronik travmaya bağlı gelişen yetmezlik kırıklarında da düşük düzeyde ağrı meydana gelebilir. Ağrıyı az olarak yorumlayıp harekete devam edildiği durumlarda kırıktaki ayrışma miktarı artabilir. Bu da kolayca tedavi edilebilecek hastalarda daha karmaşık tedavi yöntemlerinin uygulanmasını gerektirebilir.Ayrıca kırığın iyileşmesi için hareketin kısıtlanması gerekir. Hareket ettikçe iyileşme periyodu uzayacaktır 

3. Parmak kırıkları kendiliğinden geçer, doktora gitmeye gerek yoktur 
Kırıklarda kaynama sonrası fonksiyonel başarı kırığın yerine ve ayrışma düzeyine bağlıdır. El parmağı kırıklarında açılanma miktarı ve kırığın eklemde olup olmaması kritik öneme sahiptir. Özellikle eklem içi kırıklarda veya ayrışma gösteren parmak kırıkları kavrama güçlüğü, hareket kısıtlılığı ve kozmetik şekil bozukluklarına yol açabilirler. Ayak parmak kırıklarında el parmaklarına kıyasla tedavi sonuçları daha yüz güldürücüdür. Bununla beraber kırık şüphesi varlığında tedavi gerektirdiği unutulmamalıdır. Özellikle çocuklarda erişkinlerden farklı olarak büyüme çekirdekleri mevcuttur. Büyüme çekirdeği yaralamamaları uzun vadede şekil bozukluğuna neden olabileceğinden çocuk kırıkları özellikle önemlidir.

4. Kırılan kemik daha güçlü olur 
“Kemiğin dayanıklılığı ile kırık sonrası kaynama hali arasında bir ilişki yoktur. Dolayısıyla kırılan kemik eskisinden daha güçlü olmaz

5. Ağrı sadece kırık bölgesinde vardır 
Travmayla birlikte kemik dokuda bütünlük kaybı meydana gelir ancak ancak bunun yanında kırığı meydana getiren enerji, yumuşak dokuda da hasar meydana getirir. Dolayısıyla ağrı sadece kırık bölgesinde olmayıp daha geniş alanda da hissedilebilir. "Ağrı sadece kırık bölgesinde vardır" bilgisi yanlıştır.

- Yeni Alanya Gazetesi, Sağlık bölümünde yayınlandı
https://www.yenialanya.com/haber/5747354/kemik-kiriklariyla-ilgili-dogru-sanilan-5-sehir-efsanesi