Tam yog zamana deggeldi

Amat Bilir
Amat Bilir

Ben çocukana megdebden çıgdım, onbeş tatile girdig deyi sevine sevine eve bi vardıdım, heç görmediim bi herif bobamıla oturur. Eve girerke taa bobamıla emmim iki bacaamdan dutuverdiler, yere yatırdılar. Torda bildim gari, bizi sünned eddiricegler. Bi çırıg, bi barıg, donu sıyırıverdiler benim, kel herif usdurayı çıkardı, bi bagdım gaşıla göz arasında benikini sıyırıvermiş atıvermişler. Dinim imanım gevredi ağrıdan sızıdan, iki hafda etelee dolaşdım. Hindi ööle deelimiş, aarı sızı olmazımış, sünned edilen çocuun habarı olmazımış.
Hindi böön engi laf nerden aglına geldi derseniz, bilader benim torunu sünned eddiricegler bi hafda soona. Benim gız "Boba torunun sünned olucag, bi tam altın al da hazırla" dedi. Bu yoglugda engi lafı duyunsura tingedeneg düşmüşüm. Gari gıza "A gızım hediyenin siparişi de olmaz, böyüü de güccüü olmaz. Bişey dakarız hazaar" dedim. Hindi altın da çog fiyetli. Amat Emminiz gara gara düşünüyoru. Bu düşüncemenin içinde de engi yazıyı yazmagdan başga çare galmadı. Neyise bilader, torunum da gıymadlı. Gazasız belasız sünned olsun yeter. Hazaar dakıcag bişey buluyuz.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

- Yeni Alanya Gazetesi, Amat Bilir tarafından kaleme alındı
https://www.yenialanya.com/makale/5736786/amat-bilir/tam-yog-zamana-deggeldi