‘İtiraz ve şikayet almadık’

“22.09.2020 tarihinde Gülşah Anak imzalı ‘ Tarım Kredilerinde Ekspertiz Tuzağına Dikkat’ başlıklı haberde şirketimizin adının da yazılmasının sehven olduğu kanaatindeyiz. Zira şirketimiz 20 yıldan beri bağımsız gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmakla birlikte yasa ve mevzuat uyarınca kesin olarak bağımsız hareket etmekle mükellef bir firma olmasından dolayı hazırlamış olduğu raporlarda aksi hareket etmesi mümkün değildir. Kaldı ki, söz konusu habere istinaden firmamızca hazırlanan raporlara ilişkin olarak müşterilerimizden veya üçüncü kişilerden tarafımıza iletilen hiçbir itiraz ve şikayet olmayıp, yasa ve mevzuata göre belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanan raporlarımızda kasten herhangi bir yanılgı yaratılması söz konusu olamaz. Asılsız ve dayanaksız haber yapan kişiler hakkında yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile kamuoyuna saygı ile bildiririz." (HABER MERKEZİ)

- Yeni Alanya Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.yenialanya.com/haber/5586610/itiraz-ve-sikayet-almadik