Gocaya alafıranga hela ilazım

Amat Bilir
Amat Bilir

Bilader böön gene hela yazılarına devam ediyoz. Benim duydumööre esgi helalar taa saalıglımış. Porosdada birebirimiş. Defi haceti çömeşereg gederdiinde porosdada eyi gelirimiş deyollar. Emme lekin ben gendimden pay biçiyom. Amad Emminizin yaşı gari kemala erdi. Ben hindi çömeşdiimde dizlerim dudmaaveriyoru. Bildiin iki büküş galıyom. Onun uçun ben gendi payıma hindiki asortig helaları çıkaranlara behider olsunlar deyom. Emme lekin benim evde hindi hem asortig var, hem de alaturka var. Alaturkayı da alafırangaya çevirmeyi düşünüyom. Bilader hindi alafıranganın da envayi çeşidi çıkmış. Hööle dovara gömüleni var. Ayagda duranı var. Hindi "Amad Emmi az kafayı yeeb gelir. Hemene hela yazar" deyi düşününleriniz olabilir. Ööle demen bilader, engi iş en möhüm şeylerden biri. Bi de adam sıkışdıında dutarsa, her hastalıg olurumuş. Dogdurlar "Sıkışdıınızda gendinizi helaya atın" deyoru. Bi de helanın temiz olması ilazım. Her hasdalıg pis heladan yayılır. Engi iş möhüm.
Bilader engi hela yazısının taa öörü var.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

- Yeni Alanya Gazetesi, Amat Bilir tarafından kaleme alındı
https://www.yenialanya.com/makale/5502775/amat-bilir/gocaya-alafiranga-hela-ilazim