Esgiden çocuglar helaya düşerdi

Amat Bilir
Amat Bilir

Evel zaman Alanyasında engi lab lab helalar ikinci gadda olduundan, defi hacetin döküldüü yer de iki üç meturo aşşada olurdu. İşerkene 'Lab lab' deyi ses geliridi. Ondan Alanyalılar engi helaya 'Lab lab hela' deridi.
Gışın ayaz havalarda engi helaya geddiinde aşşadan meltem üfürürüdü. Engi helanın aşşadakı bölümünün iki tarafı açıg olurudu koku olmasın deyi. Ordan meltem girer, üfürür dururudu. Kimi evlerin güccüg çocugları engi heladan aşşa düşeridi. Çocuglar yumşag bokun içine düşdüünden sakadlanmazlarıdı. Emme şeytan meytan çarpar deyi hocaya engi çocuglar bereyi bi okudulurudu. Birinde de helanın altına bizim tovuun biri girmiş. Ben yokardan verdiim de tovuun üsdüne düşmüş. Tovug gıvılayarag, partıldayarag bi gacdı, heç unudmam.
Bilader tadda helalardan, lab lab helalara, ordan da beton helalara geçdig. Endee helaları betondan döken birki usda varıdı. Hindi alayı da ıramedli oldu. Benim bildiim usdalardan bi Agcalıoolu Usda varıdı. Allah ıramed eylesin.
Bilader engi hela yazısının taa öörü var.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

- Yeni Alanya Gazetesi, Amat Bilir tarafından kaleme alındı
https://www.yenialanya.com/makale/5499336/amat-bilir/esgiden-cocuglar-helaya-duserdi