Evel zamanının tadda lablab helaları

Amat Bilir
Amat Bilir

Bilader bizim endee Alanya'da helaya deeşig isimler verilir. Heladan başga "Kenef", "Ayag Yolu", "Memişane" de deller. Benim güccüglüümde, hadda delaanlılıımda hindiki gibi löküs helalar yoodu. Hindi çoo yerde bile gene löküs hela yog. De gabbe deli dünya dee. Bilader, "Ayag Yolu" dediimiz helayı hööle size annadıverem. Engi helaların hepisi evin dışında olurudu. Kimisi eve pitişig olur, kimisi de üç beş meturo ötede olurudu. Helanın az berisinde abdes alma yeri olurudu. Abdesi ırbıg suyuula alırıdıg. Az ötaakasında da hela varıdı. Engi helanın iki yanı taddala çakılı olurdu. İçinde çömeşilen bi tadda olurdu. Taddanın ortası yarıg olurudu. Engire işenirdi. Gışın engi helaya gedmesi bi gönülezabıdı. Hööle hava ayaz olub da, gece helaya gagdıında adamın dışarı çıkası gelmezidi. Helaya titireye titireye varırdıg, içi de bi buz delii olurudu. Engi hela dolarsa temizleniridi. Yani sizin anlaacanız irezillig dizboyudu.
O vakıdlar başıma bişey geldi. Onu da yarın annadıvericem.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

- Yeni Alanya Gazetesi, Amat Bilir tarafından kaleme alındı
https://www.yenialanya.com/makale/5491526/amat-bilir/evel-zamaninin-tadda-lablab-helalari