Ticaret şirketlerinde birleşme şartları nelerdir?

Zeki Doğan
Zeki Doğan

Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre ticaret şirketler; kollektif, komandit, anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflerden oluşmaktadır. Sayılan bu şirketlerde zaman zaman bazı yapısal değişiklikler, çeşitli nedenlerden dolayı ve çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Ticaret şirketlerinde bu yapı değişiklikleri ise birleşme, bölünme ve tür değiştirme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu değişikliklere ilişkin tüm düzenlemeler, TTK’nun 134-194. maddeleri arasında yer almıştır.

 

Yapısal değişikliklerden biri olan birleşme ile ilgili düzenlemelere ise TTK’nun 136-158.maddeleri arasında yer verilmiştir. Bu düzenlemelere göre ticaret şirketlerinde birleşme; 1-Devralma şeklinde birleşme, 2-Yeni kuruluş şeklinde birleşme, şeklinde gerçekleşebilmektedir. Hangi ticaret şirketlerin hangileriyle birleşebileceği ise TTK’nın 137.maddesinde “Geçerli Birleşmeler” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. TTK’nın 137.maddesinde yer alan bu düzenlemeye göre örneğin, şahıs şirketlerinden bir kollektif şirket, başka bir şirket ile birleşmek isterse ancak;

 

·      Diğer bir kollektif  şirket ile,

·      Bir komandit şirket ile,

·      Kollektif şirketin devrolunan olması koşuluyla bir  limited şirket ile,

·      Kollektif şirketin devrolunan olması koşuluyla bir  anonim şirket ile,

·      Kollektif şirketin devrolunan olması koşuluyla bir  sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ile,

·      Kollektif şirketin devrolunan olması koşuluyla bir  kooperatif ile birleşebilmektedir.

 

Bir komandit şirket ise;

 

·      Diğer bir komandit  şirket ile,

·      Bir kollektif şirket ile,

·      Komandit şirketin devrolunan olması koşuluyla bir  anonim şirket ile,

·      Komandit şirketin devrolunan olması koşuluyla bir  limited şirket ile,

·      Komandit şirketin devrolunan olması koşuluyla bir  sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ile,

·      Komandit şirketin devrolunan olması koşuluyla bir  kooperatif ile ancak birleşebilmektedirler.

 

Sermaye şirketlerinden bir limited şirket, başka bir şirket ile birleşmek ister ise;

 

·      Diğer bir limited şirket ile,

·      Bir anonim şirket ile,

·      Bir sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ile,

·      Bir kooperatif ile,

·      Limited şirketin devralan olması koşuluyla bir kollektif şirket  ile,

·      Limited şirketin devralan olması koşuluyla bir komandit şirket ile ancak birleşebilmektedir.

 

Bir anonim şirket, başka bir şirket ile birleşmek ister ise;

 

·      Diğer bir anonim şirket ile,

·      Bir limited şirket ile,

·      Bir sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ile

·      Bir kooperatif ile,

·      Anonim şirketin devralan olması koşuluyla bir kollektif şirket  ile,

·      Anonim şirketin devralan olması koşuluyla bir komandit şirket ile ancak birleşebilmektedir.

 

Sermayesi paylara bölünmüş bir komandit şirket ise;

 

·      Diğer bir sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ile,

·      Bir limited şirket ile,

·      Bir anonim şirket ile

·      Bir kooperatif ile,

·      Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin devralan olması koşuluyla bir kollektif şirket  ile,

·      Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin devralan olması koşuluyla bir komandit şirket ile ancak birleşebilmektedir.

 

Son olarak bir kooperatif ise;

 

·      Diğer bir kooperatif ile,

·      Bir limited şirket ile,

·      Bir anonim şirket ile

·      Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ile,

·      Kooperatifin devralan olması koşuluyla bir kollektif şirket  ile,

·      Kooperatifin devralan olması koşuluyla bir komandit şirket ile ancak birleşebilmektedir.

 

Birleşmeyi planlayan şirketlerin TTK’da yer alan ve birleşme ile ilgili olan bu düzenlemeleri dikkate almasını tavsiye ediyoruz.

- Yeni Alanya Gazetesi, Zeki Doğan tarafından kaleme alındı
https://www.yenialanya.com/makale/5441076/zeki-dogan/ticaret-sirketlerinde-birlesme-sartlari-nelerdir