Tıs Hasan'ın süt satması

Amat Bilir
Amat Bilir

Bilader, esgi Alanya'nın çarşısında süt satan birki yer varıdı. Bunlardan biri ıramedli Şükri Cüce'nin oolu Hasan Cüce'le, ıramedli Memed Cüce'nin dondurma düggenidi. Orda sabahları ısıcag süd bulunurdu. Süd de Alanya'nın yellilerinin ineglerinden olan südüdü. Engi sütlerin üsdünde gözel gaymaa olurdu. Gene süd satanlardan biri de Hökümed Caddesi'nde ıramedli Tıs Hasan Emmii'di. Tıs Hasan, sabahları süt satar, öölene dooru da guru pakla piyası satardı. Gendi öldügden soona engi işleri bayacamag oolanları devam eddirdi. Ondan soonacıma da oolanları engi işi boşladı. Iramedli Tıs Hasan Emmi, sabahları süt kepcesini hööle havaya dooru galdırır, süd gazanına daldırır, "Süd gaynaayor, süd gaynaayor" deyi milleti çıırırdı. Hindi öndüün aglıma geldi. Hindi Alanya'da engile süt satan beer var mı deyi bi araşdırdım, yog dediler. Demeggi zaman satıyoru samanı. Hindi Alanya'nın içinde zaten ineg besleeceg ne gedey galdı, ne bacca galdı, ne de inee yediriliceg ot galdı. Hindi düşünüyom da gurabiye satan yog, gırmızı halva satan yog, taa neler neler. Hindiki düggenlerde envayi çeşid şey var emme biz evel zaman adamı olduumuzdan gözümüz hep esgi şeyleri araayoru. Bilisiniz bi laf var, foraz ölür, gözü çöplügde galırımış.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

- Yeni Alanya Gazetesi, Amat Bilir tarafından kaleme alındı
https://www.yenialanya.com/makale/5175040/amat-bilir/tis-hasanin-sut-satmasi