Gazipaşa'da memurluk fırsatı

GENEL İdare Hizmetleri’nde görevlendirilmek üzere herhangi bir lisans ve ön lisans programından mezun olan ve 60 puan KPSS puanı alan tüm adaylar başvuru yapabilecek.
Adayların herhangi yüz kızartıcı suç işlememiş olması ve kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekiyor. Sınava girmek isteyen adaylar, www.gazipasa.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna gerekli belgeleri ekleyerek müracaatlarını yapabilecek. Adaylardan istenen belgeler 19 Ağustos tarihinden 21 Ağustos tarihine kadar ulaştırılabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar ise 26 Ağustos’ta sözlü mülakat için davet edilecek ve adayların isimleri belediyenin panosunda ilan edilecek. Sözlü sınav ise 31 Ağustos 2020 gününde yapılacak. ( HABER MERKEZİ)

- Yeni Alanya Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.yenialanya.com/haber/5077524/gazipasada-memurluk-firsati