Antalya’da kız çocuklarının küçük yaşta evlilik oranlarında düşüş

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Dünya Nüfus Günü verilerini açıkladı. Buna göre; toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2019 yılında 1,88 çocuk olarak gerçekleşti. Diğer bir ifadeyle, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2019 yılında 1,88 oldu. Bu durum doğurganlığın, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösterdi. Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor.

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2009 yılında yüzde 8,1 iken bu oran 2019 yılında yüzde 3,1’e düştü. Antalya’da 2019 yılında 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı 211 olarak kaydedildi. Isparta’da da 16-17 yaş grubunda 40 kız çocuğu evlenirken, Burdur’da ise bu sayı 24 oldu.

- Yeni Alanya Gazetesi, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://www.yenialanya.com/haber/4953555/antalyada-kiz-cocuklarinin-kucuk-yasta-evlilik-oranlarinda-dusus