Nerde o esgi yemişler?

Amat Bilir
Amat Bilir

ESGİDEN

yemişe iligce asılırdı. İligce de yemişi döllendirsin deyi yemiş aacına ipe dizileregden dakılırıdı. Endee iligcenin içinden çıkan sinegler yemişi döllerdi. Havanın az puslu zamanlarında endee iligceyi dakallardı. Neci derseniz, iligcenin içindeeki sinegler puslu havayı hazederdi. Puslu havada coşarlarıdı keranacılar. Hindi bakıyom da hava nemli gediyoru. Endee nemli havada engi sineg yemişe eyi gelir. Hindi engi iligceyi peg goyan galmadı. Engi dölleme yapan sineg de hindi gendiliinden geliyoru. Yemiş vagdı geldimidi ıramedli bobam Topcu'da bi Zedde Aba varıdı, Zedde Aba'ya iligce tembih ederdi. Zedde Aba iligceyi getiriveridi. Bizim evin addakasında bi gara yemiş varıdı bilader, bildiin aazının içinde eriridi. Dadına doyum olmazıdı. Yemişin eyisi gırata yerde olur. Endööle galeye çıkarkana, cavır yokuşunun üssakasında manca yemişi deller bi yemiş var, daşların arasında güccüg güccüg yemiş aaçlarında olur endee yemiş. Yemeyene bi yesinler derim. Cavır yokuşunun saa tarafına gıvrılıverdiinde endee yemişleri görüsünüz. Emme engi yemişi yemeye gederseniz, toplan, gözelce yıkan da yen. Neci derseniz, arasıra görüyom, gece vagdı engillerde çog gezen oluyoru, engi yemiş aaclarının arasına sidig salıyorlar. Onun uçun, yemişe sidig midig çirpigdir, gözelce yıkamadan yemen.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

- Yeni Alanya Gazetesi, Amat Bilir tarafından kaleme alındı
https://www.yenialanya.com/makale/4072338/amat-bilir/nerde-o-esgi-yemisler