19 Mayıs: Söz gençlerde

19 MAYIS 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru ile Samsun’a ulaşmasıyla Kurtuluş Savaşı fiili olarak başlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, ülkesini düşünerek Samsun’dan büyük bir hareketi başlatarak milleti kenetlenmeye sevk etmiştir
SAMSUN’DA Rum çeteleri ve Türk halkı arasında yaşanan çatışmaları durdurmak ve çözüme kavuşturulması için Osmanlı Hükümeti tarafından Mustafa Kemal Atatürk görevlendirilmiş ve 9. Ordu Müfettişliği kendisine verilmiştir. Bu olay üzerine Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun’a ulaşmış ve bir hafta Mantıka Palas otelinde kalmıştır. Bu süreçte bölgede meydana gelen çatışmaların sebebini araştırmış ve işgalcilere karşı bizzat Türk direniş örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, bu bir haftalık süreç sonunda Havza'ya geçmiştir. Havza'da geçirdiği on yedi gün sonunda ise şehirden ayrılarak Amasya'ya hareket etmiştir. Samsun'a 19 Mayıs'ta Tütün İskelesi'nden çıkan Mustafa Kemal Paşa görevinin gereklerini yerine getirmeye başlamış ve bazı incelemelerde bulunmuştur. Bu incelemeler sonucunda Rum çetelerinin Müslüman halka saldırdığı, yerel yöneticilerin ise dış devletlerin de duruma karışmasıyla bu olaylara müdahale edemediği kararına varmıştır. Bunun üzerine Canik mutasarrıfını görevden alarak yenisini atamıştır ve bölgede oluşan karışıklıklara yabancı askerlere aldırmaksızın doğrudan müdahale etmesini emretmiştir.

Erzurum ve Ankara'da bulunan kolordular ile iletişim kuran Mustafa Kemal Atatürk müfettişlik görevleri arasında yer alan "bölgede yer aldığı iddia edilen Türk direniş topluluklarının dağıtılmasını yerine getirmek bir kenara kendi eliyle ulusal direniş örgütleri kurulmasında en önde yer almıştır. Mustafa Kemal Atatürk tümüyle İngiliz denetiminde bulunan şehirde ulusal hareketin yönetilemeyeceğine kanaat getirmiş ve 25 Mayıs günü Havza'ya hareket etmiştir. Havza'da geçen günlerinde Ankara ve Konya'daki kolordu komutanları ile telgraflaşmış, ülkedeki genel durum hakkında bilgi almıştır. Bir hafta Samsun'da, on yedi gün de Havza'da kalan Mustafa Kemal Paşa bu süreçte Anadolu'nun ve halkın genel durumu hakkında bilgi almış ve ulusal hareketin temellerini atmıştır. Bunun yanında 28 Mayıs 1919 günü müdafaa-i hukuk cemiyetlerine gönderdiği bir genelgeyle İzmir'in işgalinin protesto edilmesini istemiş ve bunun sonucunda tüm Anadolu'da 96 miting gerçekleştirilmiştir.  Osmanlı Hükümetince Atatürk’ün mitingler düzenlemesi hoş karşılanmamış ve kendisinin İstanbul'a dönmesi emredilmiştir. Harbiye Nezareti'ne oyalayıcı bir telgraf gönderen Atatürk 12 Haziran 1919 günü Amasya'ya hareket etmiş ve burada bir genelge ilan ederek açıktan açığa Milli Mücadele'nin başladığını duyurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun ilk durağı kabul edilen bu olay Türkiye tarihindeki dönüm noktalarından birisidir. Şark Meselesi adı altında yok edilmek istenen Türkler için 19 Mayıs 1919 günü milli bağımsızlığa, çağdaşlaşma ve demokratikleşmeye giden yolun ilk adımıdır.
Bugün Atatürk'ün çok önem verdiği bir gündür. Atatürk, cumhuriyet kurulduktan sonra 19 Mayıs'ın önemini bugünü doğum günü olarak kabul ederek göstermiştir.
Ayrıca 19 Mayıs, 1938 yılından beri millî bayram olarak kutlanmaktadır. Ancak Atatürk "doğum günüm" dediği 19 Mayıs kutlamalarına sadece bir kez katılabilmiştir.        

19 MAYIS 1919 İLE İLGİLİ SÖZLER
Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK)
Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK)

ATATÜRK İÇİN DÜNYADA KİM NE DEDİ?
- Franklin ROOSEVELT (ABD Başkanı)
Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

- Vladimir İliç Lenin, Rus İhtilali Lideri, 1921
Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. O, soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum.

-  Sir Charles Townshend, İngiliz Generali, 1922
Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal'de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.

-  Prof. Walter L.WRIHT Jr., Alman Prof.
O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.

-  Emanullah HAN, Afgan Kralı
O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

-  Ma Shao-Cheng(Yazar), Çin
Mustafa Kemal, yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.

-  Maurice BAUMANT (Profesör), Fransa
Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk'ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.

-  Times Gazetesi, İngiltere
O, Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.

-  National Tidence Gazetesi, Danimarka
Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi. O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.

ZAFER

Zafer, barışın en kısa yoludur "Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türkten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!... Bu belli. Fakat zekânı unut!... Daima çalışkan ol... 19 Mayıs yeni Türkiye’nin ve Atatürk’ün doğum günüdür.

"Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz... benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

John F. KENNEDY (ABD Başkanı)
Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır... Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin doğması yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk'ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

Paşanın Samsun'a yollanmasının gerekçesi, bölgedeki tedbirsizlik ve güvensizlik olaylarını yerinde gözlemleyip gerekli önlemleri almaktı. Mustafa Kemal Paşa ise ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız ve bağımsız yeni bir Türk devleti Atatürk’ün çocuklarla olan bir anısı

BİR gün Atatürk, bir okula ziyarette bulunur. Bütün çocuklar sevinçle Atatürk'ün etrafını sarar. Hepsi çok mutludur. Yalnız bir küçük çocuk diğerlerinden farklıdır. Mutsuz ve ilgisiz görünmektedir. Atatürk'ün dikkatini çeker ve yanına çağırır. "Çocuğum, neden durgunsun? Bir derdin mi var? Hasta mısın?" diye sorar. Çocuk "Bir şeyim yok efendim." der ama ağlamaya başlar. Atatürk "Neden ağlıyorsun yavrum? Sen ağlayınca ben üzülüyorum." der. Çocuk yaşlı gözlerle Atatürk'e bakar ve "Atam, seni böyle yakından görmek isterdik. Geldin, gördük, sevindik. Ama artık sıramızı savdık. Bir daha seni ne vakit göreceğiz? Ona ağlıyorum." diye cevap verir. Atatürk bütün çocukları karşısına alarak şöyle der: "Beni her vakit görmek isterseniz, aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız. Ben de sizim."

 Atatürk'ün Sevdiği Sporlar 
► Cirit
► Binicilik
► Okçuluk
► Yüzme
► Güreş

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Atatürk Evi’ni ziyaret etti.

.
Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 19 Mayıs temalı bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler Atatürk Köşesi oluşturdu.

- Yeni Alanya Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.yenialanya.com/haber/4060494/19-mayis-soz-genclerde