Demir çelik ithalatına karşı koruma kalkanı geliyor!

"DEMİR-çelik ürünlerinin ithalatında geçici koruma önlemi uygulamasına ilişkin karar", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; demir - çelik ithalatına geçici korunma önlemi alındı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, demir - çelik ithalatında 200 gün süreyle yüzde 25 ek mali yükümlülük getirildi.
YÜZDE 25 ORANINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANACAK
Demir-çelik ürünleri ithalatında geçici korunma önlemi uygulanmasına ilişkin karar yürürlüğe girdi. Buna göre, yassı mamuller, uzun mamuller(Çubuklar, teller ve profiller, boru ve içi boş profiller, paslanmaz çelikler, demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri için 200 gün süreyle eşyanın CİF kıymetinin %25'i oranında ek mali yükümlülük uygulanacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZAYI ATTI
Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ile 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında alman geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.
HÜKÜMLER TEMİNATA BAĞLANACAK
Belirlenen Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CİF kıymetinin %25'i oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülük Gümrük Mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanacak.
Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hâzineye irat kaydedilecek. Soruşturma sonucunda korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgililere iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmeyecek.
ÖNLEME GEREK OLMADIĞINA KARAR VERİLDİĞİNDE KALDIRILACAK
Soruşturma sonucunda korunma Önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılacak. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, Gümrük Mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilecek.
GENEL TARİFE KONTENJANI AÇILDI
Belirlenen eşyanın ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere, ürün grupları itibariyle karşılarında gösterilen miktarlarda genel tarife kontenjanı açıldı. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta ilgili eşya için kullanılabilir genel tarife kontenjanı bulunması durumunda ek mali yükümlülük teminata bağlanmayacak ve bu kapsamda yapılan ithalat miktarı genel tarife kontenjanı miktarından düşülmeyecek. Belirtilen eşyanın tümünün belirlenen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlarının ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açıldı. Belirli ülkeler tarife kontenjanı miktarı, bu ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için toplam 518.803 ton olarak belirlendi.

- Yeni Alanya Gazetesi, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.yenialanya.com/haber/4043415/demir-celik-ithalatina-karsi-koruma-kalkani-geliyor