Gümrükte yeni dönem

BAKANLIKTAN yapılan açıklamaya göre söz konusu karar değişikliğiyle yurt dışından ülkemize posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için gümrük vergilerinde muafiyet limiti 30 eurodan 22 euroya düşürüldü. Kişisel kullanıma mahsus kitaplar için muafiyet limiti ise 150 euroya çıkartıldı. Posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla kişisel kullanım için getirilen kitap veya benzeri basılı yayın için kıymetinin 150 euro ve altında olması durumunda gümrük vergilerinden muafiyet uygulanacak. Diğer taraftan, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gerçek kişiler adına gelen eşya için uygulanan yüzde 18 tek ve maktu vergi oranı, bedeli bin 500 euroyu ve miktarı 30 kilogramı geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitaplar için yüzde 8’e düşürüldü. Yurt içinde Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi ürünleri üreten ve satışını yapan firmalar ile yurt dışındaki aynı ürünlerin satışını yapan firmalar arasında ortaya çıkan haksız rekabeti ortadan kaldırmak, ayrıca bu durumun neden olduğu hazine kaybının önüne geçmek amacıyla yurt dışından gelen ÖTV Kanunu'nun 4 sayılı liste kapsamı eşyaya ÖTV miktarını da kapsayacak şekilde ilave yüzde 20 tek ve maktu vergi uygulaması getirildi. Ayrıca, ticarete konu edilmemek şartıyla eğitim ve bilimsel araştırma amaçlı olup kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayının gümrük vergileri ve Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf ithaline ve bu eşyanın operatör yetkisi alan hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından basitleştirilmiş usulde Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile beyanına imkan sağlamak üzere düzenleme yapıldı.

- Yeni Alanya Gazetesi, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.yenialanya.com/haber/4037955/gumrukte-yeni-donem