Gece mesaisi hakkı tarihe karışıyor

DÜZENLEME yasalaşırsa, 7 buçuk saatin üstünde çalışanların mesai alması zorlaşacak. Güvenlik görevlileri, turizm ve sağlık sektörü çalışanları bu düzenlemeden en çok etkilenecek meslek grupları olarak dikkat çekiyor.

7 BUÇUK SAAT SINIRI VAR

4857 sayılı İş Kanunu'nun 69'uncu maddesi gece çalışmalarını düzenliyor. Buna göre, çalışma hayatında 'gece' en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her durumda en fazla 11 saat süren dönem olarak tanımlanıyor. Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin 'gece' başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması gibi düzenlemeler yapılabiliyor. İşçilerin gece çalışmaları da 7 buçuk saati geçemiyor. Bu yasa maddesine göre, gece işçinin 11 saate kadar çalıştırılması mümkün bulunuyor. Buna karşın 7 buçuk saatten sonraki bölüm için fazla mesai ücreti ödenmesi gerekiyor. Her durumda da haftalık 45 saatlik çalışma süresinin aşılmaması zorunluluğu bulunuyor.

ANLAŞMAYLA ÇALIŞABİLİR

Yurttaş'ın imzasını taşıyan önerge, İş Kanunu'nun 69'uncu maddesine "Ancak sanayiden sayılmayan işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7 buçuksaatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir" cümlesini ekliyor. Önergenin gerekçesinde ise, "Gece çalışmalarının 7 buçuk saat ile sınırlandırılması özellikle sağlık ve güvenlik sektörü işyerlerinde, işçiler açısından çeşitli sorunlara neden olduğundan sanayiden sayılmayan işlerin yapıldığı 

işyerlerinin işçinin yazılı onayının alınması şartıyla bu sınırlamaya tabi olmaması amaçlanmıştır" açıklaması yer alıyor.

'İŞ KORKUSUYLA İMZALARLAR'

Önergenin bu haliyle kabul edilmesi durumunda çalışanların dezavantajlı bir duruma düşeceği ifade ediliyor. Önergede işçilerin yazılı onayıyla 7 buçuk saatten fazla çalışabileceği ifadesinin yer aldığını vurgulayan hukukçular, "Çalışanlar işini kaybetme korkusuyla bu yazılı belgeyi verir ancak böyle bir durumda fazla mesai alamaz. Önergenin işçilerin de kayıp yaşamayacak şekilde düzenlenmesi gerekir" görüşünü dile getirdiler.

YARGITAY KARARI VAR

Gece çalışmasına mesai ödenmesine ilişkin birçok yargı kararı var. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 24 Mayıs 2011 tarihli kararında da gece çalışmasına yer verilmişti. Söz konusu kararda, "İşçilerin gece çalışmaları günde yedi buçuk saati geçemez. Bu hal de günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın bir sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da gece çalışmasında 7 buçuk saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir" denilmişti.

- Yeni Alanya Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.yenialanya.com/haber/4021661/gece-mesaisi-hakki-tarihe-karisiyor