AÜ'de bir yılda 954 bilimsel yayın

REKTÖR Mustafa Ünal, 'de 1022 araştırma görevlisi, 673 öğretim görevlisi, 512 doktor öğretim üyesi, 299 doçent ve 485 profesörün 2017 yılında Web of Science'da (WoS) taranan AÜ adresli 886 yayın sayısının, 2018'de 954'e yükseldiğini ifade etti. Önceliklerinin akademik kalite olduğuna değinen Rektör Ünal, nicel olarak artıştan ziyade nitel olarak dikkat çeken bilimsel çalışmalar yapmayı hedeflediklerini söyledi. Üniversitelerin kuruluş amaçlarının alanında uzman, kalifiye bireyler yetiştirmek ve bilimsel çalışmalar yaparak ülke ve dünyanın gelişimine yön vermek olduğunu söyleyen Rektör Ünal, “Akdeniz çok büyük ve köklü bir üniversite. Birçok alanda birbirinden değerli akademisyenlerimiz var. Akademisyenlerimizin hepsi üniversitemize bilimsel çalışmalarıyla önemli katkı sunuyor" dedi.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI YETERLİ

AÜ'nün araştırma olanakları açısından yeterli düzeyde olduğunu ifade eden Rektör Ünal, “Biz hangi alanda sunulursa sunulsun bilimsel çalışmalara büyük önem veriyor, akademisyenlerimizin nitelikli ürün ortaya koyması için proje desteği ve teşviğin yanı sıra, uygun çalışma ortamı sunup destek sağlıyoruz. Akademik çalışmalarda sayıdan ziyade yayın kalitesini önceliyoruz. Bu sebeple akademik atama ve yükseltme kriterlerinde çalışmaları nicelik olarak değil nitelik olarak değerlendirerek kalite bazlı çalışmalara öncülük ettik. Bununla birlikte nitelik odaklı çalışmalarımızdan bir diğeri de predatör (yağmacı ve avcı) adı verilen dergilerde yayımlanan bilimsel makalelerin, akademik yükseltmelerde dikkate alınmaması hususunda senato kararı aldık ve konuyla ilgili tüm birimlerde seminerler düzenleyerek bilgi paylaşımında bulunduk" diye konuştu.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ

Yapılan bilimsel çalışmalarda ölçme, değerlendirmenin önemine değinen Rektör Ünal, akademik performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi konusunda önemli çalışmaları bulunduğunu ifade ederek, “Bunlardan bir tanesi bütün akademisyenlerimizin, akademik kimlik numarası olarak tanımlayabileceğimiz ResearcherID almasıdır. ResearcherID sayesinde akademik personelimize ait yayınlar daha sağlıklı analiz edilebilmekte, üretkenliğin ve üniversite olarak çalışmalarımızın başarılı bir şekilde takibi yapılabilmektedir. Bu özellikle akademisyenlerin verimlilikleri değerlendirilebilecek, kuruma sağlanan katma değerin ortaya çıkarılabilecek olması ve buna ilişkin üniversite politikaları geliştirebilme adına önemli" dedi.

AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Bir diğer çalışma olarak da Akademik Performans Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdiklerini ifade eden Rektör Ünal, şöyle dedi: “Bu sistemle akademik personelde farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bu sistemle yayınlar şeffaf bir hal aldı ve yapılan çalışmaları rahat bir şekilde görmeye başladık. Kurum içinde kişi bazlı, birim bazlı, fakülte bazlı değerlendirmeler yaparak akademisyenlerin çalıştığı alanları çok net bir şekilde görmeye başladık. Mesela bu sisteme baktığımızda yayın başına düşen atıf sayısına göre üniversitemizde en başarılı fakülte sıralamalarında ilk sırada mühendislik fakültesi, onu ziraat fakültesi ve tıp fakültesi takip etmektedir. Yayın sayısına göre baktığımızda ise tıp fakültesi en başarılı fakültemiz. Ardından fen fakültesi, mühendislik fakültesi ve ziraat fakültesi gelmektedir. Tabi bu sıralamalarda akademik personel sayısı, alanın araştırmaya açık olması, akademik personel performansı gibi birçok faktör etkili olabilmekte."

HEDEF 'ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ' OLMAK

Akademik Performans Değerlendirme Sistemi sayesinde üniversite olarak güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini görebildiklerini belirten Rektör Ünal, “Bu sistem Akdeniz Üniversitesi'nin ileriye yönelik akademik politikalarını çizmede fayda sağlayacak. Üniversitemizin araştırma üniversitesi olma yolundaki politikalarında fikir verecek ve adımlar atılmasına katkı sağlayacak" dedi.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISI ARTACAK

Araştırma odaklı üniversite olabilmek için lisans öğrenci sayısının yanında lisansüstü öğrenci sayısını artırarak araştırmaya yönelmek gerektiğinin de altını çizen Rektör Ünal, “Bu konuda YÖK'ün yüksek lisans ve doktora öğrencilerini desteklenmek amacıyla başlattığı 100/2000 YÖK Doktora Bursu Projesi, üniversitelerimiz ve ülkemiz için oldukça önemli bir proje. Üniversite olarak biz de ülkemizin ihtiyacı olan öncelikli alanlara göre lisansüstü öğrenci sayımızı artırma ve bu alanda araştırmalarımızı yoğunlaştırma gayretindeyiz" diye konuştu.

- Yeni Alanya Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.yenialanya.com/haber/3980981/aude-bir-yilda-954-bilimsel-yayin