TES-İş'ten 'İnsan Hakları Günü' açıklaması

TÜRK-İŞ'e bağlı TES-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hacı Mevlüt Ünal, Antalya Şubesi'ni ziyaret etti, üyelerle bir araya geldi. Ünal, 'Dünya İnsan Hakları Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, insanın değişimi ve gelişmesinin sonucunda 10 Aralık 1948 yılında 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin doğduğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer aldığını belirten Ünal, "Türkiye, onay verdiği bu anlayış ile insan hakları konusundaki önemli sözleşmelerin büyük bölümüne taraf olmuştur. Tüm dünyaya deklare edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 'insan haklarının anayasası' olarak kabul edilmektedir" dedi. "Haklarımızla insanız" diyerek açıklamasını sürdüren Hacı Mevlüt Ünal, "İnsan hakları, kişiyi özü ile yaşatacak kurallardır. Bu kurallar, insanı insan yapan kurallar olarak da tarif edilebilir. İnsan haklarını, insanın kendisi değil, yasalar, eşit olarak hiçbir ayrım yapmadan koruyacaktır. İnsanın en önemli hakkı yaşama hakkıdır. Yaşama hakkını; düşünme, eğitim-öğretim, çalışma, iletişim hakları desteklemektedir. Biz işçi sınıfı olarak, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarımız konusunda ne kadar ilerleyebildik. Tüm bunların sorgulanmaya ihtiyacı vardır" dedi.

- Yeni Alanya Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.yenialanya.com/haber/3944521/tes-isten-insan-haklari-gunu-aciklamasi