Türkiye’de de yasaklandı

TÜRKİYE'NİN de taraf olduğu Stockholm Sözleşmesi kapsamında üretimi ve kullanılması yasaklanan ve sınırlanan Kalıcı Organik Kirleticiler‘den (KOK) biri olan Poliklorlu Bifeniller’in (PCB) kullanımı tamamen yasaklandı. PCB’ler, 2025’e kadar tamamen bertaraf edilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile UNEP/MAP Sekreterliği tarafından ortaklaşa yürütülen Türkiye’de PCB’lerin Çevreye Duyarlı Yönetimi projesi kapsamında PCB’li atıkların bertarafı, PCB envanteri hazırlanması ve kapasite oluşturma ile eğitim ve halkın bilinçlendirilmesi çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından öncelikli olarak belirlenen sektörlerle yapılan yazışmalar sonucu elde edilen PCB envanterinin doğrulanması ve kontamine olan ekipmanın belirlenmesi amacıyla Eylül 2013-Ocak 2014 döneminde tesis ziyaretleri yapılarak PCB analizleri gerçekleştirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatıyla proje kapsamında bertaraf edilecek PCB içeren ekipmanlara ilişkin incelemeler yerinde yapıldı. Bu kapsamda ekipmanların bertarafına 2015 yılının ilk aylarında başlanacak. Böylece kirleticiliği yüksek olan 550 tondan fazla PCB içeren tehlikeli atığın bertarafı sağlanacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu anlamda önemli bir çevre sorununu daha giderme yolunda önemli bir adım atmış olacak.
Yüksek oranda zehirli olan PCB’lerin insan sağlığına çok zararlı etkisi bulunuyor. Bazılarının karaciğer ve böbreğe zarar vermesi, tiroit hormonu ve beyin gelişimine, doğmamış çocuklara olumsuz etkileri, kısırlığa yol açması, kanserojen etkisi ve klorakne olarak sayılabilir. Ayrıca kalıcı özellikleri nedeniyle çevrede uzun süre kalmakta, uzun mesafeler taşınabilmekte ve biyolojik birikime uğruyorlar. Uygun olmayan koşullarda yakıldıklarında ise insan ve çevre üzerinde PCB’den çok daha zararlı etkilere sahip olan dioksin ve furan gazları ortaya çıkabiliyor.

- Yeni Alanya Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.yenialanya.com/haber/3891708/turkiyede-de-yasaklandi