Ergenlerde huzursuz bağırsak sendromu, psikoloji, beslenme ve başarı

Ersin Sayar
Ersin Sayar

HUZURSUZ

(irritabl) bağırsak sendromu; sindirim sistemi şikayetleri yani 6 aydan fazla karın ağrısı ile birlikte dışkı kıvamı ve sıklığındaki değişikliklerle (kabızlık, ishal) seyreden bir hastalıktır. Ergenlerdeki sıklığını % 5-15 arasında değişmektedir. Bu hastalığın nedeninin çok faktörlü (genetik, çevresel) olduğu bilinmekte ve bu yüzden de tedavide zorluklarla karşılaşılmaktadır. Hastalığın sıklığının giderek artmasından katkı maddeli besinlerin ve bazı kimyasal ürünlerinin tüketimindeki artış ile hava kirliliği sorumlu tutulmaktadır.

Son dönemde sindirim sistemi şikayetlerinin birtakım beslenme değişiklikleri ve bir takım özel dietlerle (FODMAP, glutensiz diet, vs..) gerilediği bildirilmektedir. Bunun mekanizması olarak da bazı besinlerin metabolitlerinin bağırsaklardaki mikroplarımızı ( mikrobiota) değiştirdiği, bunun sonucunda da sindirim sistemi şikayetlerinin geliştiği düşünülmektedir. Ancak hangi bireylere hangi besinlerin duyarlı olduğu hali hazırda bilinmemektedir. Yakın gelecekte ayrıntılı genetik ve mikrobiota analizleri ile kişiye özgü diyetlerin uygulamaya gireceği öngörülmektedir.
Genetik ve çevresel etmenlerin yanında psikolojik faktörlerin de hastalığın gelişiminde önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Öyle ki, bu hastalığa sahip çocuk ve ergenlerin önemli bir kısmı ortak bir takım psikolojik özelliklere sahiptirler. Duygusallık, içe kapanıklık, endişeli olma durumu, depresyon, motivasyon düşüklüğü ve iletişim sorunları bunlardan bazılarıdır. Ayrıca bu kişilerde bazı özel alanlarda ( matematik, fizik, spor, müzik, resim, edebiyat) yeteneklere sahip olma durumu da görülmektedir. Ancak genellikle bu yetenekler, düşük motivasyon ve/veya iletişim sorunları gibi nedenlerle başarıya dönüşememektedir. Huzursuz bağırsak sendromundaki bazı psikolojik özelliklerin bağırsak-mikrobiota-beyin aksını ilgilendiren biyolojik değişikliklerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu hastalarda, özellikle genç ve ergenlerde beslenmenin düzenlenmesi sayesinde sindirim sistemi şikayetlerinin yanında psikolojik-depresif bulgularda da düzelmeler görmekteyiz.
Sonuç olarak huzursuz bağırsak sendromunun farkında olunması, bireyin hassas olduğu besinlerin (glüten) dietten çıkarılması ile birlikte sindirim sistemi ile psikolojik şikayetlerin gerileyeceği ve bu sayede yeteneklerin başarıya dönüşeceği öngörülebilir.

- Yeni Alanya Gazetesi, Ersin Sayar tarafından kaleme alındı
https://www.yenialanya.com/makale/3870005/ersin-sayar/ergenlerde-huzursuz-bagirsak-sendromu-psikoloji-beslenme-ve-basari