Aleviler (4)

Ahmet Kutlu
Ahmet Kutlu

EN

başta gelen ilkeleri bu cümle.

"Eline, beline ve diline sahip ol."
Günümüzde çok ihtiyaç olan bir ilke.
Küçük çocuklara musallat olanlar var.
Taciz ve tecavüzler aldı başını gitti.
Yetmezmiş gibi bir de öldürüyorlar.
Keşke bu ilke insanlığa hakim olsa.
Buna ilkelere uymayanları iki şekilde anıyorlar.
"Düşkün ve müşkül."
Düşkünlük ağır suç sayılıyor.
Müşküllük biraz daha hafif.
****
Düşkün sayılanlar Alevilikten atılıyor.
Ta ki bu hal ortadan kalkana kadar.
Hatta bu halin ortadan kalkması bile...
Bazı hallerde yetersiz kalıyor.
Bağlı bulundukları dergah da affetmeli.
Ve kurban kesmeliler.
Hacı Bektaş'a gidip hacı olmalılar.
Kurban da orada kesilmeli.
****
Mesela Alevilerin başkasıyla evlenmesi...
Ya da zina düşkünlük sebebi.
Keza insan öldürmek de öyle.
Tecavüz etmek de.
Zina ve insan öldürmenin affı yok.
Tecavüzün de.
Çok eskiden suçun cezası da verilirmiş.
Bu suçların cezası o zamanlar ölüm.
Alevilik dışında yapılan evlilik bozulursa...
Pişmanlık ifade edilir ve bir süre beklenirse...
Affa uğrama olanağı mevcut.
****
Düşkünlüğün en sert yönü...
Ailelerin de ceza alması.
Düşkünlük cezası alan aileler tecrit edilir.
Alevi toplumundan uzaklaştırılırlar.
Kimse onlarla ilişki kurmaz.
Selam dahi verilmez.
****
Hafif suç işleyenlere "Müşkül" deniliyor.
Ticarette ayıplı mal satmak...
Ya da ufak tefek hırsızlıklar...
Yalan ve iftira bu suçlardandır.
Müşkül olanlar cemiyetten uzaklaştırılır.
Fakat bu bir müddet içindir.
Süre suçun vahametine bağlıdır.
Aileler bu cezanın dışında tutulur.
****
Cem de Türk geleneği hakim.
Büyüğe saygı, küçüğe sevgi.
Bütün kadınlar ana ve bacı.
Hitaplar bu şekilde yapılıyor.
Evli olmayanlar ceme giremiyor.
Çünkü cemde kadın erkek yan yana.
Kararlarda kadının da sözü geçiyor.
Yani Orta Asya Türk kültürü.
Saz çalınıp deyişler söyleniyor.
Dede Korkut hikayelerini okuyanlar bilir.
Orta Asya Türklerinin bilge kişisidir.
Bu hikayelerin benzeridir cemde yapılanlar.
Hz. Ali ve 13 imam adına ağıtlar yakılır.
Deyişler söylenir, sazlar eşliğinde.

- Devamı edecek –

- Yeni Alanya Gazetesi, Ahmet Kutlu tarafından kaleme alındı
https://www.yenialanya.com/makale/3778557/ahmet-kutlu/aleviler-4