Şefliğe dönüştürülen Alanya Kadastro Müdürlüğü

Murat Şengezer
Murat Şengezer

Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün yeniden yapılandırılmasına ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa’nın 10 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte Alanya Kadastro Müdürlüğü kapatılmıştır.
Müdürlüğün kapatılmasının ardında Alanya Kadastro Müdürü Elvan Uzunbel ise Osmaniye Kadastro Müdürlüğüne atanmıştır. Bu atamaya müteakiben, Müdür Yardımcısı harita mühendisi Kerim Menekşe istifa ederek kurumdan ayrılmış ve bir çok çalışan teknik ve idari personel de emekliliğini istemiştir.
Bu uygulama sonucunda iş yükü ve işlem hacmi açısından 40-50 ilin işlem hacminden fazla bir iş yükü olan Alanya Kadastro Müdürlüğü ne hikmetse bir şefliğe dönüştürülmüştür.
Belki bu uygulama genel bir uygulamadır. Ancak bu büyüklükteki yapısal bir değişiklik öncesi, ülkemizde Alanya ölçeğinde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olan ilçe statüsündeki önemli müdürlüklerle ilgili hiç mi göz önünde bulundurulmadı? Buraların iş hacmi hiç mi göz önünde bulundurulmadı? İnsanlarımız bunu merak edip, haklı olarak sorgulamak durumunda kalıyor.
Bu yasanın çıkarılmasında ve bu uygulamanın yapılmasındaki amaç, teşkilatın daha küçük ve etkin bir yapıya kavuşturulması imiş! Bu hali ile nasıl etkin bir hizmet olacaksa…
Az sayıdaki teknik personeli ile mahkemelerin keşiflerine yetişemezken, görev alanları içerisindeki Alanya ile birlikte Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçelerindeki 3402 sayılı yasaya göre yapılacak Kadastro yenileme çalışmaları, 2/B uygulamaları, 5831,5304 ve 4999 sayılı yasa uygulamalarının yanı sıra vatandaşlarımızın tevhit, ifraz vs. gibi günlük rutin işlemlerinde aksamalarının olacağı, bunun sıkıntısını da biz Alanyalıların yaşayacağı gün gibi aşikârdır.
İsteyenler, açıp telefonu eski Alanya yeni Osmaniye Kadastro Müdürü Elvan Uzunbel’e Osmaniye’nin mi, yoksa Alanya’nın mı kadastral işlem hacminin fazla olduğunu sorabilirler. Osmaniye’nin iş yoğunluğunun Alanya’nın onda biri kadar olmadığından adım gibi eminim…
Değerli okurlarım, "Yanlış hesap Bağdat'tan döner" ve "Zararın neresinden dönülürse kârdır" diye iki güzel söz vardır. Bu özdeyişlerde olduğu gibi, Alanya Kadastro Müdürlüğü’nün kaldırılması konusundaki bu bariz yanlışlıktan en kısa zamanda dönülmesi temennisiyle…
Değerli Alanyalı hemşerilerimize sağlık, sıhhat ve esenlikler diler,
yeni yıllarını en içten dileklerimle kutlarım.

- Yeni Alanya Gazetesi, Murat Şengezer tarafından kaleme alındı
https://www.yenialanya.com/makale/3768834/murat-sengezer/seflige-donusturulen-alanya-kadastro-mudurlugu