Sigortasız çalıştırılanlar dikkat

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; sigortasız yani kayıtdışı çalışan 8-9 milyon kişi var. Bu durumdaki kişilerin önünde bazı fırsatlar var. 
Sigortasız çalışılan sürede işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) işe giriş bildirgesi verilmemişse 'hizmet tespiti davası' açılabiliyor.  
Davanın işten ayrılma tarihinden itibaren 5 yıl içinde açılması gerekiyor. İşveren, SGK'ya işe giriş bildirgesi vermişse 5 yıllık zamanaşımı söz konusu değil.  
Şartlar tamamsa emekli 'Yargıtay 21'inci Hukuk Dairesi' sigortasız çalıştırılan işçileri sevindirecek bir karara imza attı. İzmir'de çalışan 68 yaşındaki bir işçi prim gün sayısmı ve yaşını doldurmasına rağmen aylık alamıyordu. Çalışan, Karşıyaka 2. İş Mahkemesi'nde açtığı davayla, 6 bin 74 gün çalışması olduğunun tespitini istedi. Ancak mahkeme, bu kişinin SGK'ya bildirilmeyen 4 bin 964 gün sigortalı çalışması olduğunu belirledi ve tespit kararı Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine işçi SGK'ya yaşlılık aylığı bağlanması için başvurdu. 
 
ispat etmek gerekiyor Ret kararı Yargıtay'dan döndü SGK, işveren tarafından prim ödenmediği ve kurumun da tahsilat yapmadığı, bu nedenle 5 bin günlük prim ödeme koşulu oluşmadığı gerekçesiyle talebi reddetti. İşçi bu defa İzmir 8. İş Mahkemesi'ne dava açtı ve Karşıyaka 2. İş Mahkemesi'nin kararının kesinleşme tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanmasına karar verilmesini talep etti. Mahkeme davayı reddetti, işçi de temyiz için Yargıtay'a başvurdu. 
 
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ise ödenmeyen primlerin işverenden tahsil etme görevinin SGK'ya ait olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu ve dava sonucunda işçiye emekli aylığı bağlandı. 
Hizmet tespit davası, SSK kapsamında çalışmış olan kişinin, çalıştığı işyerinden hiç sigortalı gösterilmemiş yani sigortasız (kayıt dışı) çalıştırılmış ya da sigortası eksik gösterilmiş olan kişinin, hizmet tespit davası açarak sigortalı bildirilmeyen çalışmalarını mahkemeden tespit ettirmesidir. Sigortalı vefat etmişse hak sahibi olan eşi, çocuğu veya anne babası da dava açabilir. 
 
Dava iş mahkemesinde açılıyor. Davayı kazanmak için çalışma sürelerinizi belge veya şahitle ispatlamanız gerekir.

- Yeni Alanya Gazetesi, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.yenialanya.com/haber/3732081/sigortasiz-calistirilanlar-dikkat