Sağlık Turizmi Desteği’nden yararlanmak isteyen işletmelerin dikkatine…

SAĞLIK turizmi kapsamında 2018 yılı rakamlarına göre 500.000 kişiye  yakın yabancı hastanın Türkiye'ye geldiği ve bu sayının her yıl %50 artacağı yani 2019 yılında 750.000 kişiye ulaşacağı düşünülürse, sağlık turizmine devletin bazı destekler sağlamış olması ve sağlamaya da devam etmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, 2015/8 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’ın” uygulamasına ilişkin usul ve esaslarına göre yurt dışından Türkiye’ye hasta getirilmesine yönelik olarak faaliyette bulunan işletmelere devlet desteği sağlanmaktadır. Bu destekler ise hibe niteliğindedir. Yani, verilen destek tutarlarının geri ödenmesi söz konusu değildir. Fakat bu desteklerden her hasta getirilme faaliyeti ile uğraşan işletmeler yararlanamamaktadır.

1- Eğer Sağlık Bakanlığı’nın izin ve denetiminde faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip bir sağlık işletmesi (özel veya üniversite hastanesi) iseniz,

            2- Eğer ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesine ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip bir sağlık turizmi işletmesi (yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan işletme) iseniz, devletin verdiği bu desteklerden yararlanabilirsiniz.

            Devletin sağlık turizmin gelişmesine yönelik verdiği bu destekler ise aşağıda özetlenmiştir;

Pazara Giriş Desteği: Sağlık işletmeleri(hastaneler gibi), sağlık turizmi işletmeleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderlerin belirli bir oranı, örneğin sağlık turizmi işletmeleri ve sağlık kuruluşları için %60’ı ve yıllık toplam en fazla 100.000  doları, işbirliği kuruluşları için ise %70’i ve yıllık toplam en fazla 300.000 doları geçmeyecek tutarı, devlet tarafından karşılanmaktadır

Hasta Yol Desteği: Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden sağlık işletmeleri tarafından Türkiye’deki sağlık işletmelerine getirilen hastaların uçuş giderlerinin %50’si ve toplam tedavi giderlerinin %20’sini geçmemek üzere hasta başına en fazla 1.000 doları, devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu desteğin alınabilmesi için ise ilgili işletmelerin Sağlık Bakanlığı ile mutlak surette protokol yapmaları gerekmektedir.

Yurtdışı Tanıtım Desteği: Yurtdışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderlerinin; sağlık işletmeleri veya sağlık turizmi işletmeleri için %50’si ve yıllık toplam en fazla 300.000 doları, işbirliği kuruluşları için ise %70’i ve yıllık toplam en fazla 500.000 doları geçmemek şartıyla bu tutarlar devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu destekten ilgili işletmelerinin yararlanabilmeleri için ise  tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile Sağlık Bakanlığı’na başvurmaları ve onay almaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu destekten yararlanamamaktadırlar. Destek sağlanacak bu giderlere ise fuar, kongre ve konferanslarda yapılan sponsorlukların giderleri;  tercümanlık giderleri; seminer, konferans, toplantı ve toplu ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç); görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri (gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetleri 3 ayı geçemez); halkla ilişkiler hizmeti giderleri; fuar, kongre ve konferanslara katılım ücretleri; katalog, broşür ve tanıtım malzemesi giderleri (verilen desteğin toplam miktarı, her bir faaliyet için 5.000 doları aşamamaktadır); danışmanlık giderleri, örnek olarak verilebilir.

Organizasyon Desteği: Sağlık işletmeleri, sağlık turizmi işletmeleri ve işbirliği kuruluşları tarafından yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri etkinlik başına %70’i ve en fazla 15.000 doları geçmemek üzere devlet tarafından karşılanmaktadır. Söz konusu bu işletmeler, bir takvim yılı içinde bu destekten en fazla 10 (on) kez yararlanabilmektedirler.

Arama Motoru Desteği: Sağlık işletmeleri, sağlık turizmi işletmeleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderlerinin %50’si ve sağlık işletmesi, sağlık turizmi işletmesi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 doları geçmemek üzere devlet tarafından karşılanmaktadır. Fakat bu destek, sistematik olarak 2015 yılında kaldırılmış olup, buna karşılık sağlık işletmeleri danışmanlık desteği ile bu hizmetten yararlanabilmektedirler.

Yurtdışı Birim Desteği: Sağlık işletmeleri, sağlık turizmi işletmeleri veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren işletmeleri veya şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu destek tutarı ise sağlık işletmeleri ve sağlık turizmi işletmeleri için her bir birim başına kira giderlerinin %60’ı ve yıllık en fazla 200.000 dolar, işbirliği kuruluşları ile ilgili her birim başına ise kira giderlerinin %70’i ve yıllık en fazla 300.000 dolar tutarındadır.

Belgelendirme Desteği: Sağlık işletmelerinin uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyona ilişkin alım, yenileme ve danışmanlık giderlerinin; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50’si ve en fazla 50.000 doları geçmemek üzere devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu giderlere, müracaat ve doküman inceleme giderleri; belgelendirme tetkik giderleri; belge kullanım ücretleri;
kayıt ücretleri; danışmanlık giderleri; gözetim giderleri; yenileme giderleri, örnek olarak verilebilir. Bununla birlikte destek kapsamındaki bu belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara, JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu, TEMOS Sertifikaları, QHA Trent Akreditasyonu, Accreditation Canada, Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI), TÜV belgeleri örnek verilebilir.

Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği: Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında, her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderlerinin %70’i ve program başına en fazla 150.000 doları geçmemek üzere devlet tarafından karşılanmaktadır. Desteklenecek bu giderlere; tercümanlık giderleri; seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç); görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri(prodüksiyon giderleri karşılanmaz);  halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri; katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri; toplu transferlere ilişkin giderler, örnek verilebilir.

Danışmanlık Desteği: Sağlık turizmi işletmeleri veya sağlık işletmelerinin Sağlık Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerinin %50’si ve yıllık en fazla 200.000 doları geçmemek üzere devlet tarafından karşılanmaktadır.

Yukarıda özetlenen bu teşviklerin veya desteklerin ülkemizde döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılmasına ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün özellikle de sağlık sektörünün ve sağlık turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bol teşviklerden yararlanmanız dileğimle…

YORUM EKLE

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479