banner468

Berard Metodu Alanya’da

ZAHİDE BEKAR, SAĞLIK UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİLER VERDİ

Berard Metodu Alanya’da

ZAHİDE BEKAR, SAĞLIK UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİLER VERDİ

14 Mart 2011 Pazartesi 00:00
Berard Metodu Alanya’da
banner404
 Otizm, hiperaktivite, odaklanamama, kekemelik ve sınav stresi gibi sorunlara mucize çözümler üretiliyor 
ALANYA’DA 4 ay gibi kısa bir süre önce programı kullanmaya başlayan eğitmen Zahide Bekar, bu kısa zaman içerisinde çok başarılı sonuçlar aldıklarını belirtiyor. İletişim, algılama ve konuşma bozukluğu olan kişileri, eğitimini aldığı sistemi kullanarak tedavi eden Bekar, Pazartesi Sohbeti’nin bu haftaki konuğu olarak bu metotla ilgili soruları yanıtladı: 

- Berard Metodu nedir?

Müziğin, seslerin, kişiyi olumlu ya da olumsuz etkileyebileceği yıllar öncesinden biliniyor. Müzik kimi zaman iyileştirici, kimi zaman ilham verici olarak kullanılmıştır. Günümüzde birçok kişi müzik dinlerken konsantrasyonunun arttığını söylüyor. Ses, gerçekte havadaki titreşimlerdir. Gelen her sesle farklı bir duygu haline bürünebiliyoruz. Bu titreşimlerden bazıları dikkatimizi artırır, bazıları uyutur, bazıları enerjik hissettirir.
Berard Metodu, yaklaşık 50 yıl önce Kulak Burun Boğaz doktoru Guy Berard tarafından geliştirildi. Berard, işitmenin dinlemeye dönüşmesi gerektiğini, öğrenmede sağ kulağın etkin olduğunu, konsantrasyonun, işitme sistemiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtir. Bu metoda, EARDUCATOR isimli özel bir amfi niteliğindeki cihazımız, dinlenilen müzikteki olumsuz ses frekanslarını süzerek kulağımıza yalnızca konsantrasyonu artıracak ses titreşimlerini iletir. Bu sayede zihnimizin dinleme, algılama, konsantre olma, hatırlama, dikkat toplama, yorum yapma, bilgileri algı merkezimizde işleme gibi var olan yeteneklerimizin ortaya çıkmasına neden olur. Berard yöntemi algının bütünlüğüne işitsel olarak yönlenir. Suya atılan bir taşın etrafında oluşturduğu halkalar gibi, işitme merkezlerinin etrafında oluşan halkalar diğer merkezlerimizi de etkiler. Kullanılmayan yetilerin devreye girmesi ve kapasitenin en yüksek oranda kullanılması ile hem işitsel hem de bedensel alanda konsantrasyonu  fazlalaştırır. Berard’ın 10 yıllık deneme süresince yaptığı çalışmalarda, etkinin maksimum olarak kendini gösterdiği zamanı, otizm ve benzeri durumlarda 9 ay olarak tespit etmiştir. Etki, yavaş yavaş yükselerek tam 9 ayda tepe noktasına ulaşmış oluyor ve orada kalıyor. Berard sadece konsantrasyon ve algı için eğitim alan kişilerde ise etkinin tam tepe noktasına ulaşmasını 6 ay olarak belirlemiştir. Etki, aslında daha dinletiler sırasında kendini göstermeye başlar.
Berard yöntemi bir tedavi yöntemi yada terapi değildir. Adından anlaşılacağı gibi (earducator) işitsel algı eğitimidir. Eğitimde başarılı olmak isteyen herkes bu metottan faydalanabilir.

- Kimler bu eğitimden faydalanabilir?

ÖSS/SBS sınavlarına hazırlanan bir öğrenci olabileceği gibi, konsantrasyonu bozuk ve algısı yavaş olan özel durumdaki bir öğrenci de olabilir. 3 yaş itibarıyla her yaşa uygulanabilir. Kulağında organik bir sorun olan ve metal tüp bulunan kişilere uygulanmaz. Ayrıca kişinin dinletiler sırasında sağlıklı olması da gerekir.

- Konsantrasyonu bozuk bir öğrenci nasıl tespit edilir?

Bazı kişiler her ortamda her türlü sesten rahatsızlık duyarlar. Hangi ses olursa olsun, hatta sessizlik bile onları rahatsız eder, derslerini çalışamaz veya herhangi bir konuşmaya yoğunlaşamazlar. Çocuğa sözel olarak verilen bilgiler, örneğin öğretmenin sınıfta ders anlatması, çocuğun dersini öğrenmesini sağlamayabilir. Evde de çocuk ders yapmak için hazırlanıp oturur, kitabını açar ve gözünü kitabın sayfasına yönlendirir. Gözü sayfadadır ancak düşünceleri çoktan odanın dışına çıkmıştır. Aynı sayfayı ilk satıra dönerek 10-15 kez okur ama anlayamaz. Derse başlamak için zorluk çeken öğrenciler de vardır. Tuvalete tekrar tekrar gider, evde dört dönüp sürekli bir şeyler arar, kalemi defalarca düşürür. Bu sorunları yaşayan çocuklar derse başlamaya yoğunlaşmakta zorluk çekerler. Ancak dersine yoğunlaşamayan bu çocuk, yan odada ana babanın konuştuklarını işitip anlayabilir. Ana babanın evde çocuğu terbiye etmek için yaptığı bütün konuşmalar ve hatta tehditler de işe yaramaz. Anne ve babası bunu, çocuğun bir kulağından girip diğer kulağından çıkması olarak değerlendirebilir. Bu davranışlar çocuğun inatlaşması anlamında değildir. Bazen de sevdiği dersi çalışır ama diğer derslerini çalışmaz. Bu durum ise çocukta sorun yaratır. Çünkü genel başarıya etki eder. ÖSS-SBS’ye hazırlanan bir öğrenci için kötü bir durumdur. Çünkü ilgi duyduğu bölüme girebilmesi için genel kültür gerektiren sorulara da cevap vermesi gerekmektedir. Bu gibi sorunların yok edilmesi yada en aza düşürülmesi için ‘Berard Eeğitimi’ gerekir. İşitiriz ama dinlemeyebiliriz. Bakıp da görmediğimiz gibi de denebilir. İşitme, dışarıdaki seslerin pasif bir şekilde bize gelmesidir. Dinleme ise bizim istek ve ilgilerimize göre sesleri seçmemizdir ki bunu gerçekleştirmek için çaba göstermemiz gerekir. ‘Berard Metodu’ işitmenin algıda yüklendiği rolü, sağ kulağı eğiterek, dinleme için çevirmeye yöneliktir. Bu da 20 dinleti boyunca Berard cihazından verilen işlenmiş müzikle yapılır. İşlenmiş müzik, ‘Var olan ama kullanılmayan yeteneklerin en üst düzeyde kullanılmasına’ olanak sağlamaktadır.
Berard cihazı, dışarıda duyduğumuz yada algılamadığımız ses frekanslarını, müzik CD’lerinde on binlerce sayıda yakalayarak uygun ve yararlı frekans şiddetine dönüştürüp, 20 dinletide alışkanlık kazandırıyor. Yani 20 dinletilik programdan sonra düzgün işitmeye başlıyoruz.
Konuşmasında akıcılık bozukluğu olan (kekemelik) veya hızlı konuşarak sözcükleri yutan ve yuvarlayan çocuklarda veya büyüklerde 2-4 aylık süreçler içersinde konuşmanın akıcılığını, ritmini düzenlemede etkili bir metottur. Tespit edilen kişiler için belirtilen uygulamalarla başarı çok rahat yakalanacaktır.

- Berard Metodu programı ve uygulanması nasıl bir süreç?

Programımız 20 dinletilik bir programdır. Günde en fazla 2 dinleti yapılabiliyor. Bunun da 3 saat arayla olması gerekiyor. Eğer günde 2 dinleti yapılırsa 10-12 günde bitiyor. Her gün bir dinleti yapılabilirse 20-21 günde tamamlanıyor.
Takip süreci 6 ay boyunca devam ediyor. 6. ayda kişilerle iletişim kurulup son durumu değerlendiriliyor ve sonuçlar Amerika’daki merkezimize gönderiliyor.

- Bu metodu herkese aynı şekilde mi uyguluyorsunuz ya da kişiye göre değişiyor mu?

Uygulamada eğitimli kişi çok önemlidir. Bu konuda gerekli eğitimi alarak Berard uygulayıcısı diplomasına sahip oldum. Kişiye göre uygulama teknikleri değişiyor. Bunun kararını, aldığım eğitim sayesinde ben şekillendiriyorum. Cihazımız özel bir cihaz olduğu için, uygulamayı özel durumlara göre programlayabiliyorum.

- Bu metodu ne zamandır Alanya’da uyguluyorsunuz?

Yaklaşık 4 ay oldu. Henüz 6-9 ay sürecini tamamlamış değilim fakat 4 aylık bir süreçte bile öğrencilerimizdeki gelişmeler çok olumlu. Bu da beni çok sevindiriyor. Daha önce duydum inanamadım, bir ses frekansı nasıl hayatımızda bu kadar etkili olabilir. Elle tutulup gözle görülmeyen soyut bir kavram. Fakat hayatımızda soyut olup da inandığımız ya da etkisini yaşadığımız birçok gerçek var. Örneğin, elektriği somut olarak göremeyiz fakat varlığını bir lambaya ışık vermesi ile ya da çarpması ile hissederek somutlaştırabiliriz. Bu mantıkla düşünürsek, hayatımızda öğrenmemizi gerçekleştiren işitme, en önemli duyularımızdan birisidir. İşitmenin dinlemeye dönüşmesi ise öğrenmemizi gerçekleştirir. Öğrenmenin kısa ve uzun yolu vardır. ‘Berard Metodu’ öğrenmenin kısa yoludur ve sağ kulağı eğitir ayrıca baskın hale getirir. Ankara’da 2 yıldır uyguluyorlar ve yaşadıkları değişimler çok fazla. 2000 kadar öğrenciye uygulama yapılmış ve inanılmaz sonuçlar almışlar. 4 aydır uyguladığım öğrencilerimde bu sonuçları bende yaşamaya başladım. Notların artması, dikkat eksikliği ve hiperaktivite durumun azalması, konuşma problemi olan öğrencilerde konuşmanın başlaması gibi…

- ÖSS ve SBS öğrencilerine nasıl bir etki sağlıyor?

Öğrencilerimiz daha dinletiler bitmeden etkiyi hissetmeye başlıyor. Bunlara küçük değişimler, yani, sevmediği dersi dinlemeye başlama, ders çalışma isteğinin oluşması, derse odaklanma denilebilir. Asıl değişim ve maksimum etkiye ulaşması altıncı aya yayılıyor. ÖSS-SBS öğrencileri, yaşamlarının dönüm noktasında oldukları için dikkatlerini toplamalarında ve sınav kaygısını yenmelerinde büyük yarar görmektedir. Yöntem genel anlamda bütün öğrencilerin akademik performansını yükseltir. Yelpazenin bir ucunda konsantrasyon düşünülürse, konsantrasyonun düzelmesinden başlayarak motivasyon yükselmesi, kendine güven, iletişim, hafıza, kolay öğrenme, yaratıcılıkla devam ederek kişisel gelişim ile diğer ucunda son bulur. Dinletiler sonrası hızlı okuma, hafıza teknikleri ve motivasyon çalışmaları yapılır. Bu konularda yardım isteyen herkese yardımcı olur.

- Yan etkileri var mı?

Olumsuz hiçbir yan etkisi yoktur. Olumlu olarak bir çok yan etkileri görülmektedir. Örnek vermek gerekirse sadece konsantrasyonu artırmak için eğitim alan öğrenci, konsantrasyonu yükseldiği gibi, sözel ve yazılı ifadesini de geliştirebilir, ayrıca resim yeteneğini keşfedebilir ya da şiir yazmaya başlayabilir. Dikkat dağınıklığı için gelen bir öğrenci, dikkat dağınıklığını düzenlediği gibi iletişim becerisini ve sosyalleşmesini de en üst düzeye taşıyabilir.

- Algının uzun ve kısa yolu ne demek?

Guy Berard sağ kulağın eğitimdeki önemini ilk gören kişi olarak yöntemini dünyaya tanıtmadan önce 10 yıl süreyle denemeler yapmış ve sağ kulağı eğiterek sol zihnimize ulaşabileceğimizi 50 yıl önce keşfetmiştir.
Sol zihnimizde matematik, mantık, dil-gramer (akademik zeka) merkezlerimizin olduğu düşünülürse, yorumun en hızlı ve kısa zamanda yapılması için sağ kulakla ağırlıklı duymamız gerekmektedir. Çünkü sağ kulaktan aldığımız sesi doğrudan çapraz işlevle sol zihin işitme merkezimize yollarız ki bu da algılamanın işitme ile aynı anda olması demektir. Sol işitme merkezine, en kısa yol kullanılması, algılamada zaman kaybı olmaması, öğrenmeyi çabuklaştırıp kolaylaştırır ki bu da konuları hemen kavradığı için öğrenci için dersleri zevkli hale getirir. Öğrencinin kendine olan güvenini geliştirir. Hepimizin bildiği, ‘Jetonun geç düşmesi’ gibi bir fıkraya kişilerin farklı hızlılıkta gülmesi (kişinin zekasıyla ilgili olmayan bu durum) kişinin işitmedeki kısa ya da uzun yoldan hangisini kullandığını gösterir. Algının kısa yolunun kullanılması sözel (konuşmanın akıcılığı ve anlam bütünlüğü) ve yazılı ifadeyi (kompozisyon)  geliştirdiğinden hızlı konuşma ve ‘kekemelik’ hallerinde olumlu ilerleme kaydedilmektedir.

- Otizmli, hiperaktif veya disleksi sorunu olan kişilere eğitim veriyor musunuz?

Eğer otizmli çocuğun konsantrasyonu bozuksa tabii ki bu eğitimi alabilir. Konuşma ve iletişimi olumlu yönde etkilediği, seslere olan tepkisini kontrol altına alabildiği için (filtrelenmiş ses) özel eğitimini oldukça hızlandırabilir. Öğrenci, hiperaktif ise bu eğitimden sonra hiperaktivitesinin azalabileceği gibi eğitiminin de hızlandığı görülmüştür.

- Müziğin evde dinlenmesi durumunda aynı etki görülmez mi?

Hayır. Dr. Berard’ın yarattığı earducator ya da audikinetron denilen aletlerle müzik, dinletiler esnasında işlenmektedir. Bu işlem ile Mozart etkisi dediğimiz etki anında danışmanlıklarımızda canlı olarak yaratılır. Mozart etkisini evde dinlenen müzik yaratamaz.

- Etkisi ne kadar sürer ve tekrar yaptırmak gerekir mi?

Gerekli uyarılar dikkate alındığında 6 aylık süreç tamamlanarak tepe noktasına ulaşan etki görevini tamamlar. Tekrar yapılmazsa geriye gitme gibi bir durum, söz konusu değildir. İlk kez lise yıllarında yapıldığında yeterli olacaktır. İlköğretim döneminde eğitim alınırsa, lise yıllarında tekrarlanması uygundur.
Ancak özel çocuklarımızda (otistik, hiperaktif, özel öğrenme) 6 ayda bir tekrar edilmesi eğitim kazanımları açısından istenilen seviyeye ulaştırılması için tavsiye edilir.
Berard dinletisinin olumsuz bir yan etkisi olmadığı için keyfi olarak, isteyen kişi senede bir defa dinleyebilir. Bu dinletiler gelecekteki yaşamında unutkanlık, strese dayanamama gibi olumsuz durumlardan korunmasını da sağlar. Kişinin her türlü yaşam yönetimi beynimizdedir. Beynimizi koruyabilirsek daha sağlıklı bir ömür yaşayabiliriz. Çünkü işittiğimiz gibi yaşarız.

- Konuşma sorunu yaşayan bireylerde ne kadar etkili ve konuşmayan bir çocukta faydalı mıdır?

Kesinlikle faydalı. Organik bir sorun yoksa eğer, verilen ses frekansları ilk olarak konuşma merkezlerini uyardığı için konuşmayı başlatıyor. Kişilerin konuşma seviyesine göre farklılık gösteriyor.

- Berard eğitim hizmetini nerede veriyorsunuz?

Şehir merkezinde, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası yanında bulunan Bekar İşhanı’nın 4. katında hazırlamış olduğumuz Ses Eğitim ve Danışmanlık adlı ofisimizde hizmet veriyoruz. Bilgi almak isteyen herkesi bekliyoruz. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.


banner355
Son Güncelleme: 19.12.2012 16:21
Anahtar Kelimeler:
berard metodu alanya da
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
arslan 2013-05-27 19:51:24

almanyada subeniz var mi...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349