banner468

''AHEP'in sahibi Alanya''

Bu yıl ilk kez öğrenci almaya başlayan AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Sayın ile üniversitenin oluşturulmasından başlayarak bugüne kadar geçirdiği süreci konuştuk

''AHEP'in sahibi Alanya''

Bu yıl ilk kez öğrenci almaya başlayan AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Sayın ile üniversitenin oluşturulmasından başlayarak bugüne kadar geçirdiği süreci konuştuk

14 Eylül 2014 Pazar 22:36
''AHEP'in sahibi Alanya''
banner404
- Merve KAYA

ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi'nin akademik kadrosunun üç kuşak akademisyen tarafından oluşturulduğuna değinen Rektör Sayın, "Alanyalı araştırma ve öğretim görevlisi meslektaşlarım, AHEP'in gelecek kadrosu. Her zaman söylediğim gibi bu üniversitenin sahibi Alanya halkı" dedi. 

- Prof. Dr. Erol Sayın kimdir? Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
İstanbul Erkek Lisesi'nden 1972’de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1979 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora derecelerimi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden aldım.  1979-80 yıllarında Ankara Belediyesi Planlama Birimi'nde çalıştım. 1980-1988 yılları arasında Kent-Koop'ta Araştırma-Değerlendirme Sekreterliği yaptım. Aynı dönemde ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde part-time öğretim üyesi olarak ders verdim.  1988'de ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne tam zamanlı öğretim üyesi olarak katıldım. 1994'e kadar akademik görevimin yanı sıra ODTÜ Rektörlüğü'nde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Satın Alma  Komisyonları Başkanlığı görevlerini yürüttüm. 2011'de Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne bölüm başkanı olarak, 2014’te de daha önce mütevelli heyet üyesi olduğum Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi'nin Rektörlüğü'ne atandım. 
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Uzmanlığı Yüksek Lisans Programı'nda ve Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü'nde altışar yıl part-time öğretim üyesi olarak yüksek lisans ve doktora dersleri verdim, tezler yönettim. Dünya Bankası ve Avrupa Birliği (AB) kalkınma ajansları projelerinde yönetici ve danışman olarak görev aldım. Akademi ilgi alanlarım arasında yönetim ve organizasyon, süreç temelli yapılanma, yerel yönetimler, kentleşme, teknoloji yönetimi, uzaktan eğitim, yönetim bilgi sistemleri sayılabilir.

- Alanya’da bir vakıf üniversitesi oluşturma fikri nasıl gelişti? Bu konuda kimlerden destek aldınız?
1996’da Alanya’yı ziyaret eden Sunderland Üniversitesi'nden (İngiltere) Prof. Alfredo Moscardini burada kendi üniversitelerinin bir şubesini açmak üzere incelemelerde bulundu. Hazırlanan ön rapor yerel medyada yayınlandı. Georgetown Üniversitesi (ABD), Alanya’da kendi öğrencileri için yaz aylarında sanat, kültür, tarih derslerinden oluşan ikişer dönemlik eğitim programlarını uygulamaya koymak istedi. Bu programlar uzun süredir uygulanıyor. Reisoğlu Vakfı tarafından Akdeniz Üniversitesi’ne (AÜ) bağlı olarak Alanya’da Reisoğlu Hukuk Fakültesi’nin kurulması kararlaştırılmış, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’ne 1992-1993 yıllarında 18 bin metrekarelik mimari proje hazırlatılmıştı. Ancak fakültenin adı 1996’da Alanya Hukuk Fakültesi olarak değiştirildi, 2002’de de “Alanya” ibaresi kaldırıldı. Daha sonra hukuk fakültesi Antalya’da açıldı. Alanya’da da bir işletme fakültesi kuruldu. AÜ'nün şu anda Alanya’da işletme, mühendislik, eğitim ve tıp fakültesiyle  bir meslek yüksek okulu bulunuyor. 
2009’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin Alanya’da bir turizm fakültesi kurmayı düşündüğü yönünde haberler yerel medyada yer almışsa da bu yönde herhangi bir gelişme gözlenmedi. 
Özel Hamdullah Emin Paşa (ÖHEP) Koleji'ni 1978’de açmış olan Hamdullah Emin Paşa Vakfı bir eğitim vakfı olarak Alanya’nın ilk üniversitesini de kurma yönündeki girişimlerine 2007 yılında başladı. Önce 14 Mart 2008’de, iki katılımlı toplantı yapıldı ve bu toplantılardan çıkan uzlaşının ışığında bir fizibilite raporu hazırlandı. Aynı yıl hazırlanan fizibilite raporunun ardından üniversite mütevelli heyeti 2009’da oluşturuldu. 2010’da yapılan resmi kuruluş başvurusu eğitim komisyonundan geçerek Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu’nda onaylandı. AHEP Üniversitesi Yasası TBMM’de kabul edilerek 3 Mart 2011’de Resmi Gazete'de yayınlandı. AHEP Üniversitesi'nin ana yönetmeliği YÖK tarafından onandıktan sonra 18 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
AHEP Üniversitesi’nin Nimet ve Abdurrahman Alaettinoğlu Yerleşkesi'ndeki tamamı Alanyalıların bağışlarıyla finans edilen özgün mimari tasarımlı ilk binasının yapımı 2014’te tamamlandı. 
'ULUSLARARASI OLMANIN YOLU YERELLİK'
- Sizin eğitimci yanınızın dışında yönlendirici ve keyif veren bir yanınız da var. Kadronuzda epeyce Alanyalı genç olduğunu görüyoruz. Alanyalı gençlerin elinden tutmak isteme nedeniniz nedir?
 
Öncelikle iltifatınız için teşekkür ederim. Evet gençlerle aram iyi. Çünkü onları seviyorum. Önyargısızlıklarını, samimiyetlerini, doğrudanlıklarını, eylemliliklerini, renkliliklerini, aykırılıklarını, bağımsızlıklarını, yılmamalarını, çok yönlülüklerini seviyorum. Bana çok şey öğrettiler ve öğretiyorlar. Bizim kuşağın umudunun en kırıldığı anlarda gençler imdadımıza yetişti. Onlar hepimizin geleceği. Bizim görevimiz onlara yol açmak, farklı ufuklar ve yaklaşımlar göstermek. İnsan hayvan ve bitkileriyle tüm doğayı sevmelerini sağlamak, deneyimlerimizi aktarmak, sorgulayıcı olarak yetişmelerini sağlamak, mantık yürütmeyi özümsetmek. Karşılaştıkları durumlarda seçmeyi kendileri yapacak, kararları kendileri verecek. Biz onlara hazır reçeteler vermeyeceğiz. Fırsat buldukça kayıt yaptıran öğrencilerimizle sohbet ediyorum. Gördüğüm kadarıyla öğrencilerimiz böyle bir eğitim sürecine hazır ve donanımlı geliyor. Buna da çok seviniyorum.
Üniversitemizde üç kuşak eğitim görevlisi var. Profesör kuşağımızı kurucu kuşak olarak tanımlayabiliriz. Hedefimiz var olan paradigmaların dışında kalabilen,işlevselliği, etkililiği ve yalınlığı ön planda tutarken, bölge ve ülke sorunlarına insanlığın teorik birikiminden de yararlanarak yararlı çözümler üretebilecek mezunlar yetiştirmek. Akademisyenler bu doğrultuda seçildi. Kurumsal kültüre sahip yüksek nitelikli bir üniversiteyi oluşturmak benim de dahil olduğum bu kuşağın görevi. Özenle seçilmiş olan yardımcı doçent kuşağımız bayrağı yavaş yavaş devralacak. Dolayısıyla en geniş kadromuz bu kuşakta. Onlar AHEP Üniversitesi'nde doçent, profesör olacak. Bu bizi şimdiden renkli, genç ve dinamik bir üniversite yapıyor. Fizibilitemizde de tanımlandığı gibi ağırlıklı olarak bölgesel bir üniversiteyiz ve bu her anlamda geçerli. Yerel insan kaynaklarını kullanmak da bunun içinde. Bu bağlamda Alanya’nın nitelikli akademisyen adayı gençleri üçüncü ve en genç halkamızı oluşturuyor. Her zaman söylediğim gibi bu üniversitenin sahibi Alanya halkı. Alanyalı araştırma ve öğretim görevlisi meslektaşlarım da AHEP Üniversitesi'nin gelecek kadrosu. Öncelikle belirteyim ki gerçek anlamda uluslararası olmanın yolu öncelikle yerel değerlere sahip olabilmekten ve yerel katma değer üretebilmekten geçer. 
'BÜYÜME HEDEFİMİZ YOK'
- AHEP ile ilgili hedefleriniz nelerdir? Üniversiteyi biraz anlatır mısınız?
Türkiye’de sadece TOBB-ETÜ tarafından uygulanan modeli benimsedik. Bir eğitim yılında üç dönem olacak. Öğrencilerimiz her bölümde birinci sınıftan itibaren her yıl yaz aylarında staj ve uygulama dersleri alarak sektörde deneyim kazanacak ve bu deneyimle mezun olacaklar. Böylece öğrencilerimiz hem uygulamalı eğitim görecek, hem de ülkemizdeki geçici nitelikli eleman gereksinimine bir katkı sağlanmış olacak. Tam zamanlı eğitim kadromuzdaki uluslararası deneyime sahip öğretim üyelerimizin yanısıra, sektör temsilcileri hem ders verecek, hem de konuk konuşmacı sıfatıyla bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimize aktaracak. Kent içi üniversite olmamız, kurucu vakfımızın yapısı ve yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla yapacağımız organik işbirlikleri ile mezun olacak öğrenciler deneyimli eleman olarak yetişmiş ve üniversite–sektör köprüsü kurulmuş olacak. Lisans müfredatlarımız da alışagelmiş müfredatlardan farklı olacak. Örneğin turizm işletmeciliği bölümünde benzerlerinden farklı olarak stratejik planlama ve maliyet denetimi üzerine odaklandık. Stratejisinde büyümeme hedefi olan çok az sayıdaki üniversitelerden biriyiz. Yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenci sayılarımızın lisans öğrencisi sayımıza yakın olmasını arzu ediyoruz.
'KAYITLAR DEVAM EDİYOR'
- Yeni başlayacak eğitim öğretim dönemi için üniversitenize kaç öğrenci kayıt yaptırdı? Bölümlerin gerekli ilgiliyi gördüğüne inanıyor musunuz?
Üniversitemize şuana kadar 65 öğrenci kesin olarak kayıt yaptırdı. Yabancı uyruklu öğrenciler ve ek kontenjandan gelecek öğrencilerimizin kayıtları devam ediyor. Kuşkusuz doluluk oranı düşük olan turizm işletmeciliği bölümündeki bu durum bekleniyordu. Çünkü Türkiye genelinde bu bölümün doluluk oranları geçtiğimiz yıl vakıf üniversitelerinde yüzde 40'ın altına düşmüştü. Bu yıl da aynı eğilim devam etmiş olabilir ancak 150 bini geçen bölge yatak sayısı, farklı müfredatlarımız, diğer bölümlerimize yan dal sağlama gibi nedenlerle bölümü açtık.
DOKTORA PROGRAMLARI BAŞLATILACAK
- AHEP ilerleyen yıllarda Dikey Geçiş Sınavı (DGS), yüksek lisans, yatay geçiş ve doktora öğrencisi alacak mı?
Üniversitenin bir kent üniversitesi olması, kent içinde konumlanması, Alanya ile her anlamda etkileşim içinde olması, butik özellik sergilemesi, mali yapısının sürdürülebilir olması, lisans programlarının uygulama ağırlıklı olması, yüksek lisans ve doktora programlarının uluslararası araştırma boyutu taşıması, Alanya’nın doğal ve iktisadi avantajlarını kullanarak uluslararası çekim merkezi olacak akademik alanlarda öne çıkması, özellikle Akdeniz’i çevreleyen ülkeler ve kardeş kentlerin akademik kurumlarının içinde bulunduğu bilimsel ağlara aktif olarak katılması ve yeni ağlar oluşturmada öncü olması, genç öğretim üyelerinin ağırlıkta olması, ders dışı kültürel ve sportif alanlarda öğrencilerinin aktif olmasını özendirmesi sayılabilir.
AHEP Üniversitesi, en kısa zamanda öncelikle Alanya’nın Avrupa’daki on kardeş kentindeki ve Alanya’da vatandaşları yaşayan ülkelerde bulunan üniversitelerle imzalayacağı protokollerle uluslararası öğrenci ve akademisyen değişim ve işbirliği programlarıyla yüksek lisans ve doktora programları başlatacak. Ayrıca Erasmus ve benzeri uluslararası programlara katılacak. Üniversitemiz sanat, mimarlık, tasarım ve turizm ekseninde gelişmesini sürdürecek. Bu çerçevede sivil hava ulaştırma işletmeciliği, müzik, rekalm ve iletişim tasarımı, grafik-animasyon, sanat yönetimi düşünülen bölümler arasında sayılabilir. Yüksek lisans programı olarak mimarlık, gastronomi, sanat ve tasarım, Akdeniz kültürel çalışmaları önümüzdeki yıl planlanan anabilim dalları arasında sayılabilir.
'SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DERS VERECEK'
- AHEP Üniversitesi, size göre Alanya ekonomisine herhangi bir katkı sağlar mı? Bu konudaki düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?
AHEP, kentimizin fiziki ve sosyal donanım zenginliğine, kültürel ve sanatsal atmosferi zenginleştirerek katma değer sağlamayı amaçlıyor. Öğrenci kulüpleri, yurtdışından gelecek lisans ve yüksek lisans öğrencileri, açılmış ve açılacak bölümlerin özellik ve nitelikleri bu yönde planlandı. AHEP Üniversitesi, 'Turizm İşletmeciliği Lisans Programı', yüzde 100 İngilizce olan eğitim dili ile, turizm sektörü için nitelikli, yeniliklere açık, teknolojinin sunduğu olanakları izleyip uygulama yapabilecek, en az bir yabancı dili çok iyi bilen nitelikli mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Akademik takvimimizin turizm sezonuna göre ayarlanması sonucu en yoğun dönemlerde öğrencilerimiz Alanya’da bulunan işletmelerde hem uygulamalı eğitim görecek, hem nitelikli eleman açığını doldurmuş olacak. Lisans müfredatımız yine benzerlerinden farklı olarak planlama ve maliyet denetimi üzerine yoğunlaştı.
Turizm fakültemizin gastronomi ve mutfak sanatları bölümü de Electrolux, Altın Kepçe Turizm Ve Aşçılar Derneği gibi kuruluşlarla birlikte sektöre gerek akademik, gerekse proje ve danışmanlık hizmeti ve mesleki geliştirme eğitimleri ile katma değer sağlayacak. Turizm fakültesini üçüncü bölümü Alanya-Gazipaşa (GZP) Havalimanı'nın hızlı gelişimini de gözönüne alarak sivil havacılık yönetimi bölümü olacak. Tam zamanlı eğitim kadromuzdaki uluslararası deneyime sahip öğretim üyelerimizin yanısıra, sektör temsilcileri hem ders verecek, hem de konuk konuşmacı olarak bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimize aktaracak. Kent içi üniversite olmamız, kurucu vakfımızın yapısı ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) gibi yerel ile bölgesel kurum ve kuruluşlarla yapacağımız organik işbirlikleri ile mezun olacak öğrencilerimiz deneyimli eleman olarak yetişmiş ve üniversite–reel sektör köprüsü kurulmuş olacaktır. 


DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.


banner355
Son Güncelleme: 14.09.2014 21:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349