Amat Bilir / Son Makaleleri

Amat Bilir / Bütün Yazıları

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Amat Bilir

Bütün Yazıları

Amat Bilir

Husni Kevki'nin purocesi 

BİLADER, Türk'ün aklı soonadan gelir deller, haggatan ööle. Seçim biddi, benim av guşlarımdan Husni Kevki'nin aglına bi puroce geldi. Hurdan yazıvereem. Adem İreyis de eyi gulag versin, eyi okusun engi yazıyı, engi puroceyi yapabilise...
02 Nisan 2019

Beni hacana sanan da var

Bİ gardaşım bilgisayardanaarı bi megdub yollamış. Hööle deyoru:  "Ay Amat Abim. Bana yardım edse edse bi sen edersin dedim ve bi yazaan bakaan bişey çıkacag mı dedim. Benim derdim böyüg. Gonuşduum bi gız varıdı. Gız başga memlekedden...
01 Nisan 2019

Keloolan tam dayag yasırı 

BENİM gara cava yazıları hazediliyoru. Engi cavanın endee Alanya'da çog havaslısı var bilader. Benim engi gara cava yazılarından birine bi megdub gelmiş. Keloolan hööle deyoru:  "Amat Emmi, gara cava deyi mavılaap durursun a. Hasdayın...
29 Mart 2019

Mamıdseydi'nin abdülüşü 

BİLADER, çoonuz hindi abdülüş de ne ola deecegsiniz. Alanya'nın, Mamıdseydi'nin yeni yedmeleri, ende abdülüşü bilmezler. Yeni yedme Mamıdseydi'liler bilmediine göre, Alanyalıların da çoo bilmez. Öndüün beerde Mamıdseydi'nin...
29 Mart 2019

Saar Ali'nin Memed Emmi'nin Musdafa 

Bİ  de belediye odacısı Şavkı Abim de belediyenin gözel çıırıcılıını yapardı. Hindi Şavkı Abim de takavide çıgmış. Şavkı Abim, bi vakıdlar Gadağan Sinaması'nın da çıırıcılıını yabdıdı. Saar Ali'nin Memed...
28 Mart 2019

Hindiki apolyalar dad vermeeyoru

BİLADER engile ceyranlı apolyanın olmadıı devirlerde, Alanya çarşısında çıırı işini ıramedli adı üsdünde Tellal Niyazi Dayım yapardı. Hööle tenikeden bi honiile gonuşurdu. Mesela "Ormandan aaç almag isdeyenler hu vakıdda orman müdüllüünün...
26 Mart 2019

Hasan Gılınc'a diyed ters depmiş

BİLADER, benim av guşlarımdan Durali Leklek yeni bi habar eleddi. Habara göre, ıramedli Hambal Kerim Emmi'min torunu Hasan Gılınc, hayılacadır zayıflaacam deyi booşurumuş. Hasan Gılınc'ı bilemeyen varısa, "Kevkiden Bi Aşg Hikayesi"...
26 Mart 2019

Gabıglı fasille bayramı

BİLADER öndüün bunnumda hööle misler gibi bi gabıglı fasille tüddü. İki tarafa habar saldım "Bi gabıglı fasille yeyesim var" deyi. Ne çog hazedenim varımış bilader. Köyden kömedden gabıglı guru fasille yaayoru. Evde bi çovala yakın...
24 Mart 2019

İşam gemrisi vagdı geliverir

BİLADER yaz geliverir gari. Dün ıcıg şeerde yörüdüm, bildin terden muhaldım. Gari hinden keeri milled fignig yapıcaaz deyi işam aacının bol olduu yere geder. Engiller gemri gaynar. İşam aacının dibine oturdunmuudu yokardan aarı gurdeşen...
23 Mart 2019

Cüzdanı çarpdırman bakaan

BİLADER geçen avrat ıcıg öteberi isdedi, bazara geddim. Icık öteberi aldım. Avrad şalvalları yıkamış da, o gün Terzi Musdafa'ya evelki sene bi pantul dikdirdiidim, onu geydim. Soona yeni ince bi televzoon çıkmışımış, geçenlerde...
21 Mart 2019

Tosbaala domuz külüfan edmiş

BİLADER öndüün hayılacadır görmezdim, bi abbab deggeldi. "Napan efe, nişlen?" dedim. Takavide çıgdıgdan soona Mamıdsedi'nin Uşagmuharı'nda 1-2 dönüm yer almış. Kiraz egmiş. Icıg yerine de evin ehdiyacı çıgsın deyi köken...
20 Mart 2019

Öökesinden fılç gibi terlemiş

BİLADER dün iramedli Hüseen Efe Dayımın gıredi hikayesinin ıcıını engire yazdıdıg. Hüseen Efe Dayım gıredi isdeyinsire, banga müdürü "Evin tapısını getiricen, hızarın tapısını getiricen, talla tapan varısa onların tapısını getiricen,...
20 Mart 2019

Hüseen Efe Dayım

DEE gabbe deli dünya dee. Engi memlekedden kimler geldi, kimler geçdi? Iramedli Hüseen Efe Dayımın bi gıredi hikayesi aglıma geldi. Hüseen Efe Dayımın egmee yenir, suyu içilirdi. Boyu da hööle uzuncaadı. Kafasından sekiz köşe şapgayı da...
18 Mart 2019

Benim abbab perişan olmuş

BİLADER hayılacadır görmezdim, öndüün benim abbabı gördüm, az çehresi bi tohaf, "Noldu bilader, bi derdin mi var?" dedim. Annadıverdi gari:  "Argadaş, kaç vakıddır üsdünden ırag, baasura yakalandım. Beni öldürüyoru. Acıyı, sifiri...
17 Mart 2019

Bu sene gırib beni bitirdi 

ULAN bilader bu sene boyna gırib oluyom, hu yaz bi gelse, vallahı ısıcagdan bita şikaadcı olduum yog. Apışlarımın arası gan ısıcagdan cicig cicig erise gene aazımı açmaacam. Bilader bu sene gıribin birini geçirirkene taa ötekine yakalanıyom....
16 Mart 2019