Amat Bilir / Son Makaleleri

Amat Bilir / Bütün Yazıları

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Amat Bilir

Bütün Yazıları

Amat Bilir

Hindi eşşee de anırdmayollar 

BİLADER dün "Evel zaman Alanyasında her tarafta eşşeg anırırdı, at kişnerdi. Öküz mölerdi, davar melerdi. Tavuglar gıdaglar, forazlar öterdi. Milled o vakıdlar engi seslere alışgınıdı. Iraatsız olmazıdı" dedig. Hindi ööle deel bilader....
19 Nisan 2019

Evel zamanının gedeyleri 

BİLADER evel zaman Alanyasında her tarafta eşşeg anırırdı. Hele erkeg eşşeg gancıg eşşee gördümüdü zabdolmaz, bi boy anırırdı. Sırf eşşeg deel, at da kişnerdi. Öküz mölerdi, davar melerdi. Tavuglar gıdaglar, forazlar öterdi. Milled...
17 Nisan 2019

Eşşeg fiyetleri üçe gadlanmış 

BİLADER hu son vakıdlarda bazarda zebze meyva ataş fiyetine, baggal egsii alaam desen ataş fiyetine, gasaba girsen fiyetleri görünsüre bi evel önünç çıkıvereem deyi adamın canı çıkıyoru. Acı sovan bile 8 banguvud oldu. Engadar zam geliyoru...
17 Nisan 2019

Sepedci eşşegleri çayıra saldı 

BİLADER, Sepedci Hasan Emmi'yi taa eveli de bir iki sefer yazdıg. Gendini bilisiniz, Depe'de oolu Zeki'nin gasab düggeninin orda eşşegcilig eder. Eşşegcilig dediiseg, eşşeele turis gezdirir, engi işden yolunu bulur. Eşşegleri süsler,...
16 Nisan 2019

Hammamcı Süslü Musdafa 

BİLADER taa eveli yazdıg. Hammamcı bi Süslü Musdafa var. Adııla soyadııla yazıverisem Mustafa Hurmacı demeg ilazım. Gendisi Hataylı. Kellermuharı'nda hammam çalışdırır. Bi Allah adamı. Hööle zıravıd gibi bi herif. Kik gibi geyinir....
14 Nisan 2019

Muhdar Resul'un yemeene buyurun 

BİLADER, seçimin ardından bazı muhdarlar yemeg vermeye başladı. Yemeg dediin zaman hööle ıcıg mükellef olmalı. Duydumööre Mamıdseydi Muhdarı Resul Bülbül de böön aşam tosun kesiceemiş. Sugözü Muhdarı Hasan Uysal engi işi başladdı....
12 Nisan 2019

Engi yaamırlar direg ambara

BİLADER, nisan ayı da gözel yaamırlı geçiyoru. Iramedli bobam nisan yaamırları yaadında "Engi yaamırlar direg ambara girer" derdi. Bi gün "Ay boba neci engile den?" dediimde hööle dediidi: "Hindi ekinlerin tam yeşerme vagdı. Nisan yaamırını...
11 Nisan 2019

Selman'ın tovug sotesi 

BİLADER, Hacımemişler Camisi'nin az beri yakasında bi gasab düggeni var. Adı Alaiye Gasabı. Bilisiniz, Alaiye Alanya'nın da esgi adı. Endee ad da dee Alaaddin Geygubad'dan gelir. Engirdee gasab düggenini Selman Arıkan deyi, hööle...
11 Nisan 2019

Muhdarlardan havadisler var

BİLADER bi seçimleri taa savışdırdıg. Muhdarlıg seçimleri de bayaa çekişmeli gecdi. Orteere biseel aday çıgdı. Köylerde çıgdı, şeerde çıgdı. En fazla da bizim Alanya'nın Kellermuharı'ndan aday çıgdı. Emme lekin en sonunda...
10 Nisan 2019

Esgiler bi tüllü unudulmaayoru

BİLADER gunnacı garılar gibi hayıladır aş ererim. Allah gani gani ıramed eylesin, anamın yemeglerini bi özledim sorman bilader. Bunnumda hööle misler gibi tütüyoru.  En çog da neyi özledim bili misiniz? Esgiden sabaala erkenden, köpeg...
09 Nisan 2019

Davılcı Iramazan'ın başına gelen 

BÖÖN size annadıvericeem hikaye dee esgiden bi hikaye. Böyüg Hasbacca'dan Hacı Çavışların ıramedli Topal Memed Emmi'nin Faari Yiğid'i eyi bilisiniz. Esgiden hayılaca bi belediye ireyis muavinlii eddidi. Bi de belediye ireyis...
07 Nisan 2019

Eşşeen gıçması, öküzün süsmesi  

BİLADER, böön hööle esgi Alanya çarşısına dooru bi gedicem. Dediim vakıdlar 1940'lar. O vakıdlar köyden, kömedden Alanya çarşısına biseel eşşeg gelirimiş. O vakıdlarda endööle tomofil bol deel. Her köylünün bi eşşee var,...
06 Nisan 2019

Kerim Hoca'yı Allah yarılgamış 

BİLADER, benim av guşlarımdan Durali Leklek yeni bi habar eleddi. Iramedli Gale Camisi İmamı Amat Hoca'nın oolu Kerim Gocabaşoğlu gaza geçirmiş. Bilisiniz, ilkin galedeki Hamdullah Paşa Golleji'nde Alamanca örtmenlii yapardı. Soona...
05 Nisan 2019

Bilader başıma geleni sorman

BİLADER, benim uykum çakal uykusuna benzer. Ööle golay golay üyüyemem. Üyüdümmü de, bi çıtıltı olsa uyanıveririm. Benim avrad horularkana geceleri hayıla bi gözümü heç sıgmadııdım. İmirivereem derim, ananıncıg, avrad başlar pancar...
03 Nisan 2019

Bi gadının fendi 40 erkee yendi 

BİLADER, Alanya'da biboy Kellermuharı'ndakı muhdarlıg seçimi gonuşuldu. Bi ara aday sayısı 40'a gadar çıgdıdı. Dööşsüz gavgasız engi seçim işi de biddi. Hindi size Kellermuharı'nın yeni muhdarının kim olduunu ıcıg...
02 Nisan 2019