Amat Bilir / Son Makaleleri

Amat Bilir / Bütün Yazıları

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Amat Bilir

Bütün Yazıları

Amat Bilir

Yayla vagdı geliverir 

BİLADER gari megdebler salınasoldu. Alanya'da yayla vagdı bi megdeb salındıında gelir, bi de yügseg yaylalara çıkanlar uçun gübbüg guşu öddüünde gelir. Hindi ben güccüglüüme dooru bi gediyom. Mayıs ayı bitib, Haziran geldiinde yayla...
23 Mayıs 2019

Bende eşşeg hikayesi bitmez

BİLADER böön gene size bi eşşeg hikayesi annadıvericem. Öndüün Enişdibi'nden Sebedci'nin Hasan Emmi deggeldi. Benim taa eveli yazdıım, eşşeg hikayelerini Hasan Emmi'ye biri okuuvermiş. "Ay Amat başgalarının eşşeeni...
22 Mayıs 2019

Gadiri'nin eşşee yitmiş

BİLADER, öndüün annadıverdidim. Gocaasanlılı Gır Murad'ın Gadiri'nin eşşee fesdivalda naylondan yapılan eşşee görünsüre gancıg eşşeg sanmış, üsdüne bindiinde çatıradanag heykeli külüfan edmişimiş. Hindi benim av guşlarımdan...
21 Mayıs 2019

Dere'nin Gani'leri 

BİLADER Dere Durbannas Mahallesi'nin Gani'lerini böön engire yazıvericem. Bilisiniz, Dere'de Gani kakılı. Üç gişiden birinin adı Gani engi Dere'de. Dee evelinde bi Hatıp Gani'si varıdı. Hindi torunu Gani var. Hacıhasan'ın...
20 Mayıs 2019

Onbaşı sadeyaanı gabdırmış

BİLADER, Salı Bazarı'nda zerzevad satan, az gara tontulca bi hanim var. Endee hanimin adı Fatma. Aslı Dere'den. Dereli ıramedli Kasab Nebi'nin kızı. Hindi ben 'Kasab Nebi' dediim de, Durbannaslıların alayı bilir. Iramedli...
20 Mayıs 2019

Duran Emmi'nin oruc dutuşu 

BİLADER her sene Iramazan ayı gelinsire aglıma esgi Alanya'dan ıramedli Duran Emmi gelir. Ben o zaman taa ufag bi çocuudum. O vakıdlarda da Iramazan bi yaza deggeldidi. Hava gan ısıcaadı. Ben anama, bobama "Oruç dutuyom" derdim emme çeşmenin...
18 Mayıs 2019

Iramazan'ı yarılayasoldug 

BİLADER, ömrü olana gün darı denesi gadar çoomuş. İşda bi Iramazan ayının taa 11 günü geddi. Iramazan başladıında "Hindi böön eyi takip edin, oruc dutmaacolanların mahanası hazır olucag. Hepisinin cebinde birer hap kutusu gatılı...
17 Mayıs 2019

Oparator Dogdur Memed Süyek

DEE bi vakıdlar bi velesbidden düşdüm, dün o geldi aglıma. Hindi ıramedli oldu, ıramedli Münir Emmi'nin oolu, ıramedli İlker beni velesbidin ööne bindirdi. Ayaam velesbidin ön tekerinin tellerine gısılaaldı, bi domuzlag gıldııdıg....
15 Mayıs 2019

Otdan, purçdan meded umulan vakıdlar

BİLADER, dün kekig, adaçayı da galmadı orteerde deyi yazıverdiidim. Geçen Topane'ye dooru bi geddim. Esad Burcu'nun az beri yakasında engiile bayaa bi kekiğe deggeldidim, ıcıını da gopardıdım. Kekiin yanda bi de esgiden daalarda bayaa...
14 Mayıs 2019

Ne kekig galdı ne adaçayı

BİLADER benim güccüglüümde ende memlekedde bol kekiile adaçayı olurdu daalarda. Benim ilg megdeb yıllarında Alanya'da kekigciler varıdı. Endee kekigcilerin biri de Mamıdseydi'nin girişinde o vakıdlar adı Söötlüoluu'du, hindi...
13 Mayıs 2019

Osman'ın başına gelen 

ALANYA fesdivalında yaşanan gerçeg olayı böön annadmaya devam ediyoz.  Gocaasanlı'dan Gır Murad'ın Gadiri'nin erkeg eşşe, fesdivalda bizim Osman'ın naylondan yabdıı eşşeg heykelini öteden aarı gördüünde bi anırmış....
13 Mayıs 2019

Alanya'nın turizim fesdivalları 

BİLADER, Alanya Turizim Fesdivalı hayıllısııla 15 Haziran'da başlaacamış. Bu sene Iramazan'a deggeldiinden ıcıg gecirgeecemiş. Engi fesdivalın ilg başlangıcını 1963'de o devrin Alanya Gaymakamı ıramedli İsmed Hilmi Balcı...
11 Mayıs 2019

Agca'nın lafı unudulmaz

BİLADER, seçim yazılarına böön de devam ediyoz. Dün ıcıını deeverdidim, bizim Agca bi vakıdlar Alanya Belediye İreyisliine baamsızdan aday oldudu. O vakıdlarda Alanya'nın meşur terzilerine 25 dakım elbise digdirmişimiş. Agca'nın...
09 Mayıs 2019

Haceli Emmi'le Agca'nın adaylıgları 

BİLADER İsdambol seçiminin yenileniceg oluşundan bi duddurdug, böön de seçim hikayelerine devam ediyoz. Alanya'da dee bi vakıdlar Garabuynuzlar'dan ıramedli Haceli Emmi baamsızdan aday oldudu. Bi boy eşşeele köyleri dolanır, milledden...
09 Mayıs 2019

Gene bi seçim hikayesi 

BİLADER, İsdambol seçimi ipdal edilmiş dediler, aglıma geldi. Dee bi vakıdlar Enişdibi Mescidi'nden bi seçim hikayesi annadıvereem. Engi olay Alanya'da 1970'lerde olmuş. Gözü az gören, 90 yaşındaa bi emmiyi rey atsın deyi mescide...
08 Mayıs 2019