17
Nis 2019
Eşşeg fiyetleri üçe gadlanmış 

BİLADER hu son vakıdlarda bazarda zebze meyva ataş fiyetine, baggal egsii alaam desen ataş fiyetine, gasaba girsen fiyetleri görünsüre bi evel önünç çıkıvereem deyi adamın canı çıkıyoru. Acı sovan bile 8 banguvud oldu. Engadar zam geliyoru...

MAKALEYİ OKU
16
Nis 2019
Sepedci eşşegleri çayıra saldı 

BİLADER, Sepedci Hasan Emmi'yi taa eveli de bir iki sefer yazdıg. Gendini bilisiniz, Depe'de oolu Zeki'nin gasab düggeninin orda eşşegcilig eder. Eşşegcilig dediiseg, eşşeele turis gezdirir, engi işden yolunu bulur. Eşşegleri süsler,...

MAKALEYİ OKU
14
Nis 2019
Hammamcı Süslü Musdafa 

BİLADER taa eveli yazdıg. Hammamcı bi Süslü Musdafa var. Adııla soyadııla yazıverisem Mustafa Hurmacı demeg ilazım. Gendisi Hataylı. Kellermuharı'nda hammam çalışdırır. Bi Allah adamı. Hööle zıravıd gibi bi herif. Kik gibi geyinir....

MAKALEYİ OKU
12
Nis 2019
Muhdar Resul'un yemeene buyurun 

BİLADER, seçimin ardından bazı muhdarlar yemeg vermeye başladı. Yemeg dediin zaman hööle ıcıg mükellef olmalı. Duydumööre Mamıdseydi Muhdarı Resul Bülbül de böön aşam tosun kesiceemiş. Sugözü Muhdarı Hasan Uysal engi işi başladdı....

MAKALEYİ OKU
11
Nis 2019
Engi yaamırlar direg ambara

BİLADER, nisan ayı da gözel yaamırlı geçiyoru. Iramedli bobam nisan yaamırları yaadında "Engi yaamırlar direg ambara girer" derdi. Bi gün "Ay boba neci engile den?" dediimde hööle dediidi: "Hindi ekinlerin tam yeşerme vagdı. Nisan yaamırını...

MAKALEYİ OKU
11
Nis 2019
Selman'ın tovug sotesi 

BİLADER, Hacımemişler Camisi'nin az beri yakasında bi gasab düggeni var. Adı Alaiye Gasabı. Bilisiniz, Alaiye Alanya'nın da esgi adı. Endee ad da dee Alaaddin Geygubad'dan gelir. Engirdee gasab düggenini Selman Arıkan deyi, hööle...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2019
Muhdarlardan havadisler var

BİLADER bi seçimleri taa savışdırdıg. Muhdarlıg seçimleri de bayaa çekişmeli gecdi. Orteere biseel aday çıgdı. Köylerde çıgdı, şeerde çıgdı. En fazla da bizim Alanya'nın Kellermuharı'ndan aday çıgdı. Emme lekin en sonunda...

MAKALEYİ OKU
09
Nis 2019
Esgiler bi tüllü unudulmaayoru

BİLADER gunnacı garılar gibi hayıladır aş ererim. Allah gani gani ıramed eylesin, anamın yemeglerini bi özledim sorman bilader. Bunnumda hööle misler gibi tütüyoru.  En çog da neyi özledim bili misiniz? Esgiden sabaala erkenden, köpeg...

MAKALEYİ OKU
07
Nis 2019
Davılcı Iramazan'ın başına gelen 

BÖÖN size annadıvericeem hikaye dee esgiden bi hikaye. Böyüg Hasbacca'dan Hacı Çavışların ıramedli Topal Memed Emmi'nin Faari Yiğid'i eyi bilisiniz. Esgiden hayılaca bi belediye ireyis muavinlii eddidi. Bi de belediye ireyis...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2019
Eşşeen gıçması, öküzün süsmesi  

BİLADER, böön hööle esgi Alanya çarşısına dooru bi gedicem. Dediim vakıdlar 1940'lar. O vakıdlar köyden, kömedden Alanya çarşısına biseel eşşeg gelirimiş. O vakıdlarda endööle tomofil bol deel. Her köylünün bi eşşee var,...

MAKALEYİ OKU
05
Nis 2019
Kerim Hoca'yı Allah yarılgamış 

BİLADER, benim av guşlarımdan Durali Leklek yeni bi habar eleddi. Iramedli Gale Camisi İmamı Amat Hoca'nın oolu Kerim Gocabaşoğlu gaza geçirmiş. Bilisiniz, ilkin galedeki Hamdullah Paşa Golleji'nde Alamanca örtmenlii yapardı. Soona...

MAKALEYİ OKU
03
Nis 2019
Bilader başıma geleni sorman

BİLADER, benim uykum çakal uykusuna benzer. Ööle golay golay üyüyemem. Üyüdümmü de, bi çıtıltı olsa uyanıveririm. Benim avrad horularkana geceleri hayıla bi gözümü heç sıgmadııdım. İmirivereem derim, ananıncıg, avrad başlar pancar...

MAKALEYİ OKU
02
Nis 2019
Bi gadının fendi 40 erkee yendi 

BİLADER, Alanya'da biboy Kellermuharı'ndakı muhdarlıg seçimi gonuşuldu. Bi ara aday sayısı 40'a gadar çıgdıdı. Dööşsüz gavgasız engi seçim işi de biddi. Hindi size Kellermuharı'nın yeni muhdarının kim olduunu ıcıg...

MAKALEYİ OKU
02
Nis 2019
Husni Kevki'nin purocesi 

BİLADER, Türk'ün aklı soonadan gelir deller, haggatan ööle. Seçim biddi, benim av guşlarımdan Husni Kevki'nin aglına bi puroce geldi. Hurdan yazıvereem. Adem İreyis de eyi gulag versin, eyi okusun engi yazıyı, engi puroceyi yapabilise...

MAKALEYİ OKU
01
Nis 2019
Beni hacana sanan da var

Bİ gardaşım bilgisayardanaarı bi megdub yollamış. Hööle deyoru:  "Ay Amat Abim. Bana yardım edse edse bi sen edersin dedim ve bi yazaan bakaan bişey çıkacag mı dedim. Benim derdim böyüg. Gonuşduum bi gız varıdı. Gız başga memlekedden...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
Keloolan tam dayag yasırı 

BENİM gara cava yazıları hazediliyoru. Engi cavanın endee Alanya'da çog havaslısı var bilader. Benim engi gara cava yazılarından birine bi megdub gelmiş. Keloolan hööle deyoru:  "Amat Emmi, gara cava deyi mavılaap durursun a. Hasdayın...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
Mamıdseydi'nin abdülüşü 

BİLADER, çoonuz hindi abdülüş de ne ola deecegsiniz. Alanya'nın, Mamıdseydi'nin yeni yedmeleri, ende abdülüşü bilmezler. Yeni yedme Mamıdseydi'liler bilmediine göre, Alanyalıların da çoo bilmez. Öndüün beerde Mamıdseydi'nin...

MAKALEYİ OKU
28
Mar 2019
Saar Ali'nin Memed Emmi'nin Musdafa 

Bİ  de belediye odacısı Şavkı Abim de belediyenin gözel çıırıcılıını yapardı. Hindi Şavkı Abim de takavide çıgmış. Şavkı Abim, bi vakıdlar Gadağan Sinaması'nın da çıırıcılıını yabdıdı. Saar Ali'nin Memed...

MAKALEYİ OKU
26
Mar 2019
Hindiki apolyalar dad vermeeyoru

BİLADER engile ceyranlı apolyanın olmadıı devirlerde, Alanya çarşısında çıırı işini ıramedli adı üsdünde Tellal Niyazi Dayım yapardı. Hööle tenikeden bi honiile gonuşurdu. Mesela "Ormandan aaç almag isdeyenler hu vakıdda orman müdüllüünün...

MAKALEYİ OKU

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479