09
Mayıs 2019
Haceli Emmi'le Agca'nın adaylıgları 

BİLADER İsdambol seçiminin yenileniceg oluşundan bi duddurdug, böön de seçim hikayelerine devam ediyoz. Alanya'da dee bi vakıdlar Garabuynuzlar'dan ıramedli Haceli Emmi baamsızdan aday oldudu. Bi boy eşşeele köyleri dolanır, milledden...

MAKALEYİ OKU
08
Mayıs 2019
Gene bi seçim hikayesi 

BİLADER, İsdambol seçimi ipdal edilmiş dediler, aglıma geldi. Dee bi vakıdlar Enişdibi Mescidi'nden bi seçim hikayesi annadıvereem. Engi olay Alanya'da 1970'lerde olmuş. Gözü az gören, 90 yaşındaa bi emmiyi rey atsın deyi mescide...

MAKALEYİ OKU
07
Mayıs 2019
Bi Iramazan'a taa gavışdıg

BİLADER, yaşayan ne günler görüyoru. İşdacıkana bi Iramazan'a taa girdig. Hunu deecem. Bu sene Iramazan'da hava gözel olucag gibi. Orteer serin, o esgi gan ısıcag yog. Onun uçun oruc dutanlar bu sene fazla bi sıkıntı çegmeceg. Hinden...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2019
Gadiri çaalala eriğe de el admış 

BİLADER, bizim Obalı Avgadacı Gadiri engi Alanya'ya avgadayı tanıdan adamlardan biri. 30 senedir avgadacılıg yapar. Oba'dakı baccasının her tarafını avgadalıg yabdı. Avgadayı toplar, Alanya'da sağa, sola daadır. Alanya'nın...

MAKALEYİ OKU
04
Mayıs 2019
Demograd Memed Emmi 

BİLADER bi seçimi gücüle bitirdig. Seçim deninsire ilg aglımın erdii seçimler benim ilgmegdeb yıllarındaadı. O vakıdlarda demir gıratların partisi Adaled Partisi'di. Iramedli Demograd Memed Emmi varıdı. Engi particiliin hasdasııdı....

MAKALEYİ OKU
03
Mayıs 2019
Çardagda sıra sıra löküsler 

BİLADER, Goçagların ezzacı Murad'ın "Özlenen yıllar. Alanyalıca bi yayla göçü hikayesi" yazısına devam ediyoz:  Fırının altındaki gasaphanede Çil Amad'ın oğlu, Gobitenin Hakkı davarları kesip asıyorlar. Giritli Hasan...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2019
Ağaların gumar masası 

BİLADER, Goçagların ezzacı Murad'ın "Özlenen yıllar. Alanyalıca bi yayla göçü hikayesi" yazısına devam ediyoz:  Gatırcının Şavkı'nın gurt köpeği su içiyor. Dereden aarı Bıyıklı eşeğine çalı yüklenmiş geliyor....

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2019
İğli Dayı'nın dişleri

BİLADER, Goçagların ezzacı Murad'ın "Özlenen yıllar. Alanyalıca bi yayla göçü hikayesi" yazısına devam ediyoz:  Yanındaki ayakkabıcı Boduroğlu Dayı ile dükkanı tahtalar bölerdi. Dayı uyukladığında goca ergen teyneğini tattaya...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2019
Çil Amat Dayı'nın düggeni

BİLADER, Goçagların ezzacı Murad'ın "Özlenen yıllar. Alanyalıca bi yayla göçü hikayesi" yazısına devam ediyoz:  Garşısındaki çardağın üstünde Pelitoğullarından Berber Emmi traşa başlamış sakal köpürdüyor, gaveden sıcak...

MAKALEYİ OKU
29
Nis 2019
Münir Dayı'nın fısdığı 

BİLADER, Goçagların ezzacı Murad'ın "Özlenen yıllar. Alanyalıca bi yayla göçü hikayesi" yazısına devam ediyoz:  Haşalar açılır, ev zaten bir hafta evvelden temizlenmiş, çardağın tattaları tellenmiştir. Sergiler serilir. Tavıklar...

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2019
Buz gibi yayla suyu

BİLADER, Goçagların ezzacı Murad'ın "Özlenen yıllar. Alanyalıca bi yayla göçü hikayesi" yazısına devam ediyoz:  Guruçay'a, Garanıdere'ye vardığınızda efil efil serinlik gelmeye başlar. Yolluklar yenilir. Yolda bekleyen...

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2019
Eferim Ezzacı Murad'a 

BİLADER, öndüün Goçagların ezzacı Murad "Özlenen yıllar. Alanyalıca bi yayla göçü hikayesi" deyi bi yazı yazmış. Yazıyı bana da yollamışlar. Okuyunsura çog hazeddim. Yazı çog gözel olmuş. Okumayanlar uçun engi yazıyı engire yazıveriyom....

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2019
Beterin beteri var

BİLADER öndüün çarşıyı höle bi gezen dedim. Cuma bazarından çapıtçıların ordan aarı yardım aşşaa dooru. Emme lekin düggenciler beni görüverinsire tıkdelek guşu gibi kafamı dideklediler. "Ay Amat Emmi, bizim halımızı neci görmen,...

MAKALEYİ OKU
23
Nis 2019
Berber Hasan'ın başının günü 

BİLADER, bizim Alanya'nın en meşur berberlerinden biri Hayate Megdebi'nin yanıbaşındakı Tolupaşa Sokaa'nda düggeni olan Mamısedili Berber Hasan. Berber Hasan'ı ben çog hazederim, arada bi burda yazıverir, reklamını yaparım....

MAKALEYİ OKU
22
Nis 2019
Avrada oğmacı eddirdim 

BİLADER dün sabaala gagdım, baccada iki evleg yer gazıvereen deyi indim baccaya. Gayfelti etmeden indiimden çükür sallarkana gannım acıgdı, garç garç eder. O sırada esgi Alanya gayfeltileri geldi aglıma. Anam, oğmaç ediverirdi sabahları....

MAKALEYİ OKU
22
Nis 2019
Evel zaman Alanyasının gerdeg adedi 

BİLADER, öndüün beerde benim abbabın yeni evlenen oolu deggeldi. "Allah bi yasdıgda gocadsın" dedim. "Eyi geçinin" deyi ıcıg nasaad eddim. "Evlenmesi bi alaca guş, geçinmesi zemerile gış" dedim. "Efe gerdeg gecesi paklavıyı yedin mi?" dedim....

MAKALEYİ OKU
19
Nis 2019
Düneg, düneg, düneg! 

BİLADER benim güccüglüümde evin altında bi gedey varıdı. Gedey deyi ahıra derler bizim Alanya'da. Gedeyin bi samanlıı varıdı. Iramedli bobam samanlaa bi hatıl uzaddı. Hatıl deyi düz bi aaç dilmesi olur, ona derim. Tovuglar engi hatılda...

MAKALEYİ OKU
19
Nis 2019
Hindi eşşee de anırdmayollar 

BİLADER dün "Evel zaman Alanyasında her tarafta eşşeg anırırdı, at kişnerdi. Öküz mölerdi, davar melerdi. Tavuglar gıdaglar, forazlar öterdi. Milled o vakıdlar engi seslere alışgınıdı. Iraatsız olmazıdı" dedig. Hindi ööle deel bilader....

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2019
Evel zamanının gedeyleri 

BİLADER evel zaman Alanyasında her tarafta eşşeg anırırdı. Hele erkeg eşşeg gancıg eşşee gördümüdü zabdolmaz, bi boy anırırdı. Sırf eşşeg deel, at da kişnerdi. Öküz mölerdi, davar melerdi. Tavuglar gıdaglar, forazlar öterdi. Milled...

MAKALEYİ OKU

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472