14
Oca 2019
Kösücen odunları ocaglaa

BİLADER engile hava sovudumudu, esgi bizim Alanya evlerindeki ocaglıgları özleeyom. Hindi de aletirigli biseel aled var emme engi aledlerin heç biri esgi ocaglıgların yerini dudmaayoru. Isıcag havayı bi tarafından püfürüyor, bi tarafından ısıcag...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2019
Böön deri çökeliinin yapılışını öörediyom

IRAMEDLİ Öküzoolu dezeye bi vakıdlar "Deri çökeliini nahıl yaparsınız?" deyi sordudum. Dezem hööle annadıverdidi:  "Yoordu gara gazanda gaynadırız. Ondan soona engi yoort kesilir. Kesilen yoordu süzeriz. Süzme kesesine gatarız,...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2019
Nerde o esgi deri çökeligleri?

BİLADER güccüglüümde Elikesiin üssakasındakı Asar'da Öküzoolu'nun deri çökelii meşurudu. Iramedli bobamıla Hacımemedli'den, Yasıralı'dan yörüyereg bir iki sefir endee Öküzoolu'ndan deri çökelii almaya geddiidig....

MAKALEYİ OKU
10
Oca 2019
Avradı bilemedim

BİLADER öndüün benim avrad "Gomşunun düününe gediceen" dedi. Benim salon düünlerini hazedmediimi bilir. "Kimile gedicen?" dedim. "Gomşunun gızlarıla" dedi. "Yalınız düüne gedmeden eveli Bosdancımuharı Caddesi'ne bi gözellig salonu...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2019
Vaadım gülüglü garın çorbası

BÖÖN size bi anı annadıvereem. 1950'lerde Obalı Sarıgadıoolu Cemal Emmi, baamsızdan engile bi aday olmuş. Hanimi Adaled Deze de engi işe ökelenmişimiş. Adaled Deze, ökesinden İsdambul'a anasının, bobasının yanna varmış gedmişimiş....

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2019
Benim de aday olasım var 

BİLADER belediye ireyislii, muhdarlıg adaylıı bazara açıldı. Hindi orteerde aday kakılı. Benim de canım galdı engi işe. Ne bileen ben de aday olsam mı ola? Hindi benim baamsız aday olasım var. Gara şalvarlı, Gara Amat olaragdan Alara'dan...

MAKALEYİ OKU
07
Oca 2019
Avrat ne derse 'Hı' deecen

BİLADER, hu yaşın saabıyın, benim çog eyi öörendim bişey var. O da avrad gısmına çatmaacagsın boba. Enercime huylaverir, çatıverisen ziyanlı sen çıkarsın.   Benim avrat yer kenesi gibi bilader. Maşallah, avara durmayı hec hazedmez,...

MAKALEYİ OKU
06
Oca 2019
Müzeyen Abam unudulmaayoru

BİLADER benim en hazeddiim şarkıcılardan biri de ıramedli Müzeyen Senar abamıdı. Dün beerde deggeldi, şarkılarını, türkülerini dınladım uzun uzun. Müzeyen Abamı esgiden beri dınlarım. En hoşuma gedeni de "Bursa'nın ufag tefeg daşları,...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2019
Avgadacılar Gıralı'ndan yılbaşı mesacı 

BİLADER Alanya'nın meşur Avgadacılar Gıralı laablı Obalı Gadiri Uysal'ın bi mesacı var. Dün birile habar yollamış, "Amat Emmim beni gırmaz, benim Alanya'ya bi yılbaşı mesacım var, ille bi yayınlaaversin" demiş. Mesacıla...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2019
Payamın budantı vagdı

BİLADER, benim en hazeddiim aaçlardan biri de payam aacı. Iramedli ninem "Payamlar çiçeg açdı, gızlar herife gaçdı" deridi. Öndüün benim baccadakı payam aaçlarını budadım. Yangınım payam aacının çiçeglerine. Hindi marta dooru gelinlig...

MAKALEYİ OKU
02
Oca 2019
Partallardan Bobuş'dan megdub var 

BİLADER, her zaman demeyom size "Amat Emmim de çog muraylanıyoru" decegsiniz deyi emme namım almış yörümüş gari eyice. Anamır'dan Nazmi Okbaz deyi bi gardaşım megdub yollamış, hööle deyoru:   "Hoyn Amad emmi. Napan, ne eden?...

MAKALEYİ OKU
01
Oca 2019
Alanya'nın metgin usdaları 

BİLADER goca bi seneyi taa devirdig atıverdig. Yılbaşı aşamı hööle bi düşündüm de, kimler gelmiş, kimler geçmiş. Hööle esginin metgin usdaları aglıma geliverdi. Yapı usdalarından Mamıdseydili Rifad Usda, gene Mamıdseydili Murad Usda,...

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2018
Bi yaşıma taa girdim 

BİLADER öndüün Asgellik şubesinin ordan moturulan geliveririn. Yerde para arar gibi aar aar sürüyom gari. Ötedenaarı Gadı Sayid'in Turan'ın Hüseen eşgeriverdi. Elinde tana gibi bi köpek var. Elindeki köpek çıra pardısibi bişey....

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2018
Bi yılı taa devirdig atıverdig

EEE bilader, ömrü olana gün darı denesi gadar çog. İşda goca bi seneyi taa bitirdig. Böön gece 2018 senesini uurlaacaaz. Yarın yeni bi yıla başlaacaz. Evel zaman Alanyasının yılbaşları hööle gözümün öönden geçiverdi. TRT'nin...

MAKALEYİ OKU
28
Ara 2018
Uçagdan ödü sıdarımış 

BİLADER, Alanya'nın kelli felli, meşur adamlarından biri meerem uçagdan çog gorkarımış. Halı hulu bi gorku deel. Dün av guşlarımdan Durali Kevki bi habar eleddi. Bu dediim adam da addıımıdı mangalda kül gomaz. Bi ara bi cesared gelmiş,...

MAKALEYİ OKU
27
Ara 2018
Alanya'da guş köküne gıran mı girdi

BENİM evde ıramedli bobamdan galan bi çeşene tüfeg var. Zamanında dolma tüfeemiş. Soonadan gırmaya çevirmişler. İçine gara barıd gorsan atabiliyorsun, hindigi barıdları gorsan tüfeg ikiye ayrılıyoru. Taa ıragdakı avı bile takadana vurur....

MAKALEYİ OKU
26
Ara 2018
Aşır parala satılır olmuş 

BİLADER, aşır Nuh peygamber vagdından galmış. Alanyalı endee aşır işine böyüg ehemmiyed verir. Benim taa çocugluumdan beri aşır bişirilir her evde. Hindi son vakıtlarda bişiren azaldı emme gene devam eden hayıla var. Esgiden beri Alanya'da...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2018
Benim bilete para vurursa 

BİLADER, endee Alanya'nın her tarafında umumi helalar eyice kel, goraza. Adam helaya taa girmeden bunnu düşüyoru busug busug kokudan. Bi de helaya nahıl giricen? Öndüün beerde umumi bi helaya girdim. Hela bildiin tirig yuvası gibi. Otursan...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2018
Boba yüree de yuka oluyoru

BİLADER, dün ıramedli Takavid Amat Dayımın bi anısını yazıverdim, "Iramedli Alanya'nın Nasireddin hocasıdı, ölüyü güldürürdü" dedim. Böön de Alanya'nın taa delaanlı Nasireddin hocalarından biri olan Gadir Doğan Aydın'ı...

MAKALEYİ OKU

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner539

banner518

banner481

banner472