Amat Bilir / Son Makaleleri

Amat Bilir / Bütün Yazıları

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Amat Bilir

Bütün Yazıları

Amat Bilir

Çakallarlı İbraam da hasdaamış

BİLADER dün Gocaasanlılı Garasoku'nun Duran'ı yazdım. Bilisiniz, Duran bundan 4-5 sene eveline gadar hep Alanya çarşısında olurdu. Millet Duran'ı gudurdur, söödürürdü. Allah şifa versin, Duran hayılacadır çog hasda. ...
17 Temmuz 2019

Bizim Duran çog hasdaamış

Bilader öndüün motura benzin alaan deyi Ganieel'in Memed Gan'ın benzinliine oğradım. Orda hööle garaca, bıyıglı, 35-40 yaşlarında biri var. Halımı, hatırımı sordu. "Sen kimlerdensin?" dedim. "Ben Alanyalı deelim. Zonguldaglı'yım....
16 Temmuz 2019

İmanımı gabardıyorsunuz

Bilader bazı okurlarım imanımı bi gabardıyollar, vallahı şımarıyom çocug gibi. İşde o vakıt "Ulan eyiki yazıyom hu yazıları" deyom gendi gendime.  Milled eyice benim yazıların tiirekisi olmuş. 7 yaşından 70 yaşına deglin herkes...
15 Temmuz 2019

Sabaala küpücüle çimdim 

Bilader, ben çocukana bizim evde su yoodu. Suyu çeşmeden çekirdig 5 kilolu yaa tenikelerile. Tenikenin ortasına taddadan bi sap dakılırdı. Bi evin öönde ayag mayag yıkamaya, bi de merdemenin başında iki dene goca varil olurdu. İki elimde iki...
13 Temmuz 2019

Ömer Gozan gara ilan gibi bi cib almış

IRAMEDLİ Telgırafların Memed Ağa'nın oolu, Alanya Adcılar Dernee'nin ireyisi Ömer Gozan yeni bi cib almış. Öndüün çarşıda deggeldi. Cibin markası Vosvagen Toyureg'imiş. Cib bildiin gara ilan gibi gabgara. Böyüg. Üç oda,...
12 Temmuz 2019

Varyemez Emmi

BİLADER, benim Böcülü tarafında 'Varyemez Emmi' laablı bi abbabım var. Hindi beliki 'Böcülü nere?' deyi sorarsınız, Hacımemedli'nin ıcıına Böcülü, ıcıına Akhan, ıcıına da Baaderesi deller. Varyemez Emmim,...
11 Temmuz 2019

Berber Hasan gan vermiş 

BİLADER, av guşlarımdan Legleg Hüseen yeni, teze bi habar eleddi. Mamıdseydili Işıleel'in Berber Hasan Yiğid, Posdane'nin böörüne gonan çadırın içinde Gızılay'a gan vermiş. Endee ganı vermeden evel de bi boy ona buna "Gan...
10 Temmuz 2019

Tirigler payamları yalaaverdi

Gedeved'den gelen megduba böön de devam ediyoz: "Amad'ım sen tirii bilin mi? Hu bizim şeerdeki tirigler deel, yayladakı tirigler. Bu tirigler, beni illallah eddirdi. Her sabaala 'Tıg, tıg' deyi bi ses çıkar. Ne bileen ben de kapı...
09 Temmuz 2019

İğdiş köpeg hikayesi

GEDEVED'DEN gelen megduba böön de devam ediyoz: Bi bagdım bizim Kerim Aga. Yonuzların Kerim Aydovan. O da yaylaya yeni gelmiş, heç bişeyden habarı yog. Gari agaya durumu annaddım. 'Dur' dedi, 'Endee iş goley' dedi, yapışdı...
08 Temmuz 2019

Köpegler tana gibiimiş 

GEDEVED'DEN gelen megduba böön de devam ediyoz: "Amadım hu Alanya'dakı moturların aynisinden yaylada da var. Moturun egzozu da yog. O yaylanın sessizliinde sesi bi çıkıyor ki, görsen, adamın ciyerine gadar iniyoru. Biri de motura...
06 Temmuz 2019

Gedeved'den megdub var 

BİLADER, dün gasdeye ag şaplag, kısa kesdeg bi adam gelmiş. Elinde bi megdub varımış. 'Hu megdubu Amat Bilir'e veriverin' demiş. Gasdede çalışan çocuglar 'Kim deyelim?' demişler. 'Siz engi megdubu verin, o bilir'...
05 Temmuz 2019

Yaylalar küfül küfülümüş 

BİLADER, haziran ayı serin geçdi, temmuz da taa eyice gızmadı. Emme birküüne başlar ısıcag. Temmuzula Avusdos ayında endee Alanya'da durulmaz. Hindi halı, vagdı yerinde olanlar yügseg yaylalara çogdan geddi. Yaylalar küfül küfül eserimiş....
04 Temmuz 2019

Alayı da yiddi geddi 

BİLADER endee Alanya'da o gadar yitig varkine, hangı birini annadaan? Bi zamanların 32 dişe keman çaldıran Cüce gazozu yiddi geddidi, Kesdelli Kerim Coşkun gene meydana çıkardı. Engini hazeddim, eferim Kerim deyom burdan. Milletin gave...
03 Temmuz 2019

Yemeglerin şahı bamya  

BİLADER, bamyalar ufag ufag dögmeye başladı gari. Benim bamyaya böcü börtü gün güneş vermeeyoru emme iki hafdaya gadar toplamaya başlarım deyi düşünüyom. Iramedli bobam "Memleked içinde Gonya, yemegler içinde Bamya" derdi. Esgiden...
02 Temmuz 2019

Muhiddin Böcü ireyis yetiş

BİLADER, esgiden engi Alanya'da sivrisineg çoodu. Geceleri üyüyemezdig sinegden. Yazın aşamüsleri anamıla barabar sıırın, ılkının aalından tezeg çıkarır, evin öönde yakardıg. O tezeg dumanından sivrisinegler gaçarıdı. Emme tezeg...
01 Temmuz 2019