24
Haz 2019
Cıngıldaglar çıırınmaya başladı

BİLADER bu sene haziran ayının ilk 20 günü serin geçdi. Esgiden mayısın 15'inden soona engi Alanya gan ısıcag olur, hele haziran ayı başladımıdı bildiin hava adamı muhaldırdı. Cümörtesi günü cıngıldag sesi yoodu. Dün cıngıldaglar...

MAKALEYİ OKU
22
Haz 2019
Meyva-zebze yetişdirmeg gönülezabı 

BİLADER arasıra Cuma bazarına, Hacat bazarına yolum düşer. Engirde zebze-meyva fiyetlerini bi konturol ederim. Öndüün bazarda avradın biri söölenib durur. Avrad deyorkine, "Meyva-zebze fiyetleri heç indii yog. Ne bileen ne vakıd ucuzlaacag."...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2019
Behider ol Alirza Gündoomuş

Bilader, endee Alanya'da bazı adamların öörü azaldı. Endöle adamları goruma altına almag ilazım. Hani esgi evleri gorumaya alıyollara, taa öle. Dinime, imanıma bana endöle bi yetki verseler iddiba Köreelin Alirza gardaşımı gorumaya...

MAKALEYİ OKU
20
Haz 2019
Behider ol Alirza Gündoomuş

BİLADER, endee Alanya'da bazı adamların öörü azaldı. Endöle adamları goruma altına almag ilazım. Hani esgi evleri gorumaya alıyollara, taa öle. Dinime, imanıma bana endöle bi yetki verseler iddiba Köreelin Alirza gardaşımı gorumaya...

MAKALEYİ OKU
19
Haz 2019
Urumdaş yolunun dili olsa da gonuşsa 

BİLADER, benim ufaglıımdakı ineg gaçırdma hikayesine devam ediyoz böön. İneen ardından birki sıçıradım emme dudmag mümkün deel. İneen ardından gurşun atsan yetişmez. Ufacıg bi çocuun, nahıl dutucan? Bi işam aacının dibine oturdum,...

MAKALEYİ OKU
18
Haz 2019
Tireli Kemal Emmi'nin cibi

Çıplaglı'dan Topal Hacı'nın Kemal, Gızılcaşeer'den Topal Kemal, Gadımuharı'ndan Gulagsız'ın Kemal, Mamudlar'dan Topal Kemal, Çıplaglı'dan Barmagsız'ın Kemal, Çıplaglı'dan Arap Sülaaman'ın...

MAKALEYİ OKU
17
Haz 2019
Köy gavelerinden habar geldi 

BİLADER, maşallah Alanya'da Kemal'larımız çoomuş. Yaz yaz bidmeeyoru. Böön gene devam ediyoz. Meşur Kemal'larımızdan ıramedli Musdafa Dere'nin oolu, esgi belediye ireyis yardımcısı Kemal Dere'yi unudmaalım baalım....

MAKALEYİ OKU
16
Haz 2019
Tagsici Gencebay Kemal

Bilader, Alanya'nın meşur Kemal'larını yaz yaz biddii yog. Bizim yazı, bi vakıdlar Tercüman gasdesinde çıkan Kel Aliço'nun pehlivan tefrikasına döndü. Hindi, aglıma tagsicilig eden, biboy sazııla Orhan Gencebay'ın türkülerini...

MAKALEYİ OKU
15
Haz 2019
Agman dogdur, ayarı yogdur

BÖÖN gene Alanya'nın meşur Kemal'larını ardı ardına tirkelemeye devam ediyoz. Esgi Mamıdseedi muhdarlarından Etyemez Kemal'ı unudmaalım. Laabı Etyemez emme eti çog hazeder. Etyemez Kemal hindi Büglü'de gayfe işlediyoru....

MAKALEYİ OKU
14
Haz 2019
Yoort civceri

BİLADER esgiden usda gasablar, buçag yarası edmeden davardan, goyundan civcer çıkarıllarıdı. Civcer deyi, davarın, goyunun yoordunun gatıldığı deri. Engi civceri de taa çog yörügler gullanırdı. Engi civcerin içinde yoort golay golay bozulmazdı....

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2019
Ebbiyaz'ın Kemal Emmi'nin gara cavası

BİLADER, Alanya'nın meşur Kemal'larını yaz yaz biddii yog. Tenikeci Malımların ıramedli Kemal Emmi varıdı. İsgele yolunda tenike soba yapardı. Engi sobaya Alanyalılar "Ördeg soba" der. Esgiden milled engi ördeg sobalarda odun...

MAKALEYİ OKU
12
Haz 2019
Fıransızcacı Kemal Hoca

BİLADER, böön gene ıramedli örtmen Fıransızcacı Kemal Hoca'ala meşur Kemal'lara devam edelim. Fıransızcacı Kemal Hoca'nın ilg hanimi de ööretmenidi. Kemal Hoca, soonacıma Alanya'da Fıransız bi hanime deggelmiş. Soona...

MAKALEYİ OKU
11
Haz 2019
Balıgcı Gırmızı Kemal 

BİLADER, böön de gene Alanya'nın meşur Kemal'larına devam ediyoz. Bu Kemal'lardan biri de, taa civan gibi bi delaanlııkan endee dünyadan göçüb geden Gırmızı Kemal'ıdı. Kemal'ın soyadı da Gasaboolu'du. Saçı,...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2019
Bizim meşur Kemal'lar 

BİLADER, hindiye gadar Alanya'nın meşur Amat'larını, Memet'lerini, Hüseen'lerini, Şavkı'larını yazdıg. Böön de meşur Kemal'larını yazıvereen dedim. İddiba ıramedli Arap Kemal'dan başlayaan. Iramedli Arap...

MAKALEYİ OKU
08
Haz 2019
Keloolan kafayı gezeledib gelir

GONAGLI'DA bi gardaşcaazım var. Benim yazıları hazediyoru. Tiirekisi olmuş gari. Öndüün bi megdub yollamış, hööle deyoru:  "Amat Emmi, benim hayalım var bi. Ben hep uçan bişey hayal ediyom. Mesela senin gara cavaya bi pervane dakıcan,...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2019
Bi bayram taa zavadanag biddi

EEE bilader, ıhıcıka bi Iramazan Bayramı taa geçdi getdi. Iramazan Bayramı, Gurban Bayramı'na göre ıcıg taa telaşesiz. Gurban'da telaşe çok, kelle ütülür, garın gurçlanır, gülüglü çorba edilir, biseel iş olur. Gerçi endenleri...

MAKALEYİ OKU
03
Haz 2019
Bayramınız mübareg olsun 

BİLADER, ıhıcıka bi Iramazan Bayramı taa geldi. Iramedli bobam "Ömrü olana gün darı denesi gadar çog" deridi. 'Iramazan, Iramazan' derkene Iramazan'ı da yedig atıverdig. Bide tütüleri, gözel gözel yemeglerile böön aşam uurlacaz...

MAKALEYİ OKU
01
Haz 2019
Vay Aşşa ninem vay 

IRAMETLİ Aşşa ninem geldi aglıma dün. Bi boy söölerdi. Vay benim Aşşa ninem vay. Hindi kemigleri bile galmadı. Saa olsadı da hebire laf ediversedi keşkem. Aşşa ninem deverdidi, dee esgiden gızın biri herifin birine gaçmış. Gızın anası,...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2019
Hinden keeri gözünüzü dörd açın

bilader, lafımız guyrugluda galdıdı. Benim gomşunun oolu Memed birinde muzluun arıını temizlerimiş. Beledan gazalının arasına elini sogduunda, guyruglu Memed'i baş barmaandan sogmuş. Bi çırıg gobdu, biri öküz böörür gibi böörür....

MAKALEYİ OKU

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472