19
Haz 2018
Evel zamanında Emirgan

HİNDİ bilader, dün deeverdim, evel zamanında günün aşamına aç susuz çimerdig denizde deyi. Bi de o vakıdlar Angara'dan gızlar gelirdi tatile. Hele birki gız da gördügmüdü denizde, gendi gendimizi öldürürdüg bilader. Gızlara muraylanıcaaz...

MAKALEYİ OKU
18
Haz 2018
Yazın çimmeden durulmaz 

BİLADER, öndüün yüzeg işine başladıdıg. Hindi Alanya'da gari havalar gızdı, cavırlar evel gışın da çimiyorlar emme yelliler de çimmeye başladı gari. Endee yüzeg işinden devam edelim böön de. Bilader, esgiden çocukana baccada o...

MAKALEYİ OKU
18
Haz 2018
Bi bayram taa zavadanag geçdi

BİLADER hindi şeer böyüdüünden geleni gedeni peg fark edemeyoz. Benim güccüglüümde Iramazan Bayramı'nda, Gurban Bayramı'nda Alanya'ya dışardan bol yerli gelirdi. Şeer de ufag olduundan, engile otel, motel de fazla olmadıından...

MAKALEYİ OKU
14
Haz 2018
Bi bayrama taa gavışdıg

BİLADER, ıhıcıka bi Iramazan Bayramı taa geldi. Böön arefe, yarın bayram. Iramedli bobam "Ömrü olana gün darı denesi gadar çog" deridi. 'Iramazan, Iramazan' derkene işda Iramazan'ı da yedig atıverdig. Bide tütüleri, gözel...

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2018
Deniz mevsimi geldi

BİLADER gari hava eyice gan ısıcag oldu. Aşamları taaca eyi emme gündüz adam yanıb gavrılıyoru. Dün deniz kenarından aarı geçdim. Cavırlar çimiyoru, esgi günlere daldım geddim. Bilader, bizim guşag yüzee esgi sulama havızlarında,...

MAKALEYİ OKU
12
Haz 2018
Böcü börtünün tam vagdı 

BİLADER, engi lafa nerden girdiiseg girdig, bi tüllü çıkamadıg, kaç gündür böcü, börtü yazıveriyom. Goçmardan başladıg, gara ilandan çıgdıg. Don lasdii gibi sünmesin deyi böön de guyrugluyu yazıverib, engi böcü börtü işini bitiricem. ...

MAKALEYİ OKU
11
Haz 2018
Bu sene ilanın bi bolluu var 

BİLADER bu sene hava ısıcag geddiinden mi neci, ilanın bi bolluu var. Benim bile her tarafda garşıma çıkıyoru, ödüm ganım sıdıyoru. Bilader gara ilan, goçmar, eşşemene heç zararlı deel. Hele gara ilan sıçan yudar, onun uçun çog feydalı....

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2018
Goçmarlar oynaşmaya başladı 

BİLADER biz Alanyalılar kelere Alanya diliile 'Goçmar' deriz. Taa kibarları kertenkele deyoru. Havalar ıcıg ısıcamaya başladı ya, orteere gari eşşemene, goçmar, ilan, çiyan, guyruglu çıgmaya başlar. Öndüün Aaçbaceelin baccasının...

MAKALEYİ OKU
08
Haz 2018
Dagma dişinize saab çıkın

TAA eveli yazdıdım. Dimçayı'ndan Girici'nin Mevlid, Diş Hasdanesi'nde yabdırdıı dagma dişini bi kayıdın arasına sarmış, arabasının torpidosuna gomuş. Arabanın kapısı da açıg galmışımış. Torpidoda ıcıg da demir para...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2018
Evlenmesi bi alaca guş geçinmesi zemerile gış

BİLADER endee evlilig işi haggatan zor. Hindi avradlar bana ökeleniceg emme avradın da zoruna deggelirsen adamın imanını gevredir. Onun uçun avradlar her zaman haglıdır. Avradıla didişmeecen. Avrada kötü laf edmeecen. Endeenleri yapmazsan, valla...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2018
Kiraz'ın Magber'i unudulu mu? 

BİLADER, esgiden Alanya'da engile motel nerde, o vakıdlar ev pansiyonculuu varıdı. Endee pansiyonlara gelenlerin çoo Angaralı olurdu. Onun uçun esgiden her Alanyalı'nın Angara'da bi abbabı olurudu. Pansiyonlara gelenler gündüzleri...

MAKALEYİ OKU
04
Haz 2018
Gacırtısız garyola almışlar 

BİLADER hindiki apartumanların dovarları yelli inceemiş. Gonuşsan yan tarafdakı gonşu duyarımış. Engi durumdan dolayı çok gişi sıkıntı çekiyoruumuş. Bizim avradın bi tanıdıı gız var. Gız yeni evlendi. Herifini de bi görsen, zıravıd...

MAKALEYİ OKU
04
Haz 2018
Evel zamanının Teggöönü

BİLADER, esgi köylerin de dadı duzu galmamış gari. Köylerin adı zaten hindi hep mahalle oldu. Öndüün Alanya'nın en esgi köylerinden Mamıdsedi'ye yolum düşdü. Ayen Teggöön'de kimsecigler galmamış a. Esgi Mamıdsedi'nin...

MAKALEYİ OKU
02
Haz 2018
Zeki'yi öküz süsünsüre

BİLADER, öküz süsdüünde domuzlag gılan, ön dişleri dökülen Sepedci'nin Zeki, iki ay soona asgere varır. Orda öteki asgerler "Altın diş geldi, altın diş geddi" deyi Zeki'ye laab dagmışlar. Zeki engi laabı hazedmemiş. Zeki...

MAKALEYİ OKU
01
Haz 2018
Şeker Dayı'nın fasillesi

BİLADER bizim endee Alanya'da meşur fasille çeşidlerimiz var. Yaylalarda yetişen oturan fasillesi baya bi meşur. Aşaadın fasillesi derseniz oturan fasillesinden de meşur. En meşuru hangısı derseniz, o da şeker fasillesi. Şeker fasillesi...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2018
Şeker Dayı'nın fasillesi

BİLADER bizim endee Alanya'da meşur fasille çeşidlerimiz var. Yaylalarda yetişen oturan fasillesi baya bi meşur. Aşaadın fasillesi derseniz oturan fasillesinden de meşur. En meşuru hangısı derseniz, o da şeker fasillesi. Şeker fasillesi...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2018
Zedde Abam'ın başına gelen

BİLADER öndüün Salı Bazarı'nda benim öteberi aldıım Zedde Abam'dan bi şeerli hikayesi dınladım. Zedde Abam, sovanııla meşur köyün birinden. Dee bi vakıdlar, şeerlinin birine bayaa bi öteberi getirmiş. Şeerlile dee esgiden beri...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2018
Partallardan Bobuş'un megdubu 

BİLADER her zaman demeyom size "Amat Emmim de çog muraylanıyoru" decegsiniz deyi emme namım almış yörümüş gari eyice. Anamır'dan Nazmi Okbaz deyi bi gardaşım megdub yollamış, hööle deyoru:    "Hoyn Amad emmi. Napan, ne eden?...

MAKALEYİ OKU
28
Mayıs 2018
'Tülü Besereg' gibisi yoodu 

DEE esgiden engile devenin cavır gezdirmeg uçun gullanılmadıı vakıdlarda Alanya'da namlı develer varıdı. Oba Garagocalı'dan ıramedli Gumaş'ın Abdil Emmi'nin devesi bi numaraadı. Engi deveye 'Tülü Besereg' dellerdi....

MAKALEYİ OKU

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386