Amat Bilir
Amat Bilir
banner466
Yazarın Makaleleri
Verilmiş sadakam varımış 
BİLADER öndüün gomşu bizi aşam yemeene çıırmış. Avradıla barabar geddig. Helal olsun gomşuya, sofrada ilanın eti, guşun südü varıdı. Söölemesi ayıb, gavırmaya vurdug. İsderke utandım a, üç tabag gavırma yemişim. Bilader gomşuda...
Gocaoolanlı iç güyesi Memed
DEE esgilerde Gocaoolanlı Memed deyi bi herif, Sedire'de bi eve iç güyesi olmuş. Hindi Gocaoolanlı'yı beliki bilmeyen vardır, bura nere bi deeverem. Şıhlar'ın altı, Beyreli'nin yanıbaşı. Memed az tembelce bi herifimiş, işi...
Noyel Bazarı'na geddim
BİLADER, benim bi Alaman gomşu var, adı Volfang emme biz engine "Ali" deriz. Hayılacadır Alanya'da. Evi de var, Türgcesi de çog eyi. Bazı Alanya şalvarını geyer, kafasına şapgabayı geçirir, elinde tesbıh, südlüg çalarag şeerde dolaşır....
Dünyaya çog erken gelmişiz 
BİLADER, evel zamanındakı gıtlıı annadıverdidim dün. Haggatan dünyaya erken gelmişiz. Ne irezilligler çegdim bi görseniz. Yeme içme gıtıdı. Bi tas tarhanaya beş gişi gaşıg sallarıdı. Yanna da bi soğan gırılırdı. Yemeg engiidi. Hindiki...
Hindi yeeceg içiceg bolardı 
BİLADER hindi yeyinti bol. Benim güccüglüümde engile envayi çeşid yemeg yoodu. Anam garı bi şeeriye çorbası bişirir, üsdüne guru nene dökerdi. Nerdee engile et yemegleri, gadeyifler, paklavılar? Dee bi vakıtlar, gene benim güccüglüümde...
Hava çelermeye başladı 
BİLADER hayılacadır Alanya yaz gibiidi, dün ayaza çegmeye başladı. Iramedli Galib Dere "Endee memleketin 6 ayı yaz, 6 ayı bahar. Ayeen nere geddi endee Alanya'nın gışı?" deridi. Gari gış da yavaş yavaş geliverir. Dün furtuna varıdı,...
Mantarın bi bolluu var 
BİLADER taa eveli de Alanya'da engile mantarın bol olduğu zamanlar oldu. Bu sene Allah uçun mantarın bi bolluğu var. Nerden anladın derseniz, esgi likontacı, Fakırcalılı Muzaffer'den anladım. Hindi Muzaffer likontacılıı boşlamış,...
Cenned Dayı'nın morel verişi 
BİLADER dün esgi Alanya'da polis garagolunun az ötesinde konturacılıg eden Mütevelli Dayı'nın bi mevzusunu annadıcaaz dedig. Konturala körüglü çizme usdası olan Mütevelli Dayı, şeker ıraadsızlıına yakalandı. Dayı çog...
Esgi Alanya çarşısı yiddi geddi 
BİLADER esgi Alanya'da polis garagolunun az ötesinde konturacılıg eden bi Mütevelli Dayımız varıdı. Engire hindi 'Gazipaşa Caddesi' deyollar. Mütevelli Dayı, eyi bi kontura usdasııdı, konturayı gendi dikerdi. Körüglü çizmeyi...
Ucuz et mundar oluyoru
BİLADER engi laf atalardan galma laf. Dün deeverdiler, iki markedde ucuz et satar olmuşlar. Engi et bi cavır memleketinden gelirimiş. Milled de engi ete hücüm ederimiş. Bana heç etin bozuu deggelmedi emme 'Ucuz et' deninsire geçen yaz...
Yamalıg Hasan 66'yı vurdurmuş
BİLADER benim av guşlarımdan Legleg Hüseen öndüün bi habar eleddi, "Tosmurlu Yamalıg Hasan 66 yaşına girmiş, habarın olsun" dedi. Ben de Yamalıg Hasan'ın engi yeni yaşını bi gudlayalım, ald çeneyi bi oynadalım, hazar beerde mükellef...
Geçiyi cins dekeye yüürddürücen
BİLADER dün galdıımız yerden böön devam ediyoz. Moturun ön farı daşa gelmiş, patlamış. Büsürü mesarif. Söve söve çalışdırdım gari moturu. Icıg ötede çeşmede durdum. Topraan içine bölendim galdım a, üsdümü başımı bi silgdim,...
Cavaala külüfan olasolduudum
BİLADER, öndüün avrad elime bi egsig lisdesi verdi, "Hunları ged al gel, evde bişiriceg bişey yog" dedi. Lisde dedisem, üç sayfa. Benim avrad, Azoolu Lord'a egsig lisdesi verir gibi yazar. Esgiden beri huyu. Avradın yazdıı herşeyi alsaadım...
Bu sene zeytinler irermemiş
BİLADER, Alanya'nın zeytinyaa deposu Mamıdseydi'nin zeytinleri bu sene heç irermemiş. Öndüün benim bi Mamıdseydili abbab deggeldi. Endeenlerin bayaa bi zeytin aacı var. "Amat bu sene Mamıdseydi'de zeytinlerin peg dadı yog. Yaamır...
Her yanım çurfalıg kayıdı gibi
BİLADER hööle baccaya inib de, tezece topladıın zebzenin, meyvanın tadı başga olur. Bu gara şalvarlı gara Amat Emminiz de gari gocadı emme booşuyom. Cümörtesi günü iş şalvarını, iş sırtlarını, gara çizmeyi geydim, evin ööne indim....
Hayri Emmi unudulmaayoru
DÜN yolum Oba tarafına düşdü. Ollarda gırlanlarkana Alanya'nın çınallarından Hayri Emmi geldi aglıma. Yüreem tipenedeg düşdü. Iramedli Hayri Emmi, Topal Husni Emmi'nin ooludu. Hayri Emmi, endee şeerde cümbüşü bildiin gonuşdururdu....
 Alanya'da böcü dutan galdı mı
BİLADER esgiden Alanya'da bahar geldiinde esgi Alanya evlerinin bi odasında böcü dutulurdu. Böcü dudmaya hindi kiballar 'İpeg böcüsü' deyollar. Dud pürleri böcülere verilir, böcüler bi tarafdan goza örer, bi tarafdan da engi...
Gıraldan habar var 
BİLADER, bizim Oba'nın deeşmez muhdar adayı avgadacı Gadiri'yi gari bilmeyen yog. 'Avgada Gıralı' deyi gendine kard basdırdı. Gadiri, haggatan Alanya'da bile kimse avgadayı bilmezkenden beri avgada işi yapar. Oba'dakı...
Alanyalı nere gedse ayni Alanyalı
BİLADER bizim Gocaasanlı Beleni'nden Husni Goca'yı bilisiniz. Arada bi burda yazıveririm. Husni okudu, dokudu, Alamanca örtmeni oldu. Emme bi cavır garısıla kafayı billedi, vardı geddi Alamanya'ya. Husni'nin bana yolladıı megdubları...

banner470

banner471

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349