20
Ağu 2018
Bayramınız mübareg olsun

EEE bilader, ömrü olana gün darı denesi gadar çog. Bu günlerde de su gibi akıb, geçiyoru ömür. İşdacıkana bi bayram taa geldi çaddı. Esgiden beri Gurban bayramlarını bi başga hazederim bilader. Avrad bana hep "Gursagsız!" der. Bi de "Tanayı...

MAKALEYİ OKU
17
Ağu 2018
Pisigledile yolda galmışlar

BİLADER Musdafa Yiğid Mamıtseydili. Mamıtseydi'nin Uşagmuharı'ndan. Musdafa Yiğid mütahitlik yapar. Engi Musdafa'nın Ali Belen deyi bi de argadaşı var. Engi de boyacılıg yapar. İkisi de aynı gargıdan çöödürürler. Yedigleri...

MAKALEYİ OKU
17
Ağu 2018
Avgada Gıralı fabrika açıcaamış

BİLADER Alanya'nın Avgadacılar Gıralı Gadiri Uysal dün habar yollamış. Hindi de avgada fabrikası guruyoruumuş. Gadiri'nin en eyi avgada müşderileri Alanya'nın galbır üsdü ağaları. Ağalar, Gadiri'ye desdeg vericeglerimiş....

MAKALEYİ OKU
16
Ağu 2018
Denizin gıymatını bilelim

BİLADER, Alanya'da yaşaayoz, Alanyalıyız emme lekin denizin gıymatını bildiimiz yog. Benim bi abbab var, iki üç senedir bel fıtıından ıraatsız. Epeyi bi dogdura geddi geldi. Hap, ilac gullandı emme hemene beli aarıyoru. Hindi aarı ayaana...

MAKALEYİ OKU
15
Ağu 2018
Alanya'nın esgi bayramlarında turizim (2) 

BİLADER, dün Alanya'nın esgi bayramlarında turizimi, o vakıdlardakı ev pansiyonculuunu yazıverdidim. Böön de devam edelim. Endee pansiyonlara gelenlerin çoo Angaralı olurdu. Onun uçun esgiden her Alanyalı'nın Angara'da bi abbabı...

MAKALEYİ OKU
14
Ağu 2018
Alanya'nın esgi bayramlarında turizim 

BİLADER bi bayram taa geliverir. Bu bayramda da bol yelli turis geliceg deyollar. Onun uçun böön esgi bayramlara dooru bi gedicen. Engile otel, motelin çog olmadıı zamanlarda ev pansiyonları varıdı Alanya'da. Gelen yelliler endee pansiyonlarda...

MAKALEYİ OKU
12
Ağu 2018
Gari düggen adları hep cavırca

BİLADER öndüün aşamıla şeere geddim. Her taraf cavır gaynaayoru. Hööle ıcıg gırlanladım şeerde. Bilader, gari düggen adlarının hepicii cavırca olmuş. Esgi Alanya'da, biseel düggenin olmadıı devillerde düggenlerin adları...

MAKALEYİ OKU
10
Ağu 2018
Gendi selasını vericeemiş

BİLADER Saar Ali'nin Memed Ağa'nın oolu Belediye Zabıtası Musdafa'yı bilisiniz. Musdafa gardaşım hööle çıra pardısibi bişey. Hindi endee Musdafa bildiiniz gibi bi boy belediye apolyasından ölenlerin adını sööler. Hindi duydumöre...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2018
Garadede 'Serd' gayaya deggelmiş

BİLADER, Hasan Garadede'yi bilisiniz. Vergi Dayiresi'nin bööründe berberlig eder. Sugözü'nden ıramedli Pepe Turan Emmi'nin oolu. Endee Hasan'a tıraş olusanız, Alanya'nın bütün havadislerini alısınız. Endee Hasan'ın...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2018
Elham puur biddi 

BİLADER biz yüzeg işini dere bövetlerinde öörendig. Bi de havızlarda çimerdig. Ondan soonacıma da gale ardında, gargılıın orda yaz geldimiidi sabahdan aşama gadar çimerdig. Avusdos ayı geldimiidi bizi gorkudurlarıdı. Avusdos ayının...

MAKALEYİ OKU
08
Ağu 2018
Avgadanın pürü de para eder olmuş 

BİLADER, Alanya'nın Avgada Gıralı Gadiri dün gene bi habar eledmiş. Gadiri "Amat Emmime deeverin, avgadanın pürü de para eder oldu, yazıversin de Alanya'da herkez engi işi Amat Emmimden öörensin" deyi habar salmış.  Gadiri, avgadanın...

MAKALEYİ OKU
07
Ağu 2018
Üssakaya dooru aayoz

BİLADER dün Alanya'da güccüglüümün yollarının üsdündeki evleri, düggenleri yazmaya başladım, evel zaman Alanyasına geddim, Mola Gavşaa'ndan yola çıgdım, Güccüghasbacca'ya dooru yörüdüm. Dün Alimam Camisi'nin ora...

MAKALEYİ OKU
05
Ağu 2018
Mola'dan yokarı aayoz

BİLADER dün evde oturukana güccüglüümün yolları aglıma geldi. Hööle çarşıdakı Mola Gavşaa'nın ordan Güccüghasbacca'ya dooru gelirkene esgilerde neler varrıdı deyi bi düşündüm. İddiba hökümetin bööründeki Abdil'in...

MAKALEYİ OKU
04
Ağu 2018
Eyice gocadım gari 

DEE gabbe deli dünya dee. Esgiden, bobam elinde küreele muzluun içine dinelirdi. Bana da "Hadi havızdakı suyu sal gel oğlum" derdi. Ben sıçırardım, havızın ağzını açardım. Sudan eveli bobamın yanna yetişeem deyi eşguvatına sıçırardım,...

MAKALEYİ OKU
03
Ağu 2018
Hu ısıcagda en eyisi şalvar 

BİLADER hindi size endeerde Alanya şalvarının özelliglerini ıcıg annadıvereem. Bizim Alanya şalvarının uçgurluu ıcıg gırmızı olur. Ben endeeni de araşdırdım. Osmanlı devrinde fes geyilirkene, fesin irengi gırmızı olduundan, biribirine...

MAKALEYİ OKU
01
Ağu 2018
Şalvarcı Aliksan'ın namı yörüdü

BİLADER Alanya'nın meşur şalvarcısı Aliksan'ı bilisiniz. Hökümedden kayıt bile çıkardı. Bizim gırmızı gaytanlı, gara uçgurlu Alanya şalvarını marka eddi. Şalvarı kimseye gabdırmaacam deyi oğraşıyoru. Aliksan bi de sekiz...

MAKALEYİ OKU
31
Tem 2018
Avgada Gıralı'ndan habar var 

BİLADER, bizim Obalı Avgadacı Gadiri dün habar yollamış. "Amat Emmime yeni habarlarım var, enginleri bi yazıversin de, milletin habarı olsun" demiş.  Bilader Gadiri, engi Alanya'ya avgadayı tanıdan adamlardan biri. 30 senedir avgadacılıg...

MAKALEYİ OKU
30
Tem 2018
Paran çoosa kefil ol

BİLADER, benim Gündoomuşlu bi abbab var. Bilisiniz yemişin eyisi Gündoomuş'da yetişir. Gündoomuş'un, Malan'ın yemişine, keletirine doyum olmaz. Onun uçun ben abbaba "Gebigci" derim. Gebig, yemişin olmamışına derler. Hindi gelelim...

MAKALEYİ OKU
30
Tem 2018
Alanya'nın meşur lafları 

BİLADER dün yolda bi tanıdıg deggeldi. "Napan, nişlen?" dedim. "Napalım, düggen çalışdırırız" dedi. "İşlerin nahıl?" dedim. "Dadı yok. Heç bişey ütemeyoz" dedi. "Desen a, yarıya köpeg daşşaa çekiyon" dedim. Bana "Amat Emmi, engi lafı...

MAKALEYİ OKU

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner502

banner481

banner472

banner479

banner386