Amat Bilir
Amat Bilir
Yazarın Makaleleri
Atı inim inim iniledmiş
BİLADER av guşlarım yeni bi habar eleddiler. Gale Camisi'nin ıramedli imamı Amat Hoca'nın oolu, Alamanca örtmeni, benim eyi ahbabım olan Kerim Gocabaşoolu Alanya Belediyesi'nden takavide çıgmış. Belediyede taa eveli cavırlara...
'Çatagda beygir' işinin aslı
BİLADER dün bi megdub geldi, megdubu yollayan "Amat Emmi, Alanya'da esgiden beri bi laf var. 'Çatagda beygir mi osurdurum' derler. Engi laf nerden gelir, bi annadıver" demiş.  Annadıvereem. Çatag, Oba Çayı'nın çıgdıı...
Beni ummacaya oğraddılar
BİLADER dün öölenile bi abbabdan tilefon geldi, "Ay Amat, gel köfde var, yeyelim hep barabar" dedi. Ulan ben de Gurban Bayramı'ndan beri et yemedim, hep fasıl fisilile öğün geçişdirdim, gurudum galdım deyi sıçıradım vardım abbabın...
Gönüm gara bilader
NEBİLEEN gönüm gara olduundan mı neci, güneşi çekiveriyoruun. Dün hava yaz gibiidi. Icıg güneşde durdum, bi daggada gararıvermişim. Gara deyinsire aglıma dee esgiden bi hikaye geldi. Adamın biri Garabuynuzlar'dan deveye gara buynuz...
Yayla vagdı geliverir gari 
BİLADER hava gari eyice gızdı. Öndüün şeerde birkice işim varıdı, ordan ora yörüverdim, ter donumdan çıgdı bildiin. Muhaldım ısıcagdan "Yayla vagdı gelmiş" dedim. Kafamın ayarı da ııcıg yerinde deelidi. Napaan, neredeen derken...
Zurnayı esgiden beri hazederim
HİNDİ "Amat heralda kafayı gezeledib gelir, zurna işi nerden çıgdı ola?" decegsiniz emme dün beerde dınladım, aglıma geldi.   Zurnaala ilgili biseel de hikaye anladıveririn emme lekin engi hikayelerin alayı da edebe mugallid. Hindi...
Türemiş hela yabdırıcaamış
BİLADER öndüün benim av guşlarımdan Legleg Hüseen, Mamıseedili Türemiş Memed'den bi habar yetişdirdi. Türemiş'i bilisiniz, İngiliz lokantası var, gendi hanimi evel İngiliz. İngiliz lordunun güyesi. Çin lokantası var. Allah taa...
Esgiden ödümüz sıdardı
BİLADER esgiden Alanya'nın gorkulucag yerleri varıdı. Engirlerde, guş uçmaz, kervan geçmezdi. Endee yerlerden biri hindiki El Aksa Camisi'nin olduu yeridi. Bosdancımuharı'nın bitiminde bi Bosdancıların evi varıdı, taa ötesinde...
Jozef Gadiri'ye pırava 
BİLADER dün Arab Gadiri'yi yazıverdim, böön de Jozef Gadiri'yi yazıvericem. Alanya'da biseel meşur Gadiri var. Biri de Antep'den Alanya'ya taa çocukana gelen, Alanya sanayisindeki bobasının likontasında yetişen Jozef Gadiri....
Gadiri'nin başına gelen
BİLADER böön size dee esgi bi hikayeyi annadıvericen. Bizim bi Gadiri gardaşımız var. Namı deer Arab Gadiri. Tırata Maallesi'nden Alanya'nın Mevlidcilerinden Ümani Abam'ın oolu. Gadiri'nin yüzü gülecdir. Ölüyü güldürür....
Kör Salih'den habar var
MAMIDSEYDİLİ Kör Salih'i ara sıra engirde yazıveririm. Yazıların hepisini de habarı oldumudu başgalarına okuddururumuş. Gendi okuma yazma bilmeyoru. Öndüün gıvır gıvır beni ararımış. Beni Sucu Dunna'nın Amat Usda'ya sormuş....
Ali Darı'nın bamyası 
BİLADER öndüün belediye düün salonunda Böyüg Hasbacca'dan Mısırlıeel'in Ali Darı'nın Esinaf Kefaled Gıredi Goperetifi'nin toplantısı varımış dediler, ben de "İşiniz olsun" babından bi oğradım. Bilisiniz Ali Darı...
Gülüglü çorbanın hası 
BİLADER, hindi nere gedsem "Gülüglü çorba" deyi tavıglı çorba gooyorlar. Endee Alanya'nın namlı çorbalarından biri gülüglü çorba. Bilmeyene bi tarif ediverelim. İddiba deke işgembesini ısıcag suda gurçlarsın. Hindi gurçlama ney...
Hediyenin en gözeli gancıg davar
BENİM oolan gene öndüün duddurdu, "Ellerin bobası, çocuglarına hediye alır. Sen taa heç bişey almadın. Bana bi motur alıver" deyi. "Motur alısam, bunnunun üsdüne sürtülaalırsın. Bi gancıg davar alıvereem de baccalarda güt, böyüt, eniglet"...
Gara cavaya binme vagdı gecdi 
BİLADER benzine bi boy zam geliyoru. Gece yatıyon, sabaala gakıyon, benzine bi zam taa geliyoru. Bizim gara cavaların moturu böyüg, 250'lig. Benzini su içer gibi içer. Onun uçun gari cavanın benzinine dayanamaaverdim.  Cavaya 20 milyonlug...
Bi muşmala vagdı taa geldi
BİLADER endee dünyada derdsiz adam yok. Iramedli bobam "Beresiz aaç, derdsiz adam olmaz" derdi. Öndüün sizden eyi olmasın, muşmala tüccallı yapan bi abbab deggeldi. Endee muşmala baccası alır, üpleddirir,  pekedledir, Hal'e eletir,...
Baccaya duz eken Biloslu 
BİLADER dün Selinti'nin köyü Gevenes'den Sarı Memed'in bi hikayesini yazıverdim, "Yarın da Selinti'nin Bilos köyünden bi hikaye taa yazıvericem" dediidim. Benim aslı Bilos köyünden olub da Alanya'da yaşayan biseel...
Böön Gevenes'i yazıvericem
BİLADER gomşumuz Selinti'nin, hindiki adııla Gazipaşa'nın Gevenes deyi bi köyü var. Engi köy yazın küfül küfül eser. Suyu da bol. Yazın geddinmidi evlerin damında bi boy üyüyesin gelir. Benim orda bi abbab var, ordan aarı bilirim...
Guyruglu vagdı geliverir
BİLADER, kaç gündür böcü, börtü yazıveriyom. Goçmardan başladıg, gara ilandan çıgdıg. Don lasdii gibi sünmesin deyi böön de guyrugluyu yazıverib, engi böcü börtü işini bitiricem.  Bilader devrin birinde, hindi böyüg mütahid...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386