Amat Bilir
Amat Bilir
banner466
Yazarın Makaleleri
Gara cava hayılaca bi tavsıdı 
BİLADER, hayıladır bilgisayardanaarı megdub yollayorurlar. Megdublarda "Ay Amad emmi, heç gara cava yazısı yazmaaverdin a" deyollar. Ihıcıka böön yazıvereem bilader emme gari Alanya'da gara cava hayılaca bi tavsıdı. İki tarafa bakıyom...
Hasan Gılıç'ın işleri 
ENDEE Hasan okudu dokudu, böyüg megdeb bitirdi emme gendini heç deeşdirmedi. Çıgla bi Alanyalı. Hasan dediim, bizim ıramedli Hambal Kerim dayının torunu Hasan Gılıç.  Hasan gardaşım bi vakıd uçaala İstambol'a gediceemiş. Aligobder...
Berber Hasan'a 7 tabag yemeg dokanmış
BİLADER Mamısedili Hasan Yiğid'i bilisiniz, Alanya'da herkez "Berber Hasan" deyi bilir. Engi herif Alanya'nın en namlı berberi. Berber Hasan, yemeyi içmeyi de, yedirmeyi içirmeyi de çok hazeder. Sofrası her zaman açıgdır, egmee...
Bizim abbabın çotu gırılmış
BİLADER sizden eyi olmasın, benim bi abbab var. Muhasebecilig eder. Gendisi Cigcilli'den. Deeversem hemen bilisiniz de, "Amat Emmi, beni yazıb da orlarda malamad etme" dediinden adını yazıvermeecem. Hu gadarını deeverem. Cigcilli'nin galabalıg...
Avgada Gıralı Gadiri zabdolmaayoru
BİLADER, hindi bizim Obalı Avgadacı Gadiri'den gene yeni habarlar var. Gadiri, engi Alanya'ya avgadayı tanıdan adamlardan biri. 30 senedir avgadacılıg yapar. Oba'dakı baccasının her tarafını avgadalıg yabdı. Avgadayı toplar,...
Elmasların Erol Alanya'ya gelmiş 
BİLADER, benim esgi abbablardan, aşşakı Oba'dan ıramedli Elmasların Yaşar Emmimin oolu Erol Uğur'u bilisiniz siz. Arada bir burda yazıverir, gulaglarını çınıladırım. Erol, hayılacadır cavır memleketi Fillandiya'da yaşar....
Bunnumda tütüyoru misler gibi
BİLADER, benim dosdum, abbabım çog. Evde oturtmazlar beni. Her gün, her aşam bi yere götürüller. Avrad çırınır durur "Zinzaarı gibi geziyorsun!" deyi. Hindi löküs löküs likontalara götürüyollar beni. Cavır yemeglerinden dutun da, bizim...
Iramedli Ali Efe'yi düşünde görmüş 
BİLADER ıramedli Hambal Kerim Emmi'min torunu Hasan Gılıc öndüün beerde annadıvermiş, benim av guşlarımdan Durali Kevki bana da deeverdi. Engi Hasan Gılıc, 4 sene eveli ıramedli olan Ali Efe laablı Ali Develi'yi çog hazederdi. Ali...
Gocairi'nin Amat gene recimdeemiş
BEGDEŞLİ Gocairi'nin Amat zebellah gibi bi herif. Hem enine, hem boyuna maşallahı var. Hindi buncaazım arada bi diyete girer, hindi gene girmiş.   Gocairi'nin Amat hindi gene sabaala yöşüle şeerde yörüyüş yaparımış. Zangır...
Gıvır gıvır herif araayoru
BİLADER dün gene bana bilgisayardanaarı bi megdub gelmiş. Megdub, Emine deyi bi gızdan geliyoru. Beni hacana sanmış, "Evlenemeyom, bi tüllü başım toplanmadı" deyi megdub yollamış.  Emine'nin megdubu hööle:  "Sevgili Amat Abi....
Bol derin dondurucu satılmış
BİLADER Edirne'nin Süloolu gazasına baalı Akardere Köyü'nde, dee Osmanlı devrinden beri bi geleneg varımış. Gurban Bayramı'nda davar kesenler bi meydana toplanıllar, davarları kesellerimiş. Kimse kesdii davarın etini gendine...
Abbas bilirgişi olunsura
BİLADER öndüün biri "Bizim yer uçun bilirgişi geliceemiş" dedi, bizim Abbas'ın bi vakıd bilirgişi olduu aglıma geldi. Engini bi yazıvereem size dedim. Kesdel'deki ıramedli Pilot'un biladeri Abbas'ı bilisiniz. Adı İhsan...
Deve havıdııla, yiğid laabııla (11)
BİLADER, böön gari engi laab işini bitiriyoz. Tam 11 dene yazı yazdıg. Engi 11 yazıda laablarını verdiimiz emmilerimizin, dezelerimizin hayılacası bu dünyadan göcdü geddi. Onlara burdan 'Allah gani gani ıramed eylesin, nur içinde yadsınlar'...
Deve havıdııla, yiğid laabııla (10)
BİLADER, böön engi laab işine 'Asgerlig durumuna göre' laablarıla devam ediyoz. Bizim laab yazısı, Kel Aliço'nun Pehlivan Tefrikası'na döndü. Emme gari goleyledig. Yarınkı laablarıla engi işi bitiricez. Ihıcıka 'Asgerlig...
Deve havıdııla, yiğid laabııla (9)
BİLADER, bayramdan evel başladıımız laablara böön 'Mesleene göre' laablarıla devam ediyoz. Gari engi laab işini hayılaca bi goleyledig. Bitesoldu. Ihıcıka mesleene göre Alanyalı laabları:  Göncü İbraam Nalincinin Erol Terzi...
Yangınım sarımsaglı kelle çorbasına
İŞDECIKANA bayram bayram derkene o da geçdi geddi. İramedli bobam "Ömrü olana gün darı denesi gibi gelir" derdi. Taa eveli de yazdıdıg Gurban Bayramı telaşe bayramı deyi. Ööle demi bilader? Gurbanın  biseel işi var. Bereket hindiki avradların...
Bi bayram taa zavadanag gecdi 
BİLADER, Gurban Bayramı'nda gavırma gaşıglarkana aglıma esgi bi gurbanlıg davar hikayesi geldi. Bizim Alanya'da bi Zihni Emmi varıdı. Hayılaca oldu, hindiki gibi Gurban Bayramı'nın Temmuz ısıcaana deggeldii günnerde, Zihni Emmi,...
Gurbanı apışımızın aanda yemeyelim
EEE bilader, işda bi Gurban Bayramı taa geldi, çaddı. Hayıladır fasil fisil yerdig, gari gavırmaya vurucaz. Her evden mis gibi gavırma tütüleri geliceg. Engi bayram et bayramı, iş bayramı. Bayramın ilg günü iş bol. Davar kesiliceg, et ayıtlanıcag,...
Deve havıdııla, yiğid laabııla (8)
BİLADER böön Alanya'da memleketine, köyüne, kökenine göre dakılan laablardan başlaab, devam ediyoz:  Şarapsalı Kemal Gonyalı Ismayıl Gıvrasıllı Memed Dimli Ali Mısırlının Hüseen Depeli Hüseen Gadıköylü Ismayıl  İsdambullu...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349