Amat Bilir
Amat Bilir
Yazarın Makaleleri
Evel zaman Alanyasının yemegleri 
BİLADER öndüün "Nereeddi o esgi nezedler?" dedig, Selaaddin Usda'nın serpme böreenden girdig, Cüce'lerin gayfeltisile Tıs Hasan'ın gaynamış südünden, gölevizinden çıgdııdıg.  Bilader, benim dosdum, abbabım çog. Evde...
Bazarlarımıza saab çıkalım 
BİLADER hindi Alanya'da biseel yerde bazar var. Kimisi zerzevad bazarı, kimisi çapıt bazarı, kimisi öteberi bazarı. Engi bazarlar ehdiyacdan orteere çıkıyoru. Engi mevzuyu yazmamın sebebi hu. Öndüün Enişdibi Bazarı'na yolum düşdü....
Ezrayil hu sıralar kel huyladı
BİLADER birki gündür Alanya'da hayılaca ölen var. Öndüün selalara bi gulag verdim, biseel tanıdıg, bildig adam haggın ırametine gavışmış. Biri Cihanlar'dan Hüseen Boba'la Amat Boba'nın abileri Yaşar Boba. Dee esgiden...
Gari göleviz bolardı
BİLADER dün "Nereeddi o esgi nezedler?" dedig, Selaaddin Usda'nın serpme böreenden girdig, Cüce'lerin gayfeltisile Tıs Hasan'ın gaynamış südünden çıgdııdıg.  Böön engi Alanya'nın esgi nezedlerine devam edelim. Hindi...
Nereeddi o esgi nezedler
BİLADER hindi Alanya'da gayıb olub geden o gadar çog şey varkine, enginleri kayıda dögmeye gagsag kayıd yetmez. Hööle bi başlaalım. Esgi Posdane Caddesi'ne dooru bi gedelim. Orda Selaaddin Usda'nın bi böregci furunu varıdı. Engi...
Ataş gibi bi aday 
BİLADER duydumööre Hocalar Köyü'nden tagsici Receb Çalış da Şüferler Odası İreyislii'ne adayımış. Allah yolunu açıg edsin deyom. Bana göre, Receb engi işi çog eyi yapar. Öniversite bitirdi. İki üç dene cavırcası var. Senelerdir...
Likontacı Hayri'den habar var 
BİLADER endee Alanya'da en hazeddiim adamlardan biri de Mamıdseydi'nin Öteeaka Mahallesi'nden likontacılıg eden Hayri'dir. Bilader endee keloolanın çalışmasına, likontada müşderiye hızmatına yangının. Keloolan yer kenesi...
Ötürüke ılgıdır gibi olaalmış
BİLADER, öndüün bizim gomşunun keloolan deggeldi. Adı Memed. Aydaş gibi zayıflamış. "Noldu efe, eyice kel olmuşsun a" dedim. Memed "Amat Emmi ötürüyom iki hafdadır. Ha geçer, de geçer derke geçmedi. İki hafdadır heladan çıkamayom. Naadar...
Yaamırın gözünü seveen 
BİLADER hayılaca bi vakıd aradan soona evelisüün eyi bi yaamır yaadı. Taa eveli bi yaadıdı da engile deelidi. O vakıt çisen çisen dımlaverdi iki dagga, soona kesildiidi. Engi son yaamırılan orteeer höle temizleniverdi, galeyli tas gibi aaarıverdi....
Gımgır bi goca oldug gari 
DEE gabbe deli dünya dee. Esgiden, bobam elinde küreele muzluun içine dinelirdi. Bana da "Hadi havızdakı suyu sal gel oğlum" derdi. Ben sıçırardım, 2 kilometuro soona havıza varır, suyu salardım. Sudan eveli bobamın yanna yetişeem deyi eşguvatına...
Sepedci cavır mevsimine hazır
BİLADER öndüün Enişdibi'nde Sepedci'nin Hasan Emmi deggeldi. Sepedci Hasan Emmi'yi bilisiniz, Çinoolu Çeşmesi'nin az öte yakasında oolu Zeki'nin gasab düggeninin yanıbaşında turisleri eşşeele gezdirir, paralarını...
Hammamda malamat olmuş
BİLADER av guşlarım yeni bi habar eleddiler. Bizim Hasbacca'da bi dayımız var. Esgiden münübüs sürerdi. Alanya'ya hızmatı çog. Emme adını deevermeecem. Öndüün beere hammama daved edmişler dayıyı. Dayı eşordmanı geymiş, ikindile...
Bi gara cayırtı çögdü
ÖNDÜÜN Sun Motel'in müdürü Ali Müdüreel'in Ali Dim'in yanna geddim. Bagdım musafirleri var. Bayaa kelli felli adamlar. "Ben varaan gedem, seni ıraatsız etmeyeem" dedim. "Olur mu eyen? Bunlar da yabancı deel, Bozgırlı, biri...
Abbas paraya garışmış galmış 
BİLADER, herkez eyi bilir Kesdelli, ıramedli Pilot'un biladeri Abbas'ı. Esas adı İhsan Aslan emme herkes "Abbas" deyi bilir. Böyüg megdeb bitirmiş endee. Abbas, takavide çıgmış. Bu, hayıladır Baakur'luumuş. Takavide çıkınsıra,...
Öküzoolu'nun gulaanı çınıladdıg
BİLADER dün Elikesig'de biri vefad edmiş. Biri "O ölen Öküzoolu" dedi. Soona öörendig, o deelimiş. Bi vakıdlar Alanyalıların golu çıgsa, ayaa gırılsa, beeri bertilse çoo soluğu Öküzoolu Ali'nin yanda alırdı. Asıl laabı Öksüzoolu....
Amat Çakan da yiddi geddi  
BİLADER öndüün bi vakıdlar adı 'Oba Alacami Köyü' olan, hindiki Alacami Mahallesi'nden bi abbab deggeldi. O deelden ıcıg dilleşdig. "Efe nahıl köyde durumlar?" dediidim, benim abbab "Hop Amat, orda dur bakaan! Bizim ora gari...
Haced Bazarı sığış vermeyoru
BİLADER dün nerden aglıma geldise birki ogga bişey alaan deyi yolum Haced Bazarı'na düşdü. Ben de tam şeytanın garı boşadıı vakıdda geddim. Bazarın üssakasından ıramedli Membili Cavid Emmi'nin hızarının ald yakasından...
İğdişci Amad'ın kartı 
ÖNDÜÜN beerde adaşım İğdişci Amad'ın kartını gördüm. Kartta süsmegli bi gara deke iresmi var, kartta hööle yazıyoru: "Davar daşşaa gırılır." Kartın altında da benim adaşın adiresesi var. Engire adiresesini tam yazmayam emme...
Dokuz Buçug Dayı
Bİ vakıdlar bizim Gale'nin ayabucundakı Topane Mahallesi'nde irengli adam kakılıdı bilader. Engi adamlardan biri de ıramedli Dokuz Buçug Dayı'ıdı. Böön Dokuz Buçug dayımın bi anısını annadıvericen size.  Adamın...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

banner349