18
Tem 2019
Yaz yaamırı fora geçdi 

BİLADER dün hava hööle gözelce bi yaadı. Engi yaamır aaçlara, kökenlere ilaç gibi geldi. Aaçların pürleri eyice gırışdı geddidi. Dün bagdım yaamırı yedigden soona aaçlar ayna gibi ışıldaayoru. Ne bileen endee yamırın taa öörü...

MAKALEYİ OKU
17
Tem 2019
Çakallarlı İbraam da hasdaamış

BİLADER dün Gocaasanlılı Garasoku'nun Duran'ı yazdım. Bilisiniz, Duran bundan 4-5 sene eveline gadar hep Alanya çarşısında olurdu. Millet Duran'ı gudurdur, söödürürdü. Allah şifa versin, Duran hayılacadır çog hasda. ...

MAKALEYİ OKU
16
Tem 2019
Bizim Duran çog hasdaamış

Bilader öndüün motura benzin alaan deyi Ganieel'in Memed Gan'ın benzinliine oğradım. Orda hööle garaca, bıyıglı, 35-40 yaşlarında biri var. Halımı, hatırımı sordu. "Sen kimlerdensin?" dedim. "Ben Alanyalı deelim. Zonguldaglı'yım....

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2019
İmanımı gabardıyorsunuz

Bilader bazı okurlarım imanımı bi gabardıyollar, vallahı şımarıyom çocug gibi. İşde o vakıt "Ulan eyiki yazıyom hu yazıları" deyom gendi gendime.  Milled eyice benim yazıların tiirekisi olmuş. 7 yaşından 70 yaşına deglin herkes...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2019
Sabaala küpücüle çimdim 

Bilader, ben çocukana bizim evde su yoodu. Suyu çeşmeden çekirdig 5 kilolu yaa tenikelerile. Tenikenin ortasına taddadan bi sap dakılırdı. Bi evin öönde ayag mayag yıkamaya, bi de merdemenin başında iki dene goca varil olurdu. İki elimde iki...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2019
Ömer Gozan gara ilan gibi bi cib almış

IRAMEDLİ Telgırafların Memed Ağa'nın oolu, Alanya Adcılar Dernee'nin ireyisi Ömer Gozan yeni bi cib almış. Öndüün çarşıda deggeldi. Cibin markası Vosvagen Toyureg'imiş. Cib bildiin gara ilan gibi gabgara. Böyüg. Üç oda,...

MAKALEYİ OKU
11
Tem 2019
Varyemez Emmi

BİLADER, benim Böcülü tarafında 'Varyemez Emmi' laablı bi abbabım var. Hindi beliki 'Böcülü nere?' deyi sorarsınız, Hacımemedli'nin ıcıına Böcülü, ıcıına Akhan, ıcıına da Baaderesi deller. Varyemez Emmim,...

MAKALEYİ OKU
10
Tem 2019
Berber Hasan gan vermiş 

BİLADER, av guşlarımdan Legleg Hüseen yeni, teze bi habar eleddi. Mamıdseydili Işıleel'in Berber Hasan Yiğid, Posdane'nin böörüne gonan çadırın içinde Gızılay'a gan vermiş. Endee ganı vermeden evel de bi boy ona buna "Gan...

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2019
Tirigler payamları yalaaverdi

Gedeved'den gelen megduba böön de devam ediyoz: "Amad'ım sen tirii bilin mi? Hu bizim şeerdeki tirigler deel, yayladakı tirigler. Bu tirigler, beni illallah eddirdi. Her sabaala 'Tıg, tıg' deyi bi ses çıkar. Ne bileen ben de kapı...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2019
İğdiş köpeg hikayesi

GEDEVED'DEN gelen megduba böön de devam ediyoz: Bi bagdım bizim Kerim Aga. Yonuzların Kerim Aydovan. O da yaylaya yeni gelmiş, heç bişeyden habarı yog. Gari agaya durumu annaddım. 'Dur' dedi, 'Endee iş goley' dedi, yapışdı...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2019
Köpegler tana gibiimiş 

GEDEVED'DEN gelen megduba böön de devam ediyoz: "Amadım hu Alanya'dakı moturların aynisinden yaylada da var. Moturun egzozu da yog. O yaylanın sessizliinde sesi bi çıkıyor ki, görsen, adamın ciyerine gadar iniyoru. Biri de motura...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2019
Gedeved'den megdub var 

BİLADER, dün gasdeye ag şaplag, kısa kesdeg bi adam gelmiş. Elinde bi megdub varımış. 'Hu megdubu Amat Bilir'e veriverin' demiş. Gasdede çalışan çocuglar 'Kim deyelim?' demişler. 'Siz engi megdubu verin, o bilir'...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2019
Yaylalar küfül küfülümüş 

BİLADER, haziran ayı serin geçdi, temmuz da taa eyice gızmadı. Emme birküüne başlar ısıcag. Temmuzula Avusdos ayında endee Alanya'da durulmaz. Hindi halı, vagdı yerinde olanlar yügseg yaylalara çogdan geddi. Yaylalar küfül küfül eserimiş....

MAKALEYİ OKU
03
Tem 2019
Alayı da yiddi geddi 

BİLADER endee Alanya'da o gadar yitig varkine, hangı birini annadaan? Bi zamanların 32 dişe keman çaldıran Cüce gazozu yiddi geddidi, Kesdelli Kerim Coşkun gene meydana çıkardı. Engini hazeddim, eferim Kerim deyom burdan. Milletin gave...

MAKALEYİ OKU
02
Tem 2019
Yemeglerin şahı bamya  

BİLADER, bamyalar ufag ufag dögmeye başladı gari. Benim bamyaya böcü börtü gün güneş vermeeyoru emme iki hafdaya gadar toplamaya başlarım deyi düşünüyom. Iramedli bobam "Memleked içinde Gonya, yemegler içinde Bamya" derdi. Esgiden...

MAKALEYİ OKU
01
Tem 2019
Muhiddin Böcü ireyis yetiş

BİLADER, esgiden engi Alanya'da sivrisineg çoodu. Geceleri üyüyemezdig sinegden. Yazın aşamüsleri anamıla barabar sıırın, ılkının aalından tezeg çıkarır, evin öönde yakardıg. O tezeg dumanından sivrisinegler gaçarıdı. Emme tezeg...

MAKALEYİ OKU
29
Haz 2019
Düggencilerin mırrıı gırıg

BİLADER dün "Gene bi vakıdlarda Alanya'da kimin devesi çoosa, o zengin sayılırımış" dedig, torda galdııdıg, böön devam ediyoz. Bilader engi develer kervan oluşdurur, burdan Bozgır'a, Hadim'e, Ermenee'e ilimon, portakal...

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2019
Deli deel veliimiş

ENGİ keresdeler de Dimçayı'nın denizile billeşdii yerden, bi de Alara Çayı'nın denizile billeşdii yerden üplenir, mavnalara yüklenirimiş. Engi mavnaları da Alanya'nın namlı gabdanları gullanıllarımış. Bazı yolda deniz...

MAKALEYİ OKU
27
Haz 2019
Orteer cayır cayır yanıyoru

Bilader hööle bi araşdırdım. Alanya'ya para esgiden beri nellerden giriyoru deyi? Icıg esgi devillere dooru gedicem. Bi vakıdlar, bundan 100 sene eveli daalardan bol döküm keresde kesilir, engi keresdeler Dimçayı'la Alara Çayı'ndan...

MAKALEYİ OKU

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472