21
Şub 2019
Bi bahara taa gavışasoldug 

BİLADER, işdacıkana şubat ayı da bitesoldu. Gari öömüz yaz. Hindi hava ıcıg yaamırlı geçiyoru emme engi yaamırlar da çog feydalı. Boğday ekenlerin araab da bulamadıı bişey. Engi yaamırlar direg ambara giriyoru. Ambar dediim boğday ambarı....

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2019
Bizim Leklek çog telaşeli 

BİLADER benim endee Alanya'da bana habar eleten biseel avguşum var. Benim uçun habar eleten avguşu kakılı. Avguşu ne demek, bi annadıveren, ısırgan otunun bol olduu beere içinde ısırgan guşu olan kafesi gorsun, yanna ısırgan guşlarını...

MAKALEYİ OKU
19
Şub 2019
Şıhali de 'Devam' deyoru

BİLADER, Şıhali'nin Ali'yi bilisiniz. Bobası ıramedli Amat Emmi benim eyi adamımıdı. Egmee yenir, suyu içilirdi. Mahallede bi cenaze olsa sıçıraverir, cenazenin yıkanmasına yardım ederdi. Ali de bobasının bi teberii. İddiba Güccüghasbacca'ya...

MAKALEYİ OKU
18
Şub 2019
Begsemedci Musdafa'nın asgerlig hikayesi 

BİLADER, bizim Hacıgadırların ıramedli begsemedci Hasan Emmi'nin oolu, İmam laablı Musdafa'nın asgerlig hikayesini böön annadıveriyom. Musdafa, asgerlig yoglaması yapılırkana orda yazıcı "Sen ne iş yapan?" demiş. Musdafa da at...

MAKALEYİ OKU
18
Şub 2019
Tireli'nin Hasan çıgdı yola, Gadıpaşa'ya hayırlı ola

BİLADER 20 senedir Gadıpaşa'nın deeşmez muhdarı Tireli'nin Hasan'ı bilisiniz. Ya da hööle deyelim. Öner Gıda saabı Hasan Öner. 20 sene evel muhdar olucaanda bana bi danışdııdı. Ben de "Çog eyi olur, mahallene hızmad edmiş...

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2019
Böön gene esgilere gedelim

BİLADER öndüün Golcu Beleni'nin üssakasından aarı gedib gederkene esgiler aglıma geliverdi. Engirde ıramedli Ebelerin Hasan Emmi bi vakıdlar baggal düggeni işledirdi. Addakasında Şerfali'nin Amat Emmi'nin evi varıdı. Hadda bi...

MAKALEYİ OKU
14
Şub 2019
Esgi adlar deeşdi geddi

BİLADER, öndüün kafama dakıldı, bizim Alanya'nın dee esgiden beri belledii adların hayılacası deeşdi geddi. Engi isim deeşdirme işi benim aglıma yadmaayoru. Kıllı 'Çamlıca' oldu, Domalan 'Yeşilöz' oldu, Sedire...

MAKALEYİ OKU
13
Şub 2019
Hindiki sünned düünlerini çog hazeddim 

BİLADER, bi gün megdebden çıgdım, eve bi vardıdım, tanımadıım bi herif bobamıla oturur. Eve girerken taa bobamıla emmim iki bacaamdan dutuverdiler, yatırdılar. Bi bakdım gaşıla göz arasında bizimkini sıyırıvermiş atıvermişler. Büsürü...

MAKALEYİ OKU
13
Şub 2019
Avcının lafında pasgalın ayarı yog

BİLADER engi avcıların muhabbedlerini duyun da inanman aman ha. Uşgardıb, dallandırıb budaglandırıyorurlar, ver ediyollar pasgalı. Öndüün aşamıla çıgdı geldi yanıma avcının biri. Benim gomşu olur. Çay içiyoz, başladı annadmaya....

MAKALEYİ OKU
11
Şub 2019
Gurbedlig zor iş 

BİLADER, ıramedli dedem "Bülbülü altın gafese gadmışlar, ille de vatanım" demiş deridi bi boy. Bizim Gocaasanlılı Husni Goca da okudu, dokudu Alamanca örtmeni oldu. Icıg örtmenlig eddi. Soona bi duydug, Husni bi Alaman hanim almış, Alamanya'yı...

MAKALEYİ OKU
10
Şub 2019
İlle yelli öküz olucag

BİLADER iki gündür Sepedci Hasan Emmi'le oolu Zeki'nin öküz hikayesini annadıveriyom. Böön bi öküz hikayesi taa annadıvericeem. Iramedli Besim Ağa'nın bobası ıramedli Uzun Amat Emmi, dee bi vakıdlar bacca sürme işini ıcıg...

MAKALEYİ OKU
08
Şub 2019
'Malım süser' demeyinsire

BİLADER, böön dün galdıımız yerden devam ediyoz. Öküz süsdüünde domuzlag gılan, ön dişleri dökülen Sepedci'nin Zeki, iki ay soona asgere varır. Orda öteki asgerler "Altın diş geldi, altın diş geddi" deyi Zeki'ye laab dagmışlar....

MAKALEYİ OKU
07
Şub 2019
Sepedci'nin Hasan Emmi'nin işleri

BİLADER, Sepedci'nin Hasan Emmi'yi bilisiniz. Depe'de Çinoolu çeşmesinin ıcıg ötesinde oolu Zeki'le barabar davar keserler, kasablıg ederler. Hasan Emmi'nin pilakalı iki dene de eşşee var. Bildiin eşşeglere araba pilakası...

MAKALEYİ OKU
06
Şub 2019
Gesilig gurulan seneler 

BİLADER evel zamanında Alanya'da çeşme başlarına gesilig gurulur, çamaşırlar tokucaala dövülürdü. Tokucag, çamaşırın kirini gözel çıkarırıdı. O vakıdlar hindiki gibi çamaşır mekinesi yoodu. O zamankı avradlara "Gün geliceg,...

MAKALEYİ OKU
05
Şub 2019
Disgo Banana unudulmaz

BİLADER hindi gocadıg deyi hindiki delaanlılar, delaanlılıı bi biz yaşadıg sanıyollar. Evel zaman Alanyasında da bol disgo varıdı. Öndüün birkisini yazıverdim, böön de Disgo Banana'yı yazıvericem. Engi disgo hindiki sanayinin girişinde,...

MAKALEYİ OKU
04
Şub 2019
Kiyoolu Latıf Ağa'nın çeşmesi 

BİLADER Kiyoolu Latıf Ağa'yı bilisiniz. Hindiki Anadolu Hasdanesi'nin üssakasında Mamıdseedili Hasan Tıgmag'ın evi var. Onun garşısına Kiyoolu Latıf Ağa mermerden gözel bi çeşme yabdırmış. Çeşmenin alın takına da hööle...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2019
Gödüre suyu tahlil edilsin

BİLADER, böön gene çeşme işine döndüg. Engi bizim çeşme işi de Kel Aliço'nun Pehlivan Tefrikası'na döndü. Bildiin esgiden iradiyoda olan arkası yarın gibi. Emme möhüm mesele. Alanya'nın delaanlıları enginleri okusun, bellesin....

MAKALEYİ OKU
02
Şub 2019
Bi seçim taa geliverir

BİLADER yaşayan ne günler görüyoru. Yaşayana gün darı denesi gadar çog. Zaman sıçıraab gediyoru. Öndüün beerde otururkana seçim gonuşulmaya başlandı. Benim de gözümün öönden esgi seçimler geliverdi, geçdi. Duydumööre orteerde mıddar...

MAKALEYİ OKU
01
Şub 2019
Garanfili çog hazederiz

BİLADER endee bizim Alanyalılar garanfil çiçeeni hazeder. Hindi peg yog da, dee esgilerde tenike sagsılarda garanfil ekili olurdu. Endeenin gırmızısı olur, akı olur. Yabanısı deel de yellisi bi gözel tüter, bi görücen. Iramedli Gargıcaglı...

MAKALEYİ OKU

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472