16
Eki 2018
Alanya'da ayı galdı mı?

BENİM güccüglüümde, daada mantar üpleyen bi Gündoomuşluyu ayı ısırdı, adam guduz oldu, öldü. Engi adamın çırıglarını gulaamıla duydum. Öndüün yazıverdidim. Hindi engi yazıdan soona aglıma geldi. Esgiden engi Alanya'nın Toros...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2018
Gadiri hızmadda sınır tanımayoru

BİLADER Obalı Avgadacılar Gıralı Gadiri yeni bi habar taa eleddi. Gadiri'nin üsdünde 'Avgadacılar Gıralı' yazan, nacag gibi bıyıglı foturafının olduu kart sırf Alanya deel, memleketin her tarafına daalmış. Gadiri "Her...

MAKALEYİ OKU
13
Eki 2018
Evel zamanının lafları 

BİLADER, benim güccüglüümde hindiki Guylarönü Camisi'nin garşısında Dövled Hasdanesi varıdı. Hindikine göre ufacıg bişeyidi. Ben endee hasdaneye ıramedli bobamıla bi vardım. Saçımın içinde birki yara varıdı, onu gösdermeye geddig....

MAKALEYİ OKU
12
Eki 2018
Filiz Örtmen'in sergisi

BİLADER öndüün, hayılacadır marag ederdim, Gızılgule'de iresim sergisi açılmış dediler, gedeem bi tanıyaam dedim. Engirde beni az esmerce bi hanimceez garşıladı. Engi iresim sergisini de gendisi açmış. "Az biliş bilişsina, kimlerdensin?"...

MAKALEYİ OKU
11
Eki 2018
Mantar mevsimi geldi

BİLADER bi mantar mevsimi taa geldi. Ben taa şefdah edemedim emme milled çarşıya, bazara indirmiş. Ben mantarın kebabını, yaada gızardıb üsdüne ilimon sıkıb yemesini, bi de tomatili, sovanlı gavırmasını çog hazederim. Endee bizim Alanya...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2018
Çolag Kerim de geddi 

BİLADER Tosmurlu Çolag Kerim'i de uurladıg. Belediye Mecilis Azası Hasan Özdemir'in bobası Çolag Kerim'i Alanyalıların çoo bilir de bilmeyenlere ıcıg annadıverem. Çolag Kerim, ıramedli Kerimcig Dayı'nın ooludu. Çolag...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
Gilig yudmuş bozalag gibi

BİLADER, öndüün bana bi habar eleddiler, habar Alanya'da bayaa meşur birile alakalı. İsderseniz gendini hindi engirden ıcıg tarif edivereen. Kısa kesdeg, kafasının tüü bayaa dökük, bol gonuşur, gözel senaryolar yazar, Alanya'nın...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2018
Gari besdel de bulunmaaverdi 

BİLADER, endee Alanya'nın masüllerinin namı böyüg. Muzu, avgadası meşur. Portakalı meşur. İlimonu meşur. Bi de dışardaanlar peg bilmez de, bizim yelli Alanyalılar'ın eyi bildii meşurları var. Endeenin biri yemiş besdeli. Alanya'da...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2018
Memed Agamın başına gelen

BİLADER, benim bi abbab var, delaanlılıında çog irezillig, fakirlig çegdi, gocayınsıra biseel dayire düşdü herife, paralanıverdi. Goca arada bi "Dişim keserkene düşseedi engi dayireler, başga olurdu ay Amat" der. Gocanın gözü hovardalıgda...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2018
Garın çorbasını unuddurmayalım 

BİLADER esgiden bi davar kesildiinde kellesi gözelcemeg beere gonurdu. Davarın gannı yarılır, boku dökülür, gene gözelcemeg münasib beere gonurdu. Çoo vakıd alavlıca bi ataş yakılır, demir gızdırılır, endee ataşda kelle ütülürdü....

MAKALEYİ OKU
04
Eki 2018
Yayan galınsıra gıymatını anladım 

BİLADER öndüün benim gara cavanın benzini terse düşdü. Üşendim, "Yarın alırım" deyi sürmedim petirol ofisine moturu. Eve vardım, aşaamıla avrad "Depe'deki Aşşa Abam hasdamış. Bi varalım gelelim" dedi. Götürmesen adama gün güneş...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2018
Anam olsa da gene dööse 

IRAMEDLİ anam geldi aglıma. Çocukaana çog zaarlıg yapardım, anamın dayagları taa dün gibi aglımda. Hele bi keresinde, evin ööndeki derede çamaşır yüğerleridi. Topa degmeyi bi godudum, çamırlı top çamaşır gazanının içine düşüverdi....

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2018
Çeşene yazısına tam gaz devam

BİLADER, bi çeşene lafı aldı geddi ortalıı. Öndüün gara barud atan, dolma tüfegden çevirme, 24 numara çeşene tüfeglerini yazıverdidim. Benim yazıyı Erol Uğur, taa cavır memleketi Fillandiya'dan okumuş, bana bi megdub yollamış,...

MAKALEYİ OKU
01
Eki 2018
Evel zamanının çeşene tüfegleri

BİLADER, 20 seneyi aşgın vakıddır cavır memleketi Fillandiya'da yaşayan abbabım Obalı Erol Uğur'u bilisiniz. Benim gara barud atan, dolma tüfegden çevirme, 24 numara çeşene tüfeg yazısını okumuş, bi megdub yollamış. Megdubunda...

MAKALEYİ OKU
29
Eyl 2018
Nereeddi daş bülbülleri?

BİLADER dün araya Avgadacı Gadir girdi, böön guş yazısına devam ediyoz. Bi de daş bülbülü olurudu esgiden. Endee daş bülbülünün sesine ben yangınıdım. Engi böyüg av guşlarını sayarkana kör tovug, bi de alaabışı unudmaalım. Bi...

MAKALEYİ OKU
28
Eyl 2018
Gadiri'nin nafakası avgadadan 

BİLADER öndüün Mola Gavşaa'nın üssakasında Muslu Ağaların apartumanının öönde yoldan gedib gederkene Obalı Avgada Gıralı Gadiri deggeldi. Çiynine gene ag naylon bi çoval omuzlamış, çovalın içi avgada dolu. "Gadiri engile nere...

MAKALEYİ OKU
26
Eyl 2018
Daadan kesdim keresde Guş besledim kafesde 

BİLADER böön endee başlıı neci addıım, deeverem. Çocuglug günlerimin Alanya'sındakı guşlar aglıma geldi de ondan endee başlıı addım. Çocugluumda guşun çeşidi çoodu. Hööle sayıverem. Hindi puturag gibi, sıra sıra apartumanların...

MAKALEYİ OKU
26
Eyl 2018
Yaşayan efsane Gara Şavkı

BİLADER engi Alanya'nın gendini bozmayan adamları içinde en başda Şavkı Türkdaş, namı değer Gara Şavkı gelir. Çarşıda, bazarda ayaanda gara şalvarı, başında sekiz köşeli şapgasıla Gara Şavkı her zaman halkın içinde olur. 30...

MAKALEYİ OKU
25
Eyl 2018
Gari foturafcılıg işi de biddi

BİLADER benim bi foturafcı abbabım var. Engi abbabımın çarşı içinde foturafcı düggeni var. Öndüün düggeninin ordan geçerkene biri garşıdan 'Hoyn' der. Bagdım, benim abbab. "Amad Emmi, gel ıcıg dilleşelim. Bi Tosmur tehnesi...

MAKALEYİ OKU

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479