18
Ara 2018
Hasbaccalı Ayhan'a geçmiş olsun

ÖNDÜÜN, bizim Memedler'de çalışan, Memed Demirtunc'un sağ golu Hasbaccalı Hilmi Akın bi megdub yollamış. Bi argadaşının başına geleni annadıvermiş megdubda, "İlle bunu bi yazıver Amad Emmi" demiş. Hilmi'nin megdubu hööle: ...

MAKALEYİ OKU
16
Ara 2018
Benim adaşı Allah yarılgamış 

IRAMEDLİ Gardiyan Erol Çavış dayımın oğlu Amat Çalış, bi megdup göndermiş. Çalış, başından geçen bi olayı annadıyoru, hööle deyoru:  "Sayın Amat Emmi. Bazen yazılarınızda başka birinin başından geçen olayları da yayınlıyorsunuz,...

MAKALEYİ OKU
15
Ara 2018
Hasbaccalıların başına gelen

ALANYA'DA esgiden bi vakıdlar sinama yoomuş. Gari bi arıza mı var neci bildiim yog. Deelise esgiler bilir, Alanya'da Gale, Örneg, Kadağan sinamaları varıdı. Bigün Manavgad'a sinama tanımaya geder üç Hasbaccalı. Bunlar Memedler...

MAKALEYİ OKU
14
Ara 2018
Yuları gabdırmamag ilazım 

KERİM deyi bi gardaşım, heralda başga bi memlekedden megdub yollamış. Hayıla oldu, canımın çegdii Alanya yemeglerini yazıverdidim, o yazı üsdüne hööle yazmış:  "Selamün Aleyküm Amat Emmi, Allah razı olsun, ellerine saalık. Ne gözel...

MAKALEYİ OKU
13
Ara 2018
Ali'ye yar yıkılıcag 

IRAMDELİ Ali Müdür'ün torunu Ali Efendi var. Sun Motel müdürü. Öndüün Kellermuharı'ndan aarı moturulan yerde para arar gibi geçip gederin, bi çıırıg gobdu. Öteden eşgeriverdi. "Hop Amat Emmi, bi dagga dur!" dedi. Engi neye çıırınır...

MAKALEYİ OKU
11
Ara 2018
Ayaz derken furtuna uçurasoldu

TÖBELER olsun, endee yaşın saabıyın, engile furtuna görmedim ben Alanya'da. Furtunadan eveli bildiin dişlerim zangır zangır biribirine vurdu, iki gündür bereked yaamır başladı, yaamırıla barabar ayaz ıcıg gırıldı, bedenim gızar...

MAKALEYİ OKU
11
Ara 2018
Hu ayazda vurucan taranaya 

BİLADER, ben çorbayı hazederim emme lekin gışın taa çog hazederim. Çorba adamın içini gızgın dutar. Çorbalar içinde de en çog taranayı hazederim. Esgiden hindiki gibi hazır tarana olmazdı. Taranayı evde yapallarıdı, o tarananın dadına...

MAKALEYİ OKU
10
Ara 2018
O esgi ocaglıgları arayom

BİLADER, hava çog ayaz gediyoru. Esgiden Alanya'nın evlerinde ocaglıg olurdu. Hindikinler ocaglaa 'Şömöne' deyollar. Çoo da süs olsun deyi o deelden yabdırıyoru. Esgiden ocaglıın tadda davlumbazı olurdu. Davlumbazın içini çamırıla...

MAKALEYİ OKU
08
Ara 2018
Engi ayaz hayra alamed deel

BİLADER dün 'Hava beteri çelerdi' deyi yazdıdım. Engi çelerme işi devam ediyoru. İşallah don olmadan engi ayazı atladırız. Ööle demen bilader, dee Alara'dan Yuları'ya milletin muzu var, avgadası var, cemakanda kökeni var....

MAKALEYİ OKU
06
Ara 2018
Hava beteri çelerdi

BİLADER Alanya'da hava eyice ayazladı. Esgiden yaamır yaadında sovug gırılır, hava ilirdi emme hindi yaamır bi yandan yaayoru, Amat Emminiz bi yandan titireyoru. Yaş kemala erdiinde endee sovuglar da çekilmeeyoru. Her yanın, iman tattan, çiyinlerin...

MAKALEYİ OKU
06
Ara 2018
Üsemesine mantara geddim

ULAN argadaş, esgiden beri daaya mantar toplamaya gedmeyi hazederim. Öndüün bizim mahallede bi keloolan deggeldi. "Amad Emmi, mantara geddim, iki dene goca sepedi doldurdum geldim. Bildiin her yer mantar kakılı" dedi. "Nere geddin ulan? Millet...

MAKALEYİ OKU
04
Ara 2018
Avraddan dayaa yeyesoldudug 

ULAN bilader, öndüün benim güccüg gız geldi, gulaama eeldi, yavaşca "Boba, anam duymasın. Yarın sizin evlilig dönümünüz. Anama bi çiçeg al da ver" dedi. Ben "Gızım neme gereg, hindiyaadar almadım, hinden keeri de almam" dedim. Gız...

MAKALEYİ OKU
03
Ara 2018
Gayag işinde bi gıbırtı yog mu?

BİLADER cavır mevsimi gari biddi. Gış geldi, sokaglar tenhalaşıverdi. Her sene cavır mevsimiile barabar milledde para da bitiyoru. Esgiden ıramedli anam gışın yemeg uçun badılcan, bamya, fasille gurudur, tarana çorbası yapardı yazdan....

MAKALEYİ OKU
02
Ara 2018
Ayılar gene meydana çıgdı 

BİLADER öndüün Gündoomuş-Malan'dan bi habar eleddiler. Bilisiniz Malan'ın yemiş keletiri çog gözel olur. Bana eletilen habar hööle. Govancıların govanını ayılar gene talan edmişler. Govanları parçalamışlar, içindee bal peteglerini...

MAKALEYİ OKU
01
Ara 2018
Şavkı'larıla Musdafa'lar 

BİLADER böön de size Alanya'da aglıma gelen meşur Şavkı'ları, bi de Musdafa'lardan ıcıını yazıvericem. İddiba Şavkı'lardan başlayalım. Gıravadlı Şavkı, Sarac'ın Şavkı, Gucur'un Şavkı, Berber Hüseen'in...

MAKALEYİ OKU
30
Kas 2018
Avgada Gıralı Angara'dan dönmüş  

BİLADER Alanya'nın Avgada Gıralı Gadiri Uysal'ın Angara'ya gediceni öndüün yazıverdiidim. Gadiri Angara'dan gelmiş, yeni habarlarını ileddi.  Alanyalı ağaların el birlii edib, Gadiri'ye Angara'ya gedib iki...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2018
Galeyli çencere yemee başga olur

BİLADER hindi gab gacaan biseel çeşidi çıgdı. Aliminyumu var, çelii var, var oolu var. Emme lekin bakır gabın dadını heç biri vermeeyoru. Yalınız bakır gabı da eyi galeyledmeg ilazım. Galeyli olmassa adamı zehirler atıverir. Esgi Alanya'da...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2018
Nerde o esgi Alanya çarşısı 

DEE esgi Alanya çarşısı dee. Öndüün Hökümed Caddesi'nden aarı yörüüb gederkene, endee çarşının esgi muabbedleri aglıma geldi. Arap Memed Emmi'nin muabbetine doyum olmazdı. Emmim sabah namazılaa kelle çorbasını hazır ederdi....

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2018
Alara'dan Yuları'ya hazediliyom

BİLADER bizim Alanya'nın sınılları Alara'dan başlar, Sedire'nin öte tarafı Yuları'ya gadar varır. Gendi gendime marag ederdim. Alanya'da çıkan gasdelerin en fazla okunan yazarı kim ola deyi. Öönmeg gibi olmasın, muraylanmaayam...

MAKALEYİ OKU

banner517

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479