Ahmet Kutlu / Son Makaleleri

Ahmet Kutlu / Bütün Yazıları

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Ahmet Kutlu

Bütün Yazıları

Ahmet Kutlu

Hz. Osman

577 yılında Mekke'de doğdu. Hz. Peygamberimizin (SAV) damadıdır. Müslüman olmadan önce zengin bir tüccardı. Kabilesi içinde itibarlı ve çevresi çok genişti. Kibar, efendi ve munis biriydi. Hz. Ebubekir'in yakın dostuydu ve onu çok...
02 Temmuz 2016

Hz. Ömer

İSLAM tarihinde adaleti ile ünlüdür. Güçlü kuvvetli ve cesur bir kişiliğe sahipti. Ata binişi, güreşmesi ve savaşçılığı dillere destandır. Savaşlarda adet gereği bire bir kapışma olurdu. Her defasında öne çıkar ve rakibini alt ederdi. ...
30 Haziran 2016

Hz. Ebubekir

HZ. Ebubekir 573 yılında doğmuştur. Hz. Hatice'nin yakın akrabasıdır. Hz. Peygamberin (SAV) can arkadaşıdır. Hz. Aişe'nin babasıdır. Mekke'nin ileri gelen tüccarlarındandır. Ve Hz. Peygamberimizin (SAV) ilk halifesidir. ***...
29 Haziran 2016

Hz. Aişe

HZ. Peygamberin eşidir. Hz. Ebubekir'in de kızıdır. Varlıklı ve iyi bir ailede yetişmiştir. Devrinin kadınlarından daha eğitimlidir. Evlendiği yaş ile ilgili çeşitli rivayetler vardır. Geneli çok küçük yaşta olduğu yönündedir. ...
28 Haziran 2016

Hz. Fatıma

HZ. Peygamberin (SAV) kızıdır. Hz. Ali'nin eşidir. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in annesidir. Ümmü Gülsüm ve Zeynep adlı iki kızı vardır. Doğum tarihi tam ve kesin olarak bilinmemektedir. Hz. Peygamberin (SAV) peygamber olduğu yıl, ya...
24 Haziran 2016

Hz. Hatice

HZ. Peygamberin (SAV) ilk eşidir. Ve O'na inanan ilk Müslümandır. Mekke'nin ileri gelen ailelerinden birine mensuptu. Hz. Peygamberle (SAV) evlendiğinde 40 yaşındaydı. Peygamberimiz (SAV) ise 25 yaşındaydı. İki erkek, dört kızları...
23 Haziran 2016

Son Peygamber (10)

HZ. Peygamberin (SAV) hastalığı ve vefatı: Ölüm döşeğinde herkese ilan etti ve şöyle buyurdu: "Eğer bende birinin alacağı varsa ve eğer ben birinin canına, malına ve namusuna zarar vermişsem, gelsin, canım, malım ve namusum hazırdır....
22 Haziran 2016

Son Peygamber (9)

HZ. Peygamberin (SAV) adalet anlayışı: İnsaf ve adaleti doğruluk ve dürüstlük üzerineydi. Kim olursa olsun ayrıcalıklı davranmazdı. Mahzun oğullarından ileri gelen bir kadın hırsızlık yapmıştı. Kureyş'in şerefini düşünen bazı...
21 Haziran 2016

Son Peygamber (8)

HZ. Peygamberimiz (SAV) kadınlara karşı naif davranırdı. Kadınlar çekinmeden Hz. Peygambere (SAV) soru sorarlardı. Sahabe-i kiram da onların bu cüretlerine hayret ederlerdi. Fakat Hz. Peygamber (SAV) hiçbir şekilde rahatsız olmazdı. Kadınları...
20 Haziran 2016

Son Peygamber (7)

PEYGAMBER efendimiz (SAV) fakirdi: Fakat O'nun fakirliğinin sebebi, kazanamadığından değildi. Gücü ve kudreti olmadığından da değildi. Çünkü o yıllarca ticaret yapmıştı. Kaldı ki, Suriye dahil, Arap yarımadasının lideriydi. Buna...
17 Haziran 2016

Son Peygamber (6)

HZ. Peygamberimiz (SAV) hiçbir zaman hükümdar olmadı. Sultanlık ya da krallık peşinde koşmadı. Bir gün adamın biri ziyaretine geldiğinde, huzurunda titredi. O'na "Arkadaş korkma ben hükümdar değilim. Ben Kureyş'te kuru ekmek yiyen...
16 Haziran 2016

Son Peygamber (5)

HZ. Muhammed (SAV); Üç şeyi kendinden tamamen uzaklaştırmıştı. "Tartışmayı, gereğinden fazla konuşmayı ve  kendisini ilgilendirmeyen konulara girmeyi." Başkalarıyla ilgili üç şeyden de uzak dururdu. Hiç kimseye kötü demezdi. ...
15 Haziran 2016

Son Peygamber (4)

HZ. Muhammed (SAV) temizliğe çok düşkündü. Üstü başı kirli insanlardan hoşlanmazdı. Etraflarını kirleten insanlara ise çok kızardı. Aksi gibi Araplarda temizlik alışkanlığı yoktu. Küçük veya büyük abdestlerini her yere yaparlardı....
14 Haziran 2016

Son Peygamber (3)

MEKKE'NİN fethi Müslümanları rahatlatmıştı. Baskı ve işkence olmadan ibadetlerini yapıyorlardı. İslam hızla Arap yarımadasında yayılıyordu. Arap yarımadasının her yanından artık hacılar geliyor, Mekke'de hac görevlerini yerine...
13 Haziran 2016

Son peygamber (2)

HZ. Muhammed'e (SAV) 40 yaşında peygamberlik bahşedildi. Ancak bundan sonra ömrünün büyük bölümü eziyetle geçti. Mekkeliler sadece O'na eziyet etmekle de yetinmediler. Bütün Müslümanlara işkencelerle zulüm ettiler. Kimini yaralayıp,...
10 Haziran 2016