banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

08.06.2019, 01:01

Özel amortisman uygulamasının vergilendirmeye etkisi

7103 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 30’uncu madde ve 497 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne uygun bir şekilde 1 Mayıs 2018 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında alınmış veya alınacak olan yeni makine ve teçhizatlar için özel amortisman uygulaması (amortisman oran ve sürelerinde değişiklik yapan) getirilmiştir. Bu uygulama, özellikle kısa vadede yüksek karlılık oranlarına ulaşan ve makine ve teçhizatlarını yenilemek durumunda olan işletmelere önemli vergi avantajı sağlayabilmektedir. Kanunda ve ilgili tebliğde şartları taşıyan işletmelerimize bu uygulamadan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz.

 Bu uygulamadan kimler yararlanabilecek?

Maalesef bu uygulamadan herkes yararlanamamaktadır. Bu uygulamadan sadece bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olup,

  • 16948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yeni makina ve teçhizat alanlar,
  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni makina ve teçhizat alanlar,
  • Yatırım teşvik belgesi kapsamında yeni makina ve teçhizatlar alanlar, yararlanabilmektedirler.

Bununla birlikte, 1 Mayıs 2018 - 31 Aralık 2019 tarihleri dışında her ne amaçla yeni makina ve teçhizatlar alınırsa alınsın  bu uygulamanın dışında tutulmuştur.

Uygulamada öngörülen amortisman oranı ve süresinin hesaplanması nasıl olacak?

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerce ilgili kanun ve tebliğde belirtilen şartlar kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizatlar için uygulanacak amortisman oranı ve süreleri, Maliye Bakanlığı’nca 213 sayılı Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Yapılan hesaplamalarda faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanarak amortisman oranı ve süresi belirlenecektir. Örneğin faydalı ömrü Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 315 inci maddesine göre  10 yıl olarak tespit ve ilan edilen bir makine veya teçhizat için,  bu yeni uygulamada yeni faydalı  ömür 10/2=5 yıl şeklinde hesaplanacaktır. Eğer, Maliye Bakanlığı’nca söz konusu makine ve teçhizat için  faydalı ömür 7 yıl olarak belirlenmiş ise yeni faydalı ömür 7/2= 3.5 yıl şeklinde hesaplanacak, bu sürenin de küsuratlı çıkması nedeniyle 3,5 sayısı bir üst tam sayıya tamamlanarak yeni faydalı ömür 4 yıl olarak belirlenecektir. Uygulamada öngörülen amortisman oranı ise yeni belirlenen faydalı ömre göre yani 1/Faydalı ömür, formülünden yararlanarak, 1/5=0.20 veya 1/4=0.25 şeklinde hesaplanacaktır. Unutulmamalıdır ki, hesaplanmış olan bu amortisman oranı ve faydalı ömre ilişkin sürenin izleyen yıllarda değiştirilmesi imkanı bulunmamaktadır.

Mükellefler hangi amortisman yönteminden yararlanarak özel amortisman uygulamasından yararlanabilecekler?

İlgili tebliğin 8.maddesine göre bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, normal veya azalan bakiyeler yönteminden birini seçip  özel amortisman uygulamasında yararlanabileceklerdir. Bu konuda bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ayrıca, iktisap edilen makine ve teçhizatların faydalı ömrünün Maliye Bakanlığı’nca iki yıl olarak belirlenmiş olması durumunda ise mükelleflerce söz konusu makine ve teçhizatlara ilişkin herhangi bir amortisman ayrımı yapılmayıp, doğrudan gider yazılabilecektir.

Bununla birlikte, satın alınan makine ve teçhizatların, 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde bulunan listedeki herhangi bir sınıflamada yer almaması durumunda ise, bu iktisadi kıymetlere uygulanacak amortisman oranları, mükelleflerin müracaatları üzerine Maliye Bakanlığı’nca belirlenecektir.

Özel amortisman uygulamasının vergilendirme üzerinde nasıl bir etkisi olabilecek?

Özel amortisman uygulaması ile mükellefler normalden daha kısa bir sürede ve daha yüksek bir tutarda amortisman gideri ayırıp vergi matrahını azaltarak, daha az kurumlar vergisi ödeyebileceklerdir. Böylece işletmeler yıllar itibariyle önemli bir vergi avantajı elde edebilmektedirler. Şimdi konuyu bir örnek yardımı ile açıklayalım.

ABC Üretim işletmesi 01.02.2018 tarihinde yatırım teşvik belgesi kapsamında olan ve 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde faydalı ömrü 10 yıl olan bir makineyi üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere 2.000.000 TL’ye satın almıştır. İşletmenin 2018 yılı sonundaki amortisman giderleri hesaplanmadan önceki kurum kazancı 50.000.000 TL’dir

Özel amortisman uygulamasında amortisman oranı 1/5 yıl= 0.20(normal faydalı ömür süresinin yarısı dikkate alınacak) şeklinde hesaplanacaktır. Amortisman ayırımında işletme azalan bakiyeler yönteminden yararlanmayı tercih etmesi durumunda ise amortisman oranını 0.20 x 2=0.40 (normal amortisman oranının iki katı) şeklinde hesaplayacaktır.

1-Normal amortisman yönteminden yararlanarak yıllar itibariyle göre ayrılacak amortisman tutarları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır;

Yıllar

Amortismana Tabi Değer

Amortisman Oranı

Yıllık Ayrılacak Amortisman Gideri Tutarı

Birikmiş Amortisman Tutarı

2018

2.000.000

0.20

400.000

400.000

2019

2.000.000

0.20

400.000

800.000

2020

2.000.000

0.20

400.000

1.200.000

2021

2.000.000

0.20

400.000

1.600.00

2022

2.000.000

0.20

400.000

2.000.000

ABC Üretim işletmesinin  özel amortisman uygulamasından yararlanmadığı varsayıldığında 2018 yılı sonunda ödeyeceği kurumlar vergisi tutarı;

2018 yılına ait amortisman gideri = 2.000.000 TL x 0.10 = 200.000 TL,

Kurumlar vergisi matrahı   = 50.000.000 TL- 200.000 TL = 49.800.000 TL,

Kurumlar vergisi                = 49.800.000 TL x 0.22 = 10.956.000 TL, şeklinde hesaplanacaktır.

ABC Üretim işletmesinin  özel amortisman uygulamasından yararlanması durumunda ise 2018 yılı sonunda ödeyeceği kurumlar vergisi tutarı;

2018 yılına ait amortisman gideri  = 2.000.000 TL x 0.20 = 400.000 TL,

Kurumlar vergisi matrahı    = 50.000.000 TL- 400.000 TL = 49.600.000 TL,

Kurumlar vergisi                    = 49.600.000 TL x 0.22 = 10.912.000 TL, şeklinde hesaplanacaktır.

İşletme, özel amortisman uygulamasından yararlanarak sadece 2018 yılı sonunda  10.956.000 TL - 10.912.000 TL= 44.000 TL daha az kurumlar vergisi ödeyerek vergi avantajı sağlayacaktır.

2-Azalan bakiyeler amortisman yönteminden yararlanarak yıllar itibariyle göre ayrılacak amortisman tutarları ise aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır;

Yıllar

Amortismana Tabi Değer

Amortisman Oranı

Yıllık Ayrılacak Amortisman Gideri Tutarı

Birikmiş Amortisman Tutarı

2018

2.000.000

0.40

800.000

800.000

2019

1.200.000

0.40

480.000

1.280.000

2020

720.000

0.40

288.000

1.568.000

2021

432.000

0.40

172.800

1.740.800

2022

259.200

-

259.200

2.000.000

ABC Üretim işletmesinin  özel amortisman uygulamasından yararlanmadığı varsayıldığında 2018 yılı sonunda ödeyeceği kurumlar vergisi tutarı;

2018 yılına ait amortisman gideri  = 2.000.000 TL x 0.20 = 400.000 TL,

Kurumlar vergisi matrahı    = 50.000.000 TL- 400.000 TL = 49.600.000 TL,

Kurumlar vergisi                    = 49.600.000 TL x 0.22 = 10.912.000 TL, şeklinde hesaplanacaktır.

ABC Üretim işletmesinin  özel amortisman uygulamasından yararlanması durumunda ise 2018 yılı sonunda ödeyeceği kurumlar vergisi tutarı;

2018 yılına ait amortisman gideri  = 2.000.000 TL x 0.40 = 800.000 TL,

Kurumlar vergisi matrahı    = 50.000.000 TL- 800.000 TL = 49.200.000 TL,

Kurumlar vergisi                    = 49.200.000 TL x 0.22 = 10.824.000 TL, şeklinde hesaplanacaktır.

İşletme, özel amortisman uygulamasından yararlanarak sadece 2018 yılı sonunda  10.912.000 TL - 10.824.000 TL= 88.000 TL daha az kurumlar vergisi ödeyerek vergi avantajı sağlayacaktır.

İşletmelerimizi likidite sıkıntısından kurtarabilecek daha fazla vergi avantajları sağlayabilecek yeni düzenlemelerin yapılması dileğiyle…

Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 17 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:33
Öğle 12:57
İkindi 16:28
Akşam 19:12
Yatsı 20:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545