Ortopedik Rehabilitasyon nedir?

SON yıllarda günlük kelime hazinemize yeni eklenen rehabilitasyon kelimesinin sağlık camiasında önemli bir yeri vardır.  Rehabilitasyon kelimesini, hastalık veya kaza sonucu sakatlığa uğramış birinin, geride kalan yeteneklerini ve gücünü kullanarak bu kaybını telafi edebilmesi ve günlük yaşamında tekrar bağımsız olabilmesi için yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlayabiliriz. Buna göre rehabilitasyondan yararlanabilecek olan başlıca hasta grupları şunlardır:

- Beyin hasarı veya omurilik hasarına bağlı felçler ve hareket kayıpları
- Hareket sistemini etkileyen ağrılı rahatsızlıklar, romatizmal hastalıklar,
- Çocuklarda doğuştan olan veya sonradan ortaya çıkan serebral palsi
- Kırıklardan ve ortopedik ameliyatlardan sonra görülen hareket ve fonksiyon kayıpları
- Çeşitli hastalıklara bağlı uzun süren hareketsizliklerden sonra ortaya çıkan fonksiyonel kayıplar
- Spor sakatlıkları
- Aşırı şişmanlık
- Yaşlılık ve diğer nedenlere bağlı hareket kayıpları
- Omurga rahatsızlıkları

Günümüzde rehabilitasyon, çağdaş tıbbın kazandırdığı yeni olanaklar ve sosyal gelişmelerin paralelinde, çok geniş bir kapsama ulaşmıştır Fizik tedavi ve Rehabilitasyon branşının gelişmesiyle birlikte , rehabilitasyon çalışmaları hız kazanmış; böylece bir taraftan rehabilitasyon hizmetleri yaygınlaşırken diğer taraftan rehabilitasyon tıbbının ilgi alanı giderek artmıştır .

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), şu ilkeleri kabul etmiştir:
- Rehabilitasyon sakatlık ve engelliliğin etkisini, sakat ve engellilerin çevreye uyumsuzluğunu azaltmayı amaçlayan tüm önlemleri içerir.
- Rehabilitasyonun amacı sakatları ve engellileri sadece çevreye uyum için eğitmek değil; sosyal entegrasyon için mevcut çevre ile toplumda da düzeltmeler yapmaktır.
- Sakat ve engelli kişilerin birlikte yaşadıkları aileleri ve toplumlar, rehabilitasyon hizmetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde görev almalıdırlar.
- Bu ilkeleri göz önünde tutarak sakatlığı olan kişileri en kısa zamanda hareket özgürlüğüne kavuşturmak ve toplum yaşamında bağımsız kılmak amacıyla bilgi ve beceri birikimini modern teknolojiyle bir araya getirmektedir.
 
Rehabilitasyon kavramı, 1. ve 2. Dünya Savaşlarından sonra oluşan hastalık ve sakatlıkların tedavi gereksinimi sonucunda, Avrupa ve ABD'de ortaya çıkmıştır. Türkiye’de ise rehabilitasyon uygulamaları, yurt dışına giderek bu yeni alanda eğitim alan değerli bilim adamlarının katkılarıyla, daha sonraki yıllarda başladı.
Rehabilitasyon, önceleri sadece ‘sakatlıkların tıbbi tedavisi’ olarak tanımlanmaktaydı. Daha sonra bu tanımın kapsamı genişletildi. Hastalıkların, ilaç, cerrahi, fiziksel yöntemler ve yardımcı cihazlarla kısmen veya tamamen giderilmesi ve hastanın bedensel, ruhsal, sosyal ve ekonomik bakımdan, bağımsızlığının sağlanmasına yönelik yapılan tüm çalışmalara rehabilitasyon adı verildi.

ORTOPEDİK REHABİLİTASYON NEDİR?
Kırık, çıkık ve bağ yaralanmaları, menisküs ve bağ yırtıkları gibi ortopedik problemlerin, cerrahi uygulama ya da alçı sonrasında, mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanması gerekmektedir. Amaç, hastaya bir an önce normal aktivite düzeyinin yeniden kazandırılmasıdır. İyileşmek ise sadece ağrının geçmesi ya da kırığın kaynaması değildir. Elbette şikayete yol açan gerçek sebeplerin ortadan kaldırılması, ağrının giderilmesi ile beraber yürüyecektir. Fakat bu süreçte, çeşitli hareket kısıtlılıkları, hareket ile ağrı ve bunlara bağlı olarak güçsüzlük, çabuk yorulma gibi bazı sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu durum, günlük hayatımızı tamamı ile eskisi gibi sürdürebilmemizi engeller. Örneğin omuz ağrısı nedeni ile rahatlıkla saç tarayamayız. Ameliyat sonrası diz, ayak bileği güçsüzlüğü ile merdiven çıkarken zorlanırız. Ya da el bileği tendonlarındaki şikayetimiz nedeni ile klavyede yazı yazmak büyük eziyet halini alır.

AMELİYAT ÖNCESİ REHABİLİTASYON NEDİR?  
Önceden tedbir alınarak, ameliyat sonrası gelişebilecek olan sorunların en az düzeyde tutulması sağlanabilir. Örneğin ön çapraz bağ onarımı, omuz ameliyatları gibi bir çok ameliyattan sonra kas zayıflaması ortaya çıkacaktır. Ameliyat öncesi kasları olabildiğince güçlendirerek, sonradan oluşabilecek bu zayıflığı en az düzeyde tutmak mümkün olacaktır. Ameliyat sonrası iyileşme döneminde karşılaşılabilecek zorluklarla nasıl başa çıkılabileceği konusundaki eğitim de, ameliyat öncesi rehabilitasyonun ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin koltuk değneği kullanımı, yürüme eğitimi, ameliyatlı uzvun kullanımı, kıyafet giyip çıkarma vb. gibi.

YORUM EKLE

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479