banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

17.07.2019, 00:04

Milletten ümmete! 

MİLLET; kan, vatan, bayrak, ata...
Gelenek ve görenek, adetler...
Ve de ortak kültürün bileşiminden oluşur.
Milletin oluşması ortak sevinçler...
Ortak üzüntüler ve acılar...
Ortak zafer ve kahramanlıklar sonucudur.
Kan ve akrabalık bağı milletin esasıdır.
Türk milletinin oluşması ise;
Bilinen 12 bin yıla dayanır.
****
Ümmet; ortak dini inanç çatısı altında...
Toplanması hayal edilen milletlerin...
Ortak olmayan diğer yönleri reddedilerek...
Yani, kan, vatan, bayrak ve atalar...
Gelenekler ve kültür yadsınarak...
Oluşturulmaya çalışılan bir ideolojidir.
Hangi dine inanılıyorsa o dinin başlangıcı...
Ümmet denilen topluluğunda başlangıcıdır.
****
Bu iki ideoloji iyi incelendiğinde...
Birbirlerine taban tabana zıt görüşler olduğu...
Birinin varlığının diğerini inkar ettiği açıktır.
Milliyeti kabul ederseniz ümmeti reddedersiniz.
Yanlış anlaşılan veya anlaşılması istenen...
Milliyetçiliğin dine karşı olduğu fikridir.
Burada karşı çıkılan din değil, ümmet fikridir.
Din insanların yaradana bakış açısını belirler.
Hem dindar, hem de milliyetçi olabilirsiniz.
Fakat asla ümmetçi olamazsınız.
****
Fakat ümmetçiliği kabul ettiğinizde...
Milliyetçiliği reddetmek zorundasınız.
Artık kan bağının, vatanın, örf ve adetlerin...
Geleneklerin ve kültürün bir anlamı yoktur.
Esas olan din çatısı altında baskın kültürü...
Kabul edip yaşamak zorundasınız.
Aksini söylediğinizde dinsizlikle suçlanırsınız.
Oysa dini değil, ümmet fikrini reddediyorsunuz.
****
Osmanlı'da halk "kulluk" seviyesinden...
"Teba" seviyesine, oradan da...
Sultan Abdulhamit döneminde "ümmet" ...
Seviyesine gelmiştir.
Bunun nedeni üç başlıkta incelenmelidir.
Birincisi; küçülen Osmanlı'nın din birliği...
Adı altında korunmaya çalışılması...
İkincisi; Avrupa'da yükselen milliyetçiliğin...
Anadolu'da da taraftar bulmuş olması.
Üçüncüsü; gayrimüslimlerin çoğunluğunun...
Osmanlı'dan ayrılarak devlet kurmuş olmalarıdır.
****
Sultan Abdulhamit;
Hem insanları kendine yakınlaştırmak...
Kalan Osmanlı topraklarını sağlama almak...
Hem de Enver ve Cemal paşalarla başlayan...
Turan ve milliyet ideolojisinin önüne geçmek...
Gayesiyle ümmet fikrine sıkı sıkıya sarılmıştır.
Yani ümmet ve millet fikirleri birbirine zıt...
Birbirine düşman bir ortamda filizlenmiştir.
****
O dönemde kazanan Turan ve milliyetçilik...
Yani Enver ve Cemal paşalar olmuştur.
Turan ve milliyetçilik ideolojisinin...
Ne kadar doğru, ne kadar günümüze uygun...
Olduğu konusunda tartışılabilir.
Ancak yerine konulacak olan ümmetçilik....
Ve bu çerçevede ağır basan Arap kültürü...
Arap milliyetçiliği olamaz, olmamalıdır.
****
Bireysel olarak kişinin anlayışı değişebilir.
Kişi milliyetçilikten ümmetçiliğe geçebilir.
Fakat bir ideolojik topluluğun bir anda...
Birinden diğerine topyekun dönüşü imkansızdır.
Bugün ülkemizde milliyetçi olarak lanse edilen...
Bir partinin milliyetçilikten topyekun ümmetçiliğe...
Devşirilmiş olması o partide yer alanların...
İki kavram ve ideoloji hakkında yeterli bilgiye...
Sahip olmamaları kimseyi yanıltmasın.
Bu iki ideoloji asla uzlaşamazlar.

Yorumlar (0)