Ayyaş!...

Yıl 1902... O, Harp Okulunda henüz bir teğmen…

Ülkesi, sürekli toprak kaybediyor. Her kayıp duyumunda, içinden birşeyler kopuyor, çiçeği burnunda genç AYYAŞ (!) Teğmenin…

BİR SİGARA YAKIP, ÖNÜNDEKİ BARDAĞA RAKI KOYUYOR AYYAŞ(!) TEĞMEN…

Yıl 1905…

Harp Akademisinden “Kurmay Yüzbaşı” olarak mezun oluyor.

Ülkesi bölünmeye, parçalanmaya, toprak kaybetmeye devam ediyor.

Kahroluyor…

BİR SİGARA YAKIP, ÖNÜNDEKİ BARDAĞA RAKI KOYUYOR AYYAŞ(!) YÜZBAŞI.

Yıl 1911…

“Binbaşı” rütbesiyle, Trablusgarp Savaşında, Trablusgarp cephelerinde…

Elde yok, avuçta yok. Hem yoklukla, hem düşmanla savaşıyor.

BİR SİGARA YAKIP, ÖNÜNDEKİ BARDAĞA RAKI KOYUYOR AYYAŞ(!) BİNBAŞI.

Yıl 1913…

Sofya’da ateşe militer (askeri diplomat) görevinde iken “Yarbay”; Çanakkale Savaşları sırasında da “Albay” oluyor.

Tam donanımlı yayılmacı güçlere karşı, yokluk içinde, donanımsız bir orduyla ancak imanla, inançla karşı koyuyor AYYAŞ (!) Albay…

Winston Churchill’in, “… Daha düne kadar ‘Çanakkale bizimdir’ diyordum. Çünkü bu savaşı kazanmak için; askeri, parayı, cephaneyi, her şeyi hesaplamıştım. Hepsinde çok üstündük. Mutlaka yenecektik. Yalnız bir şeyi hesabı katmamışız... MUSTAFA KEMAL’İ...” dediği savaştan sonra ‘General’liğe terfi ediyor AYYAŞ!.

Sinirlerini laçka eden bu savaştan sonra; BİR SİGARA YAKIP, ÖNÜNDEKİ BARDAĞA RAKI KOYUYOR AYYAŞ(!) GENERAL.

Yıl :1917  Ayyaş (!) General, Kafkas Cephesi'nde savaşıyor….  Yıl 1918…

Ayyaş(!) General Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atanıyor.

Yine yokluk, yine donanımsız, yine yorgun bir ordu.

BİR SİGARA YAKIP, ÖNÜNDEKİ BARDAĞA RAKI KOYUYOR AYYAŞ(!) GENERAL.

Ve…

Ve yıl 19 Mayıs 1919…

Mondros Mütarekesi hükümlerini uygulamayıp, milli bilinci uyandırarak başlattığı KURTULUŞ SAVAŞI... 

Tüm yokluğa, tüm yılgınlığa, tüm sefalete karşın yılmak, tükenmek bilmeyen bir Ayyaş! Ayyaş (!) artık Başkomutan…

Sakarya Meydan Muharebesi ve Kocatepe Meydan Muharebesi Savaşları…

Denize dökülen işgalci güçler…

Ve ayakta zor duran, bitmiş, tükenmiş, aç, sefil bir ülke.

BİR SİGARA YAKIP, ÖNÜNDEKİ BARDAĞA RAKI KOYUYOR AYYAŞ(!) GENERAL…

YETMİYOR, BİR BARDAK DAHA…

BİR BARDAK DAHA İÇİYOR ve  “ÖDÜYORUZ…” DİYOR AYYAŞ(!) CUMHURBAŞKANI O YOKLUKTA…

Osmanlının tüm borçları, son kuruşuna kadar ödeniyor…

“KURUYORUZ…” DİYOR, AYYAŞ(!) CUMHURBAŞKANI O YOKLUKTA…

Dünkü yazımızda anlatmaya çalıştığımız zihniyetin satıp savdığı; aşağıdaki kurum ve kuruluşlar, hayata geçirilmeye başlanıyor…

1920 – Anadolu Ajansı. 1923 – Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu. 1923 - Türkiye Şeker Fabrikaları. 1923 – Uşak Terakki Ziraat T.A.Ş. 1924 – Gölcük Tersanesi. 1924 – Devlet Demiryolları. 1924 – TC Ziraat Bankası A.Ş (Ziraat Bankası’nın şirketleşmesi) 1924 – Türkiye İş Bankası. 1924 – Türk Kadınlar Birliği. 1924 – Cumhurbaşkanlığı Orkestrası. 1924 – Türkiye Tütüncüler Bankası. 1924 – Ankara Fişek Fabrikası

1924 - Anadolu Sigorta. 1924 – Bursa Karacabey Harası. 1924 – Topkapı Sarayı Müzesi. 1924 – Cumhuriyet Gazetesi 1925 – Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti).

1925 – Eskişehir Hava araçları Tamirhanesi 1925 – İstanbul Liman İşleri İnhisarı. 1925 – Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü. 1925 – İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları T.A.Ş. 1925 – Gazi Orman Çiftliği. 1925 – Eskişehir Cer Atölyeleri. 1925 – Sanayi ve Maadin Bankası. 1925 – Adana Mensucat Fabrikası. 1925 – Adana ve Bergama Müzeleri. 1926 – Türk Telsiz Telefon Şirketi. 1926 – ESKİŞEHİR UÇAK BAKIM İŞLETMESİ

1926 -  KIRIKKALE MÜHİMMAT FABRİKASI 1929 – Alpullu Şeker Fabrikası. 1926 – İstanbul’da İnşaat Demiri Üreten  Haddehane. 1926 – Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri. 1926 – Amasya, Sinop ve Tokat Müzeleri. 1926 – Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası. 1926 – Bakırköy Çimento Fabrikası. 1926 – Uşak Şeker Fabrikası. 1926 – Devlet İstatistik Enstitüsü. 1927 – Bünyan Dokuma Fabrikası. 1927 – Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü. 1927 – Ankara – Kayseri Demiryolu. 1927 – Emlak ve Eytam Bankası. 1927 – Samsun – Havza – Amasya demiryolları. 1927 – Bursa Dokumacılık Fabrikası. 1927 – Eskişehir Bankası. 1927 – Ankara Arkeoloji Müzesi ve Sivas Müzesi. 1927 – Köy Öğretmen Okulları. 1927 – İzmir Müzesi. 1928 – Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan satın alınması. 1928 – Ankara Çimento Fabrikası. 1928 – Ankara Numune Hastanesi. 1928 – Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü. 1928 – Türk Eğitim Derneği (TED). 1928 – İstanbul Bomonti’de Türk Mensucat Fabrikası. 1928 – Amasya – Zile demiryolu. 1928 – Malatya Elektrik Santralı. 1928 – Kütahya – Tavşanlı Demiryolu. 1928 – İstanbul’da Üsküdar, Bağlarbaşı ve Kısıklı’da Tramvay Hatları Tesisi. 1928 – Ankara Palas Oteli. 1928 – Gaziantep Mensucat Fabrikası. 1929 – Ankara Havagazı Fabrikası

1929 -  İSTANBOL OTOMOBİL MONTAJ FABRİKASI

1929 -  Ankara Çimento Fabrikası

1929  - Mersin- Adana Demiryolunun Yabancılardan Satın Alınması. 1929 – Ayancık Kereste Fabrikası. 1929 – Trabzon Vizera Hidroelektrik Santralı. 1929 – Fatih-Edirnekapı Tramvay Hattı. 1929 – Anadolu-Bağdat, Mersin- Tarsus Demiryolları’nın yabancılardan satın alınması. 1929 – Haydarpaşa Limanı’nın yabancılardan satın alınması. 1929 – Kütahya- Emirler, Fevzipaşa-Gölbaşı Demiryolları. 1929 – Paşabahçe Rakı ve İspirto Fabrikası. 1930 – Nuri Killigil TABANCA, HAVAN ve MÜHİMMAT FABRİKASI

1930  - Ankara – Sivas Demiryolu Hattı. 1930 – Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası. 1930 – Ankara Ziraat Enstitüsü. 1930 – Kayseri – Şarkışla Demiryolu. 1930 – Ankara Etnografya Müzesi. 1931 – Bursa- Mudanya Demiryolu'nun Yabancılardan Satın Alınması. 1931 – Gölbaşı – Malatya Demiryolu. 1931 – Kırıkkale Elektrik Santrali

1931 -  Bölge Sanat Okulları. 1931 – Tekel Genel Müdürlüğü. 1931 – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. 1931 – Türk Tarih Kurumu. 1932 – Devlet Sanayi Ofisi. 1932 – Samsun- Sivas Demiryolu. 1932 – Diyarbakır Tekel Rakı Fabrikası. 1932 – İzmir Rıhtım İşletmesi’nin yabancılardan satın alınması. 1932 – Türkiye Sanayi Kredi Bankası. 1932 – Kütahya – Balıkesir Demiryolu. 1932 – Ulukışla – Niğde Demiryolu. 1932 – Halkevleri. 1932 – Türk Dil Kurumu. 1933 – Eskişehir Şeker Fabrikası. 1933 – Sümerbank. 1933 – Adana-Fevzipaşa Demiryolu. 1933 – Ulukışla – Kayseri Demiryolu. 1933 – İller Bankası. 1933 – İstanbul Üniversitesi. 1933 – Zonguldak Yatırım Bankası 1933 – Kayseri Milli iktisat Bankası. 1933 – Samsun- Çarşamba Demiryolu Hattının Yabancılardan Satın alınması. 1933 – Halk Bankası. 1933 – Yüksek Ziraat Enstitüsü. 1934 – Bandırma- Menemen- Manisa Demiryolunun Yabancılardan Satın Alınması

1934 -  Eskişehir Şeker Fabrikası

1934 – Turhal Şeker Fabrikası

1934 – İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası

1934  - İzmit Paşabahçe Cam Fabrikası

1934 -  Bakırköy Bez Fabrikası

1935 -  Nazilli Bez Fabrikası

1936 – NURİ DEMİRAĞ UÇAK FABRİKASI

1936 – Barut, Tüfek ve Top Fabrikası

1937 – Malatya Bez Fabrikası

1937 – Karabük Demir Çelik Fabrikası

1938 – Divriği Demir Ocakları

1938 – Sivas Çimento Fabrikası

1938 – İzmir Klor Fabrikası

*     *     *

Yukarıdaki yazı, sosyal medyada dolanmaktan kısmen deforme olmuş bir yazı idi.

Yazının özünü bozmadan üzerinde biraz oynadım ve bazı eklentiler yaptım.

Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Büyük Atatürk’e “AYYAŞ” denmesi çok zoruma gittiği için de bu yazıyı köşeme taşıdım…

Ahde vefaya inanan, kadir kıymet bilen, yurtsever bir insan olarak; bana, şöyle bir seslenme hakkının doğduğuna inanıyorum.

Eyyy (sözde) AYIKLAR!...

Eyyy babalarının kim olduğunu bilmelerini sağlayan kişiye “AYYAŞ” diyen(ler),

Eyyy oturduğu koltuğu ve işgal ettiği makamı “AYYAŞ” dediği kişiye borçlu olan(lar).

Eyyy ülkesinin kurtarıcısı ve kurucusuna, “AYYAŞ” deme densizliğinde ve terbiyesizliğinde bulunan(lar)…

Ömrünün büyük bölümünü, tüm yokluğa ve tüm sefalete karşın, cepheden cepheye koşarak geçiren; tükenmiş, bitmiş bir ülkeden yepyeni bir ülke yaratan, “AYYAŞ” dediğiniz bu kişinin kısa ömrüne sığdırıp kurduğu (ve sizin sata sava tükettiğiniz) işletmelerin sadece BİR BÖLÜMÜNÜN listesi yukarıda…

Siz ne ürettiniz?

En ufak bir yağmurda kayan, çöken yollar(!), köprüler(!) ve yeşil alanları talan ede ede yaptığınız beton yığınları….

Açık ve net bir şey söylüyorum; sizler var ya sizler; sizler, “AYYAŞ” dediğiniz o ulu kişinin kesip attığı tırnak (bile) olamazsınız.

Herkes haddini ve yerini bilmek zorunda.

 

OK

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar İsmail Haboğlu - Mesaj GönderAnket Erdoğan'ın karşısında kimi görmek istersiniz?
Tüm anketler