7244 Sayılı Torba Kanun

Beklenen oldu ve günlerdir idari merciler tarafından anlatılan, medyada ve halk arasında sürekli konuşulan 7244 sayılı torba kanun, 17 Nisan 2020 tarihinde Resmî Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
7244 sayılı kanunun en belirgin ve bilinen özelliği; ücretsiz izne çıkarılan personele, İşsizlik Fonu’ndan 39,24 TL ödenmesi hükmünü içermesi oldu. Hatta kanun için beklenti noktasına dönüştü. Tabi, bahsi geçen hüküm üzerinden yasayı en azından sosyal güvenlik açısından irdelemek yeterli olmayacaktır.
Yasanın bu anlamda içeriğine bakmak gerekirse;
1. Değişiklik
“MADDE 5 – 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 18 – YeniKoronavirüs (Covd-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;
a) Bakım merkezlerinde bakım hizmet sunulabilmesi için ek 7. maddenin 1. fıkrasında yer alan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları,
b) Hizmet alımıyla bakım hizmet sunulabilmesi için ek 10. maddenin 1. fıkrasında yer alan gelir ölçütü şartı,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle aranmaz. Cumhurbaşkanı bu süreyi bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.”
Bu madde ile birlikte 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’ndaki 18. Madde ilk etapta 17 Temmuz2020 tarihine kadar değişti. Cumhurbaşkanı’nın da bu süreyi 17 Nisan 2021 tarihine kadar uzatma hakkı bulunmaktadır.

Bu maddenin sağladığı değişikliğin yansıması olan etkiler aşağıdaki tabloda özet olarak bulunmaktadır.

7244 sayılı torba kanun öncesi hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir üst sınırı 7244 sayılı torba kanun sonrası hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir üst sınırı

Bakım merkezlerinde bakım hizmet sunulabilmesi için 1.402,21 TL Aranmıyor

Hizmet alımıyla bakım hizmet sunulabilmesi için 701,10 TL Aranmıyor


2. Değişiklik
“MADDE 7 – 4447 sayılı Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 24 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10.maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51. madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğe rhükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.
Birinci fıkra kapsamında ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan İşçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39. Maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.
Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60. Maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına İlişkin primler Fondan karşılanır.
Bakanlık, nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir”
Bu değişiklik kapsamında, 17 Nisan 2020 tarihinden sonra işten çıkarmanın önü kesildi. Süre üst sınırı olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi uyarınca 3 aydır. Bu süre de Cumhurbaşkanı’nca 6 aya kadar uzatılabilecektir.
Daha yalın bir ifadeyle üç ay süreyle (bir değişiklik olmadığı takdirde) işten çıkarma engellendi. Çalışanın ücretsiz izne çıkarılması ve istihdamın devamının sağlanması öngörüldü.
Not: Halihazırda devletimizin, açıkladığı yatırım ve istihdam destek paketlerinde genel olarak çalışan sayısının korunması gerek ve yeter koşul olarak öne sürüldü ki, bu yöntem ile çalışan sayısının korunmasının önü açıldı ve çalışan sayısının korunması hedeflendi.
Ayrıca, 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış çalışanlar da bu yasanın kapsamına alındı.
Bu maddenin uygulanma sonucu olarak, ücretsiz izne çıkartılmış çalışanlar ile 15 Mart 2020 sonrası iş akdi feshedilmiş (işten çıkarılmış) işsizlere, günlük 39,24 TL İşsizlik Fonu desteği sağlanacaktır. Damga Vergisi harici de kesinti yapılmayacaktır. Bu madde sonrası ücretsiz yasa kapsamında çalışan ve işsizlere verilecek Aylık Fon Desteği 1168,00 TL olacaktır. Detaylı tablo aşağıdadır.

Bir Günlük İşsizlik Fonu Desteği 39,24 TL

Bir Aylık İşsizlik Fonu Desteği 39,24 TL * 30 1.177,20 TL

Aylık Kesilecek Olan Damga Vergisi 9,20 TL

Damga Vergisi Sonrası Aylık İşsizlik Fonu Desteği 1.177,20TL - 9,20 TL 1.168,00 TL

Buraya kadar olan açıklamalar sonrası, iki soru akla gelmektedir.
1) İşveren, çalışanı kendi arzusu doğrultusunda ücretsiz izne çıkarabilir mi?
2) Aylık Fon Desteği yeterli mi?
İşveren, çalışanı kendi arzusu doğrultusunda ücretsiz izne çıkarabilir mi?
Bu sorunun cevabı HAYIR.
Bahsi geçen torba kanun ile sadece yapılması muhtemel bazı işlemlerin yaptırılmaması amaçlanmış ve alternatif yol ortaya konulmuştur. Ancak bu maddeler hiç kimsenin isteği dışında bir uygulamaya maruz kalmasının yolunu açmaz.
Daha basit bir ifadeyle, hiçbir çalışan kendi iradesi dışında ücretsiz izne çıkarılamaz. İşverenlerin bu hataya düşmemesini temin edebilmek üzere, yazının bu kısmında buraya not olarak düşülmektedir.
Muhakkak, çalışan ile işverenin bir mutabakatı olmalı ve bu mutabakat yazılı bir hale dökülmelidir. Bu noktadaki öneri; matbu formlar üzerinden imza almak değil, çalışanın el yazısıyla beyanının dilekçe formatında alınmasıdır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. Maddesi gereği çalışan özlük dosyasının nasıl olması gerektiğinden hareket ederek tasnif edilmesi gereken evraklar arasındadır.
Aylık Fon Desteği yeterli mi?
Yeterlilik kısmı ile ilgili yorumun ucu açıktır. Çalışma hayatının devamı söz konusu olduğundan işveren ve çalışan arasında yapılacak muhasebe bu sorunun cevabı olacaktır. Günlük hayatın idame ettirilmesi gerekeceği bir köşeye bırakılmadan iş hayatının devamının sağlanması temel amaç olmalıdır.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hakan Saçan - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.Anket Bugün son iki aday kalsa Erdoğan'ı mı Yavaş'ı mı seçersiniz?