Vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi devam ediyor mu?

Evet, devam ediyor.  Bu nedenle de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergiye uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine sağlanan yüzde 5 vergi indirimi uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı “Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi”(Şubat 2020, Yayın No:346)  başlığında bir broşür hazırlanmıştır. 
Bu broşürde yapılan açıklamalara göre;1- 2019 yılında elde edilen ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle 1-31 Mart 2020 beyan döneminde yıllık beyanname verecek, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri, 2- 2019 yılında elde edilen kurum kazançları nedeniyle 1-30 Nisan 2020 beyan döneminde yıllık beyanname verecek kurumlar vergisi mükellefleri (Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç),  belirli şartları taşımaları kaydıyla %5 vergi indiriminden yararlanabileceklerdir. Ayrıca, basit usule tabi mükellefler de %5’lik vergi indiriminden yararlanabilmektedirler.
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin %5 vergi indiriminden yararlanabilmeleri için ise; 
1-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş olmaları gerekiyor.
2-Vergi indiriminin hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla, bu beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden vergilerini ödemiş olmaları gerekiyor.
3-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyatın bulunmaması gerekiyor.
4-Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 TL üzerinde vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması gerekiyor.
5-Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında kaçakçılık suçu fiillerini işlememiş olmaları gerekiyor.

Bununla birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Şubat 2020’de yayımlanan broşürde  vergi indirimine ilişkin diğer hususlar şu şekilde açıklanmıştır;
1-Vergi indiriminden yararlanabilmek için sadece gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin değil, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden bütün vergilerin de vergi indiriminin hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihte ödenmiş olması gerekmektedir.
2-Hesaplanan indirim tutarı, her şart ve takdirde 1 milyon Türk lirasından (310 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.400.000 TL’den) fazla olamayacaktır.
3-İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek olup bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.
4-Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim nedeniyle alınmayan vergiler bu kez vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften istenilecektir.
5-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanın gerçek durumu yansıtmadığının, indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine, yapılan tarhiyatların kesinleşmesi halinde de yine indirim nedeniyle alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften istenilecektir.
6-Kanuni süresi içinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.
Vergi indirimi tutarını nasıl hesaplayacağız?
Örneğin, Barkın A.Ş., 2019 hesap dönemine ilişkin olarak kanuni süresinde verdiği kurumlar vergisi beyannamesinde beyan ettiği matrah üzerinden 50.000 TL kurumlar vergisi hesaplamıştır. Barkın A.Ş., vergi indiriminden yararlanma şartlarının tamamını taşımaktadır. Bu durumda işletmenin 2020 yılında ödeyeceği kurumlar vergisi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır(2019 hesap dönemine ait geçici vergi ödemediği varsayılmıştır).
Vergi indirim tutarı    = Hesaplanan kurumlar vergisi x İndirim oranı
                                      = 50.000 TL x 0.05 = 2.500  TL
Ödenecek kurumlar vergisi tutarı = 50.000 TL – 2.500 TL= 47.500 TL’dir. Sonuç olarak, Barkın A.Ş., vergiye uyumlu bir mükellef olduğu için ödüllendirilmiş ve vergiye uyumlu olmayan bir mükellefe göre daha az vergi ödeme imkanına sahip olmuştur.
    Vergi kanunlarımızda bu tür düzenlemelerin vergiye uyumu artıracağını, fakat vergiye uyum ile ilgili uzun vadeli politikaların üretilmesinin daha yararlı olacağını düşünüyorum.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Zeki Doğan - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.Anket Bugün son iki aday kalsa Erdoğan'ı mı Yavaş'ı mı seçersiniz?