Kentsel Dönüşüm Uygulamasında verilen destekler

Kentsel Dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un amacı maddesindeki ifadeden anlaşılacağı üzere kentsel dönüşümün iki ayağı bulunmaktadır. Bunlardan birisi “Riskli Alanlar”, diğeri ise “Riskli Yapılardır”. Kanunda Riskli alan; “zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı” ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Riskli yapının tanımı ise “Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı” ifade eder şeklinde yapılmıştır. Riskli alanları belirleme yetkisi Bakanlar Kurulunda iken, riskli yapıların tespiti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 2013 yılında 6306 Sayılı Kanun kapsamında Bakanlar Kurulu'nca ilan edilen riskli alan sayısı 106’dır. Yine Bakanlık verilerine göre riskli yapı tespiti yapmak üzere bugüne kadar ülke çapında 692 adet kurum ve kuruluş lisanslandırılmış olup, lisanslandırma işlemleri halen devam etmektedir. Kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında ilgililere sunulan bazı destekler bulunmaktadır.. Bunlar Faiz Desteği, Kira Yardımı ve Vergi Desteğidir. Bunlara kısaca değinirsek özetle şu bilgiler verilebilir:
Faiz Desteği: Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Konut için Faiz Desteği; Bağımsız bölüm başına en fazla 100.000 TL kredi kullanılabilir. Kredi geri ödemeleri, 2 yıl anapara geri ödemesiz ve 10 yıl vadeli olarak gerçekleşecektir. İşyeri için Faiz Desteği ise; Bağımsız bölüm başına en fazla 100.000TLkredi kullanılabilir. Kredi geri ödemeleri, 2 yıl anapara geri ödemesiz ve 7 yıl vadeli olarak gerçekleşecektir. Bu arada birden fazla konutu veya işyeri olanlar adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 500.000 TL'yi geçemez. Verilecek kredi türüne göre faiz desteği oranları ve vadelere ilişkin bilgi Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinde yer alan aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kredi Türü Faiz Desteği Oranı Azami Ödemesiz Dönem (yıl) Azami Vade (yıl)
Güçlendirme Kredisi %4 2 10
Konut Yapım Kredisi %4 2 10
İşyeri Yapım Kredisi %3 2 7

Kira Yardımı: Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını (2014 yılı için Antalya malik için 640, kiracı için 1280 TL), yardım süresi ise, 18 ayı geçemez. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir. Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebilir. Yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabilir. Ancak Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.
Vergi Desteği: Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacaktır. Ayrıca 6306 sayılı kanun kapsamında rezerv yapı alanı, riskli alan ve riskli yapıların bulunduğu yerlerde üretilen 150 m2 altındaki konutların satışında KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacaktır.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Tunahan Baykara - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.Anket Bugün son iki aday kalsa Erdoğan'ı mı Yavaş'ı mı seçersiniz?