Aura nedir ve katmanları nelerdir?

Canlıları ve vücudumuzu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. Evrensel enerjiyi vücudumuza alarak yaşamımızı idame ettirmemizi sağlayan çakralar aurada bulunurlar.Aynı zamanda vücudun çevresini sarmış bir kalkan görevi yapar. Aura artı ve eksi elektriklerden oluşur. Bu iki akımın dengede olması vücut sağlığı için şart. Denge bozulduğunda ise sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Eğer sağlam ve güçlü bir auramız varsa bize dışarıdan bir hastalığın yada negatif etkinin gelmesi izin vermez. Ancak auramız zayıflamış veya yırtılmışsa negatif enerjilere ve hastalıklara çok daha açık hale geliriz. O halde auramızın güçlü ve sağlıklı olması fiziksel sağlığımız açısından önemlidir. Aura birden çok katmandan oluşur. Bu konuda araştırmacılar arasında çeşitli görüş ayrılıkları olsa da ana 4 katman konusunda genelde fikir birliği vardır.Bu katmanların her birinin kendine özgü özellikleri ve işlevleri vardır. Beden 4 ana enerji katmanından meydana gelmiştir.ETERİK BEDENİnsanların, hayvanların ve bitkilerin de ETERİK bedenleri bulunmaktadır. Bir organı kopmuş bir insanın eterik bedeni her zaman o organ varmış gibi görünecektir. Aynı şekilde bir bitkinin yaprağını kesip kirlian makinesiyle resmini çektiğinizde sanki yaprak tammış gibi görürsünüz. Bu da eterik bedenin bir bütün olduğunu ve sonradan ortaya çıkan kayıplardan etkilenmediğini göstermektedir. Kişinin hafızasında bacağına ilişkin imgeler oldukça eterik bedenin o bacak kesilmiş olsa bile yer alacaktır.• Vücudun çevresini sarmış bir kalkan görevi yapar.• Güçlü bir auramız varsa bize dışarıdan bir hastalığın yada negatif etkinin gelmesi düşünülemez.• Auramız zayıflamış veya yırtılmışsa negatif enerjilere ve hastalıklara çok daha açık hale geliriz.• Auranın birden çok katmandan oluşur.Çakralar bu alanda bulunurlar ve auranın üst katmanlarından gelen enerjileri bedene alma işlevi yaparlar.• Organizmanın enerji ihtiyacı tam olarak karşılanmışsa, Eterik beden aşırı enerjiyi Çakralardan ve deri gözeneklerinden dışarıya verir.• Temel işlevi fiziksel bedenin sağlıklı kalmasını sağlamak ve onu evrensel enerji alanı ile bağlantıda tutmaktır.• Sağlıklı bir insanda genişliği 15-20 cm kadardır. Hastalık,yorgunluk ve stres gibi durumlarda Eterik bedenin genişliği azalır.• Eterik beden fiziksel bedeni koruyucu bir tabaka gibi kuşatır ve zararlı maddelerin bedene girmesine izin vermez.• Eterik beden aynı zamanda dış dünyaya yaşam enerjisi saçar.• Eterik bedeni sağlıklı ve güçlü olan insanlara 20 cm'den fazla yaklaştığınızda sizde kendinizi olumlu ve pozitif hissedersiniz.• Hastalıklar vücutta ortaya çıkmadan önce bu katmanda ortaya çıkarlar.Aura zayıflamış biri hastalıklara açık bir durumdadır.DUYGUSAL BEDENEterik bedenin üstünde bulunan ve sıvımsı yapıya sahip olan bir katmandır. Gökkuşağının tüm renklerini barındıran duygusal bedenin o anki rengi kişinin duygusal durumuna göre değişir. Zihinsel bedenden gelen üst düzey enerjiler duygusal bedene ulaşır ve burada bir değişimden geçerek zihinsel bedene iletilir.• Kişinin duygusal yapısı bu katmanla ilgilidir. Üst katmanlardan gelen enerjiler burada duygusal anlamlar kazanır ve kişiye özel duygusal süzgeçten geçtikten sonra anlam kazanarak eterik bedene aktarılır.• Aurada kişinin o anki ruhsal durumuna göre değişen renklerin en iyi algılanacağı alan burasıdır. Örneğin o anda çok öfkeli olan birinin koyu duygusal bedeninde koyu kırmızı renk hakim olacaktır. Duygusal bedenin durumu kişinin duygusal yapısı ve anlık duyguları ile ilgili bilgiler verir.ZİHİNSEL BEDENDuygu bedeninin bitiminde başlar ve ruhsal bedene kadar uzanır.• Fikirlerimizin yapısını barındırır ve düşünce formları bu bedende görülebilir.• Hastalıklarımızın büyük bir çoğunluğu zihinsel bedenimizden kaynaklanmaktadır.• Tüm hastalıkların zihinsel nedenden olduğu araştırmalar tarafından ortaya konmuştur.• Zihinsel beden güçlü olduğu zaman kişi başka insanların etkisi altında kalmaz ve özgür iradesiyle kendi kararlarını verebilir.• Zihinsel beden zayıfladığında ise kişi kararsızlık halindedir ve sürekli başka insanların etkisinde kalarak yaşamına devam eder. Başkaları ne der mantığını sürekli öne süren ve yaşamını başkalarının ne düşüneceğine göre planlayan bir kişinin zihinsel bedeni son derece sağlıksızdır.• Olumsuz düşünceleri elemek ve yerlerine olumlu düşünceler yerleştirmek de zihinsel bedenin en önemli işlevidir.• Hastalıkların önce zihinsel bedende oluşması ve daha alt bedenlerden fiziksel bedenimize geçmesi de zihinsel bedenin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.RUHSAL BEDENRuhsal bedenimizin titreşimi diğer bedenlere göre çok daha yüksektir ve algılanması da diğer bedenlere göre daha zordur.• Evrensel enerjiler ruhsal bedenimizden auramıza girerler ve burada bir değişime tabi tutularak zihinsel bedene aktarılırlar.• Ruhsal bedende ortaya çıkan bir sorun er geç daha alt bedenlere ve oradan da fiziksel bedene yansıyacaktır.• Ruhsal beden kişinin bütün ile bağlantısını simgeler. Bütünle bağlantısı güçlü olan bir insanın ruhsal bedeni sağlıklı olacak ve evrensel enerjiyi en iyi şekilde alarak diğer katmanlara ulaştıracaktır.• Bu evrensel enerji zihinsel katmanda bir değişimden geçecek, duygusal katmanda daha farklı bir yapıya bürünecek ve en son eterik bedenden chakralar vasıtasıyla fiziksel bedene geçerek kişinin yaşam enerjisi haline gelecektir.• Ruhsal bedenin genişliği kişinin ruhsal gelişimiyle doğru orantılıdır. Ruhsal olarak gelişmiş bir kişinin ruhsal bedeni kilometrelerce uzağa yayılabilir.• Ruhsal beden kendi yapısına en uygun olarak enerjileri alır ve alt bedenlere iletir. Ruhsal bedenin gelişimi ile alınan enerjinin kalitesinde de değişiklik olacaktır ve bu kişinin tüm yaşamını etkileyecektir.• Ruhsal açıdan gelişmiş olan insanların yanında huzur, sükunet hisleri duymamız yada bu kişilerin şifa enerjisi dağıtmaları ruhsal bedenlerinin canlı,parlak ve güçlü olmasıyla ilişkilendirilir.ÇAKRALAR• Enerji merkezleridir,Evrenden hayat enerjisi alır ve vücutta dağıtırlar.• İnsanın vücudunda yedi tane şakra bulunuyor.Çakralar enerji merkezleri olarak kabul ediliyor. Genelde enerji transferi bu çakralar üzerinden yapılıyor.• Çakrarlarımız açık olduğunda, dışarıdaki enerjiyi alır ve vücudumuza dağıtırlar.• Hastalıklar şakra seviyesindeki bir enerjinin tıkanması olarak izah edilebilinir.• Çakralar açıksa ve enerji akışı normalse kişi çevresini olumlu yönde etkiler , negatif enerji. Olumlu düşünene ve mutlu insanlar la beraber olduğumuzda mutlu olduğumuzu hissederiz.• 1. Nolu şakra ile 7. Nolu şakra arası ENERJİ KANALIMIZ olarak kabul edilir.• Kendi ellerimiz ile de vücudumuzdaki enerji akışına hakim olup bazı rahatsızlıklarımızı giderebiliriz. En çok enerji parmak uçlarını bulunur.• Bir yerimiz ağrıdığı zaman elimizi ağrıyan yerimize götürürüz. Bunun sonucunda bir rahatlama hissederiz hatta kimi zaman ağrı geçer. Bu çakraların bulunduğu noktalarla temas etmekten kaynaklanır.1. ÇAKRA (KÖK);OMURGANIN reme organlarıyla bağlantılıdır. Üretim bezleri, boşaltım sistemi, prostat bezi, cinsel organlar, pelvik pleksus. Beşeri potansiyelimiz, temel yaşamsal ihtiyaçlarımız, ilkel ya da içgüdüsel yönlerimizle ilgilidir. Fiziksel ve psikolojik ayaklarınızın yere sağlam basması ile ilgilidir. Kabızlık, şişmanlık, kısırlık, umutsuzluk, bitkinlik. Rengi kırmızıdır. Batan ve doğan güneşin kızıllığını seyretmek, o anki enerjiyi solumak.2. ÇAKRA (KUYRUK SOKUMU KEMİĞİ) ALTKARIN; Omurga bölgesinde lumbar bölgesinde kesişir, dalak, böbrek ve pankreas meridyenleri ile bağlantılıdır. Adenalin bezler, karaciğer, böbrekler, rahim pankreas, bağırsaklar, Aortik pleksus. Cinsellik, üreme, güçlü duygular ve ilişkilerle ilgilidir. Bedendeki şuursuz faaliyetler, cinsel dürtüler ve otomatik güdüsel ilişkilerle ilgilidir. Rengi turuncudur.3. ÇAKRA (KARIN) MİDE BÖLGESİ; Solar plaksus, dalak, mide, karaciğerin üst kısmı, diz ve dirsekler, safra kesesi. Bu şakra böbreküstü, Pankreas bezler, mide ile ilişkili meridyenlerle bağlantılıdır. Başkalarına hükmetme, ben merkezci duygular, arzularınıza erişememeniz, kişiliğin gelişmemesi, ilişkiler, anne, baba çocuk ilişkilerin kurulabildiği duygusal bir merkezdir. Rengi sarıdır.4. ÇAKRA: (Kalp); Bedenimizdeki TİMUS bezi, dolaşım sistemi, bağışıklık sistemi, kalp adalelerinin meridyenleri bağlantılıdır. Göğüs, akciğer, kalp atışı.. yedi merkezin arasında ara bulucudur. Sevgi ve şefkatle ilgili merkezdir. Merhametle dolu bir iç görünün, evrensel sevginin, empatinin, içsel ve dışsal endişelerin arasındaki denge bu merkezdeki enerji ile kendine, çevreye şifa verir. Rengi yeşildir.5. ÇAKRA: (Boğaz) TİROİT beziyle bağlantılıdır. Boyun, kulaklar, dil, bronşlar, yemek borusu, yüz, kollar, ağız, boyun, gözler. İletişim, kendini ifade etme ve yüksek düşünsel süreçlerle ilgilidir. Bu çakra solunum sistemi ve deriyi kontrol eder. Rengi mavidir.6. ÇAKRA: (Üçüncü göz) HİPOFİZ beziyle, salgılarla bağlantılıdır. Beyin ve tüm vücut sisteminin yönetici kanalıdır. Hipotalamus, beyin, duyma, bakışlar, düşünceler, sinusler, ince bağırsak meridyen, bağlantıdır. Farkındalık, içsel vizyon, mutluluk, neşe, zihin gücü ilgilidir, sezgiler, düş gücü. Bilimsel araştırma, ruhsal uygulamalar ve bilgelik tohumları bu şakra da saklanmaktadır. Rengi lacivert.7. ÇAKRA: (taç-tepe) BINGILDIK bölgesi. EPİFİZ beziyle bağlantılı, insanın bütün canlılığını oluşturur. LİMBİK bölge kontrol eder. Talamus Amygdala ve Hippocampus, duygu merkezlerimizdir.Kişiliğini ortaya çıkartıcı, evrensel enerji ile bağlantılı, kendini bilme, en yüksek şurluluk ya da aydınlanma ile ilgilidir, saf bilinç, anlayış ve ruhsal akıl merkezi. Rengi mor ve beyaz.MERİDYENLERBedene ve bedenden dışarı enerji taşıyan 14 kanal olarak düşünülebilir. Meridyenler, derinin yüzeyi boyunca devam eden yüzlerce minik ısı, elektromanyetik enerji hazineleridir. Akupunktur noktaları olarak bilinen bu enerji noktaları, iğnelerle veya fiziksel basınç uygulayarak enerjiyi açığa çıkarabilmek veya yeniden dağılmasını sağlayabilmek için tetiklenebilir. Akupunktur noktaları derinin yüzeyinde bulunurken meridyenler bedenin derinliklerine doğru yolculuğa çıkar ve her bir organın ve kas grubunun içinden geçerek yolculuğunu sürdür.Meridyenler her organı ve her psikolojik sistemi etkiler. Bağışıklık, sinir, endokrin, dolaşım, solunum, sindirim, iskelet, kas ve lenf sistemleri de buna dahildir. Her sistem en az bir meridyen tarafından beslenir. Meridyenler, bedenin kan dolaşımına benzer şekilde enerji dolaşımını sağlayarak, canlılık ve denge getirir, tıkanıklıkları giderir, metabolizmayı düzenler ve hatta hücrelerin değişiminin hızını ve formunu da belirlerler. Meridyenler üzerindeki akış, kan akışınız kadar önemlidir; hayatınız ve sağlığınız meridyenlere bağlıdır. Bir meridyenin enerjisi tıkandığında veya düzensizleştiğinde, beslediği sistem de tehlikeye girer.Bedenimizde sağlı sollu 12’şerden 24 meridyen vardır.Meridyenlerin geleneksel işlevleri:• Nakil (akciğer ve kalınbağırsak meridyenleri),• Düzenleyicilik (dolaşım-cinsiyet ve üçlü ısıtıcı meridyenleri)• Belirleme (karaciğer ve safrakesesi meridyenleri)• Özümleme (dalak ve mide meridyenleri)• Farkındalık/bilinç oluşturma (kalp ve ince bağırsak meridyenleri)• Su metabolizmasıdır (böbrek ve mesane meridyenleri)Şükran ve sevgilerimle…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Deniz Egece - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.Anket Bugün son iki aday kalsa Erdoğan'ı mı Yavaş'ı mı seçersiniz?