CEHALET

lkemin beş ayrı kentinin, beş ayrı yerel gazetesinde köşe yazıları yazıyorum.

Kafa olarak yüzlerce asır öncesinde yaşayan biri benim bir yazımdan dolayı ver yansın etmiş, benim için.

Adı sanı, yeri yurdu hiç önemli değil.

Ad san verip gazetelerimi sıkıntıya sokmak istemem.

Ayrıca da adını anmaya da değmez bu muhteremin!

Eee devir, bu tür kafaların devri, elbette dilediği gibi, dilediği şekilde uluyacak.

Cehalet böyle bir şeydir işte.

Ne senin anlatmak istediğini anlar ne kendi savunduğu düşüncenin(!) ne anlama geldiğini bilir.

* * *

Karl Marks (1818 -1883) “Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır” der.

Karl Marks’ın yaşadığı tarihleri özellikle yazdım. Bir tarafta 1800’lü yıllarda yaşamış üretim yanlısı dolu dolu bir aydın; diğer yanda 2000’li yıllarda (uzay çağında) yaşayan, beni bir yazımla ilgili eleştirdiğini sanan asosyal bir gazeteci!

Yadırgadım mı, hayır.

Kızdım, sinirlendim mi hayır.

Sadece acıdım.

“Cehalet böyle bir şeydir işte” dedim.

Cehalet, ve cahil asla kendini sorgulamaz, daima başkalarını yargılar.

Cehalet ve cahil öğrenmez, öğrenmek, anlamak istemez; yalnızca kuru kuruya inanır. Neye inandığını, inandığının ne anlama geldiğini, inancının neye yaradığını, ne denli doğru olduğunu da bilmez.

Cehalet ve cahil asla okumaz ve öğrenmez; öğrenmeye gerek duymaz, sadece hatmeder.

Cehalet ve cahil asla hoş görmez, hoşgörüsüzdür, hep katleder.

İlkeldir cahil, asla sosyalleşmez.

Çünkü sosyalleşmeye, beyinleri(!) izin vermez.

Uygarlaşmaz, uygarlaşamaz cehalet…

Asalaktır, üretmez, üretemez.

İster ki başkaları üretsin; o yesin, içsin, hu çeksin…

Saygısızdır.

Kadını sevmez, kadına saygı duymaz.

Cehaletin tek korkusu kadındır.

Kadın öğrenirse; öğrendiklerini çocuklarına anlatmasından korkar.

Okumaz cahil, çünkü okumaya kapasitesi izin vermez.

Kur’an’dan örnekler verir ama Kur’an’ı eline almamıştır

* * *

Bak muhterem, benim defalarca hatmettiğim Kur’an, senin gibileri nasıl anlatır, ondan söz edeyim de haddini ve yerini bil.

Kur’an içerisinde geçen 24 kullanımın, 4’ü direkt cahiliye olarak geçmektedir.

* Cahil: Allah’ın emirlerine karşı soğuk davranan, o emirleri basite alıp gereğince önemsemeyen ve daha da kötüsü o emirlerin üzerine başka sözler söyleyendir. (Bakara 2/67)

* Cahil: Etrafında kendisine hakkı ve hakikati anlatan binlerce ayet, işaret ve mucize olmasına rağmen halen olağanüstü işler bekleyendir. (En’am 6/35, 111)

* Cahil: İyiliği emretmeyip, kötülükten alıkoymayan, insanların hatalarını bağışlamayan, müsamaha ve hoşgörü ile etrafındakilere muamele etmeyendir. (Araf 7/199)

* Cahil: Hakkında kesin bilgileri olmamasına rağmen zanna dayanarak bazı şeylerin peşine düşen ve elde ettiği eksik bilgiler üzerine hükümler bina edendir. (Hud 11/46)

* Cahil: Şehvet ve nefsanî arzularının peşinde koşan, insanı ayartan iç güdülerinin esiri olandır. (Yusuf 12/33)

* Cahil: Emanete ihanet eden, kendisine teslim edilen her ne ise, onu koruyup gözeteceği yerde, umursamayıp zayi edendir. (Ahzab 33/72)

* Cahil: Allah’a ait bir alanı başka şeyler ile paylaşan, bu paylaşımı meşru göstermeye çabalayan ve başkalarının da böyle yapmaları için teşvik edendir. ( Araf 7/138; Zümer 39/64)

* Cahil: Gönderilen elçilerin mesajlarına karşı kulak tıkayıp onları işitmeyip, anlamayan ya da anlamasına rağmen anlamak istemeyendir. (Hud 11/29; Ahkaf 46/23)

* Cahil: Boş ve faydasız söz, iş ve düşüncelerin peşinde olan, nerede nasıl davranacağı belli olmayan, kendini bilmez ve taşımaz bir hayatın sahibi olandır. ( Kasas 28/55)

* Cahil: Sosyal hayatta olan biteni tam anlamı ile anlamayan ve insanların dertlerini çözüme kavuşturmak için uğraşmayandır. (Bakara 2/273)

* Cahil: Allah’ın başkasına bahşettiği bazı güzellikleri çekemeyerek kıskanan, kendi elinde bulunan nimetlere şükür edeceği yerde, başkalarının elinde bulananları hazmedemeyendir. (Yusuf 12/89)

* Cahil: Başkalarına dil uzatan, kendisi salih bir amel ortaya koymadığı gibi, güzel iş yapanlara engel olan ve güzelliği ortadan kaldırmak için ona-buna çelme takandır. (Furkan 25/63)

… …

Kutsal Kitabımızda sen ve senin gibileri anlatan daha pek çok şey var ama

yazımı burada sonlandırıp; sana şu iletiyi vermek isterim Bay Gazeteci!

Benimle tartışmaya girme, sen kaybedersin.

OK

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar İsmail Haboğlu - Mesaj GönderAnket Alanya Belediye Başkanlığı anketi - Alanya'nın nabzını tutuyoruz! Siz kime oy verirdiniz?
Tüm anketler

Çorum Haber