Kültür Turizmi nedir?

GEÇENLERDE bilgisayarımı karıştırırken, 2012 yılında kültür turizmi ile ilgili hazırladığım bir proje dosyası çıktı karşıma, aklımdan tamamen çıkmış...

Konu bir makale ile anlatılamayacak kadar uzun ama bu yazımda genel hatları ile “Kültür Turizminden” bahsedeceğim.

KÜLTÜR TURİZMİ NEDİR?

Kültür turizmi; doğal alanları, anıtsal ya da sivil mimari yapıları, sanat ürünlerini, koleksiyonları, kültürel kimlikleri, gelenekleri ve farklı dilleri kapsayan, somut ve somut olmayan kültür mirasının tüm ürünlerini paylaşmayı ve tanımayı amaçlayan bir gezi türü olarak tanımlanıyor.

Kültür turizmi, kavram olarak, ilk kez 1980’li yılların başında Avrupa Komisyonu’nun AB’nin kültürel kimliğini ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalar sırasında ortaya atılmış.

Bu tarihten sonrada  “Kültürel Turizm” uluslararası turizm pazarında, yeni bir turistik ürün olarak ortaya çıkmaya başlamıştır.

Bunun en önemli nedenleri arasında, güneş-deniz-kum pazarına yönelik tatil turizminin doyuma ulaşması, çevre ve ekolojik denge konusunda yapılan tartışmalar, doğal güzellikler ve kaynaklardan yoksunluk ve bireylerin tarihi değerler hakkında bilinçlenmeye başlamış olması gibi unsurlar gelmektedir.

Kültür Turisti, ziyaret ettiği kentin tarihi yapılarını, sanat eserlerini ya da yaşam kültürünü merak eden bir kültür tüketicisi aynı zamanda...

KÜLTÜR TURİZMİNİN NİTELİKLERİ

-Bu tür gezilere katılanların toplumsal statüsü, ortalama turistlere göre daha yüksektir.

-Kültür gezilerine katılan gezginler daha eğitimli, daha meraklı, daha ilgili, daha özgür, acelesi olmayan, gittiği yerde daha fazla zaman ve para harcayabilen, kültürel ve sanatsal etkinliklere daha duyarlı, doğaya, çevreye, gidilen bölgenin kültürüne ve geleneklerine daha saygılı, yöre insanını tanımaya istekli, gruplar içinde seyahat edebilen kişilerdir.

-Kültür Turizm’inin alıcı kitlesi daha farklı niteliklere sahiptir. Fakat Türkiye'de deniz güneş kum üçlüsü, kültür turizminin alternatifiymiş gibi algılanmaktadır.

-Kıyı turizmi, “Kültür Turizminden” ayrı, onun alternatifi olmayan, ancak dolaylı olarak onu da etkileyen bir turizm türüdür. Güneş Deniz Kum üçlüsüne endeksli turizminde pazar kaybetme riski, “Kültür Turizmine” göre oldukça yüksektir.

-2007 yılında yayınlanan OECD raporuna göre 898 milyon kişi “kültürel turist” olarak tespit edilmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜR TURİZMİ İLE İLGİLİ TEMEL İLKELER

 1. Yerel yöneticiler, kentlerinin kültürel ve tarihsel mirasını turizmin getirilerinin üstünde tutmalıdır.
 2. Kültür turizmi uygulamalarında; farklılıklara, yerel kültürlere ve inançlara saygılı olunmalıdır.
 3. Kültür mirası öğeleri korunmalı ve kültür turizmi korumayı desteklemelidir.
 4. Kentli kültür turizmini benimsemeli, turizm yerel toplumun ihtiyaçlarına duyarlı ve sorumlu yaklaşmalı, ziyaretçiler bu konuda bilgilendirilmelidir.
 5. Kültür turizmi sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemelidir.
 6. Belediyeler, yerel topluluklar ve işyerleri gibi yerel paydaşlar kültür turizminin gelişme sürecinin içinde yer almalıdır.
 7. Kültür turizmi ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap vermeli, nitelikli bir deneyim yaşatmayı amaç edinmelidir.
 8. Karbon salınımını düşürecek önlemler alınmalı, su ve enerji gibi kıt kaynaklar korunmalı, çöp üretimi düşürülmelidir.
 9. Kültür turizmi sürdürülebilir bir ulaşım sistemi üzerine kurulmalıdır.
 10.  Turizmin gerek getirileri gerekse topluma maliyeti tüketicilere ve üreticilere yansıtılmalıdır.
 11. Kültür turizminin yönetimi ve gelişimi değişime açık olmalıdır (1).

Temel ilkeler doğrultusunda yedi aşamalı bir süreç sonucunda oluşan eylem planı ile hayata geçirilecek kültür turizmi yönetim planı, tarihi kentler için sürdürülebilir bir kalkınma fırsatı sunmaktadır (2). İlgili konu başlıklarına ve yerel toplumun ihtiyaçlarına bütüncül yaklaşmayı zorunlu kılan eylem planı aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

 1. Yerel yönetimin temel ilkeleri benimsemesi ve politikasında yer vermesi
 2. Yerelde farklı beklentileri temsil eden kesimlerden bir paydaş grubu kurulması
 3. Durum değerlendirmesinin katılımcı yöntemle hazırlanması
 4. Mevcut durumun Kılavuz soruları doğrultusunda değerlendirilmesi
 5. Eylemler, kaynaklar ve zaman çizelgesi konularında görüş birliği oluşturulması
 6. Uygulama
 7. Denetleme ve gözden geçirme

Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere...

Sevgiyle kalın.

(1) Guidelines for Sustainable Cultural Tourism in Historic Towns and Cities, European Association of Historic Towns and Regions, 2010.

(2) Sürdürülebilir Kültür Turizmi için Kamu-yerel-sivil-özel İşbirliği, ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği Kılavuz Kitapçıklar Dizisi 1, 2012.

YORUM EKLE

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472