banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

07.08.2019, 00:01

Köyü bunnunda tütüyoru

 

BİLADER dün gene biri bana şiyir yollamış, "İlle bi yazıver Amad Emmi" demiş. Şiyiri yazan kimise, köyünü çog göresi gelmiş. Şiyirde "Hunu bunu yemeyeli, içmeyeli yıllar oldu" deyoru bi boy. A gardaşım bi yerde baalı mısın? Gedsen de köyüne, eddirsene engi dediglerini. Dünyaya bita mı gelicen? Şiyir hööle:   

Yanıyoru galbimin orteeri  
Köyüm aglıma geli geliveri
Fasillenin yanda yayla göveri
Yemeyeli yıllar oldu.

Ne gözelidi olugbaşı,
Akar durur gözüm yaşı,
Gavırmalı bulgur aşı,
Yemeyeli yıllar oldu.

Unudulmaz Toros Dağı,
Geri gelmez genclig çağı,
Yayla balını, sadeyağı,
Yemeyeli yıllar oldu.

Tömeken otu gavırması,
O anamın işli bazlaması
Dadına doyulmaz köy elması,
Yemeyeli yıllar oldu.  

Süt beyazıdı, gabag sarı,
Tabağa sığmazıdı narı,
Kömürde ütülmüş darı,
Yemeyeli yıllar oldu!

Çapıda silkerdig dudu,
Koz dersen kutu kutu,
Bir bardacıg geçi südü,
Yutmayalı yıllar oldu.

Anı dadlı, özlem acı,
Nerde darı bulamacı?
Sütlü egmeg doğramacı,
Yutmayalı yıllar oldu.

Çayırlar olurudu döşşeg,
Anırırdı bizim yağır eşşeg,
Ekin vagdı teze başag,
Biçmeyeli yıllar oldu.

Çıkıb da evin dışına,
Seeredib delice guşuna,
Uzanıb da damın başına,
Yatmayalı yıllar oldu.

Bacca, bağ varıdı bizim,
Begmez gaynatırdıg güzün,
Al foroz da uzun uzun,
Ötmeyeli yıllar oldu.  

Özledim dağ kokusunu,
Köyümün otunu purçunu,
Eşşeg dayandıran yokuşunu,
Çıkmayalı yıllar oldu. 

Yorumlar (0)