İlle yelli öküz olucag

BİLADER iki gündür Sepedci Hasan Emmi'le oolu Zeki'nin öküz hikayesini annadıveriyom. Böön bi öküz hikayesi taa annadıvericeem. Iramedli Besim Ağa'nın bobası ıramedli Uzun Amat Emmi, dee bi vakıdlar bacca sürme işini ıcıg gecirgedmiş. "Engi işi neci gecirgeddin?" deyi soranlara "Acelem yog. Benim öküzler Akseki'den, başga öküzün iki saadda sürdüü baccayı yarım saadda sürer. Onun uçun acelem yog" derimiş. Uzun Amat Emmi, haggatan o zamanlar Akseki'den metgin iki öküz getirdmişimiş. Yalınız Amat Emmi çit sürmeye garer verdiinde öküzlerin metgin olmadıını annamış. Öküzler ahırda bi boy yatır, bi boy yem yerlerimiş. Bigün gene biri "Amat Emmi çifdin gec galıyoru, baccayı neci sürmen?" dediinde Amat Emmi ökelenmiş, hööle demiş: 

"Naapaan bilader? Akseki'den öküz aldım çifdim galmasın deyi, samanı yatarag yerler zahmed olmasın deyi" demiş. Deecem hu, Uzun Amat Emmi'nin öküzleri tembel çıgmış. Gari çifde alışdırıcaam deyi ömrü özee üzülmüş. Onun uçun Amat Emmi de "Bilader dibini bilmediin guyudan su içmeecen, yelli öküzden vazgeçmeecen" derimiş. İşda size böön gene bi başga öküz hikayesi annadıverdim. Besim Ağa'ya da, bobası Uzun Amat Emmi'ye de Allah gani gani ıramed eylesin. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala. 

YORUM EKLE

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472