Hindi yeeceg içiceg bolardı 

BİLADER hindi yeyinti bol. Benim güccüglüümde engile envayi çeşid yemeg yoodu. Anam garı bi şeeriye çorbası bişirir, üsdüne guru nene dökerdi. Nerdee engile et yemegleri, gadeyifler, paklavılar? Dee bi vakıtlar, gene benim güccüglüümde bobam ıramedli eve bi hazır gadeyif getirdidi. Hindiki gibi engini bişiriceg furun da yoodu. Anam garı gadeyifi tepsiye diddi. Ocaglıgda şekelli su gaynaddı. Gadeyifin üsdüne dögdü. Engini gocaağaç odunula sacayaan üsdünde bişirdidi. Gadeyifin ıcıı da yandıdı. Gene birinde bobam ırametli, bi sucug almış gelmişimiş ıramedli Sinanoolu'ndan. O vakıtlar Sinanoolu, Alanya'nın en meşur gasabıdı. O vakıtlar meşur bi Apigoolu sucuu varıdı. Iramedli Sinanoolu Dayı, "Apigoolu yapar da Sinanoolu yapamaz mı?" deyi sucug yapmaya başladıdı. İşdacıkana bobam ıramedli engi sucugdan almış, anam garı engi sucaa beş altı da yumurta gırıverdi, hep barabar gözelce bi yediidig. Hindi engilee mi? Sofralara bi tanıyom, ilanın eti, guşun südü var. Velasıl kelam hindiki vakıdların gıymatını bilin. Halinize bin kere şükür edin. 

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

YORUM EKLE

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479